Wednesday, July 24, 2024

Aċċess lit-tfal Lhud għal edukazzjoni Lhudija bis-saħħa tal-Iskola Gan Israel

Aqra wkoll

Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici pparteċipa fl-avveniment ta’ tmiem l-iskola sajf Lhudija fejn tfal Lhud jingħataw l-opportunità li jkollhom aċċess għal edukazzjoni Lhudija. Il-Ministru Bonnici spjega li, “Hemm diversi programmi edukattivi li jsiru matul is-sena biex jissupplimentaw lit-tfal Lhud li jitgħallmu fi skejjel lokali differenti, bil-kultura u bl-ilsien Lhudi. L-Iskola Sajf Gan Israel saret waħda mill-punti ewlenin ta’ dawn il-programmi, hekk kif it-tfal Lhud ta’ bejn it-3 u t-12-il sena jgawdu xahar sħiħ mill-kultura tagħhom, mal-ħbieb tagħhom mill-komunità.

Minkejja l-iskeda stretta u l-isfidi li ffaċċjajna minħabba l-imxija tal-Covid-19, l-iskola rnexxielha twassal din l-esperjenza tas-sajf sabiħa lit-tfal Lhud tal-lokal”.
Rabbi Chaim Segal qal li, “Permezz ta’ dawn l-esperjenzi pjaċevoli, aħna nagħmlu l-almu tagħna biex nagħtuhom il-valuri tal-Lhud u l-edukazzjoni. In-numru dejjem jikber ta’ tfal li jattendu juri s-suċċess tagħha. Matul is-sena nagħmlu ħafna attivitajiet edukattivi differenti għal gruppi ta’ etajiet differenti tal-komunità tagħna. Aħna nixtiequ nwasslu l-apprezzament tagħna lejn il-koperazzjoni u l-għajnuna mogħtija mill-Ministru tal-Edukazzjoni Dr Owen Bonnici u nħarsu ’l quddiem biex inkomplu nsaħħu din ir-relazzjoni għall-benefiċċju tal-istudenti”.

L-għeruq tal-Lhud f’Malta jmorru lura għar-4 u l-5 sekli matul il-perjodu Ruman kif nistgħu naraw minn diversi katakombi tal-Lhud bi tpinġijiet li juru l-menorah tal-Lhud (kandelabra) li jinsabu fis-sit tal-Katakombi ta’ San Pawl. Fl-Imdina, fejn il-Lhud kienu jagħmlu kważi terz tal-popolazzjoni, hemm ‘Suq tal-Ħarir tal-Lhud’ u ‘Bieb tal-Lhud’; u fil-Belt Valletta hemm is-sinjal ‘Lhud fil-Port Sally’.

Anke l-gżira ta’ Kemmuna li llum kważi hi inabitata, għandha l-għeruq tal-Lhud. Fuq Kemmuna kien jgħix il-magħruf Mistic Lhudi Avraham Abulafia. Dan l-avveniment huwa pass importanti li jimmarka l-koperazzjoni bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u l-komunità Lhudija f’Malta.

Ekonomija

Sport