Monday, October 3, 2022
Ekonomija

KATEGORIJA

Fehmietna

“Agħtu lil Ċesari dak li hu ta’ Ċesari, u lil Alla dak li hu ta’ Alla”

Dan l-aħħar hekk kif qed noqorbu lejn il-Baġit bdew jissemmew diversi ċifri ta’ kemm fadal tingħata taxxa dovuta lill-awtoritajiet u kemm inġabret s’issa. Ingħad...

IL-KWALITÀ TAL-ĦAJJA … X’QED JIĠRI?

Hu fatt li meta wieħed jitkellem fuq il-kwalità tal-ħajja l-ewwel li ma jiġih f’moħħu hu kemm qed jaqla u kemm qed idaħħal f’termini finanzjarji. ...

ĠENITURI FL-EDUKAZZJONI

Studji li jsiru minn żmien għal żmien f’diversi pajjiżi madwar id-dinja dwar l-iżvilupp u t-titjib fis-sistema edukattiva, inkluż f’pajjiżna, jindikaw diversi fatturi li jistgħu...

IL-FAQAR U L-LOGĦOB GĦALL-FLUS

Xi kultant isiru studji dwar il-faqar f’pajjiżna u jekk dan huwiex jonqos jew jiżdied. Ħadd ma jista jiċħad li l-problema tal-faqar mhijiex fenomenu biss...

SENA SKOLASTIKA ĠDIDA BI SFIDI U B’MIRI ĠODDA

Bdiet sena skolastika ġdida. Sena oħra ta’ sfi di għall-edukaturi, għall-istudenti kif ukoll għall-Istat. Sena li fi ha t-tfal reġgħu marru lura għan-normalità; għas-sistema...

IL-VUĊI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ FID-DEMOKRAZIJA

Ir-rwol taż-żgħażagħ fis-soċjetà mhux biss huwa kruċjali imma hu essenzjali għas-saħħa demokratika fil-pajjiż. Iż-żgħażagħ huma l-ġenerazzjonijiet li għada jridu jmexxu lil pajjiżna bi ħsibijiet...

INTAFFU L-PROBLEMA TAT-TRAFFIKU

Hekk kif l-ewwel studenti bdew jirritornaw lura lejn il-bankijiet tal-iskola għal sena skolastika ġdida, bosta kienu dawk li tħassbu dwar jekk din is-sena skolastika...

BIDU ĠDID GĦAL KULL STUDENT GĦATXAN LI JIRNEXXI

Kull bidu fih it-tmiem, iżda biex nirnexxu jeħtieġ li mit-tmiem nerġgħu nduru għal bidu aħjar minn dak li nkunu għadna kemm temmejna. Ġimgħat ta’...

INFLAZZJONI LI QED TNAQQAS IL-KWALITÀ TAL-GĦAJXIEN

Kif mistenni matul l-aħħar ġimgħat kompliet il-mewġa ta’ inflazzjoni biż-żidiet fil-prezzijiet ta’ prodotti u anke ta’ servizzi ikomplu għaddejjin. Il-konsumaturi Maltin bħal dawk f’pajjiżi...

NINDIRIZZAW IN-NUQQAS TA’ RISPETT MIT-TFAL U L-ADOLOXXENTI

Wasal iż-żmien li nindirizzaw in-nuqqas ta’ rispett mit-tfal u l-adoloxxenti lejn l-awtorità Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed naraw in-nuqqas ta’ rispett lejn l-awtorità fost...

IL-FENOMENU TAL-‘EARLY SCHOOL LEAVERS’

Is-sistema edukattiva ta’ pajjiżna hi pilastru ewlieni għall-ġejjieni ta’ pajjiżna. Dan għaliex l-edukazzjoni jipprovdu l-ġenerazzjonijiet li jridu jmexxi lil dan il-pajjiż politikament, ekonomikament u...

META L-PN SE JIRRIĠENERA RUĦU?

Demokrazija parlamentari u tassew rappreżentattiva teħtieġ oppożizzjoni kredibbli u b’viżjoni ċara dwar kif tkun bi ħsiebha tmexxi l-pajjiż fl-aħjar interess jekk u meta l-poplu...

L-INNOVAZZJONI HIJA GĦODDA GĦAL MALTA TAL-LUM U TA’ GĦADA

Is-settur tar-riċerka għandu valur kbir u hu fost il-pilastri ewlenin li fuqu trid tinbena l-ekonomija Maltija. Is-setturi tar-riċerka u l-innovazzjoni jagħtu lil pajjiżna l-opportunità...

TIKBER IL-FIDUĊJA FIL-KORP TAL-PULIZIJA

Minkejja l-aħħar studju fost il-Maltin, li wera li 69% tal-poplu wrew li għandhom fiduċja sħiħa fil-Korp tal-Pulizija u t-tmexxija tiegħu, madankollu l-Korp jidher li...

FEJN ŻBALJAT U X’MA SEMMIETX VON DER LEYEN

Kif kien mistenni din il-ġimgħa, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, fid-diskors tagħha magħruf bħala ‘L-Istat tal-Unjoni”, kien iffukat fuq l-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna....
Delicious