Wednesday, May 18, 2022

KATEGORIJA

Fehmietna

IL-KISBIET BL-INKLUŻJONI TAL-UKRENI NIFTĦUHOM GĦAL IMMIGRANTI AFRIKANI

Id-diskussjonijiet fl-Unjoni Ewropea b’mod partikolari fejn jidħol il-qasam tal-affarijiet barranin, l-attenzjoni hi ffukata fuq l-Ukrajna. Anki fejn jidħol l-ażil  u l-migrazzjoni, l-attenzjoni hi ffukata...

SUĊĊESS WARA IEĦOR GĦAD-DWANA

Waħda mill-istituzzjonijiet importanti f'pajjiżna hija d-Dwana. Hija l-Korp li tassigura li kulma jidħol f'Malta jkun ġenwin u legali. Dwar dan l-aspett, id-Dwana f'dawn l-aħħar...

VOT TA’ SIMPATIJA LI SFUMA FIX-XEJN IL-ĦOLMA TAL-ĦADDIEM TAL-KOSTRUZZJONI

Tmenin jum mill-ewwel attakki tal-invażjoni fl-Ukrajna. Gwerra li bdiet bl-invażjoni minn truppi Russi fl-Ukrajna. Invażjoni li nbdiet minn diversi partijiet. Fl-ewwel jiem ta’ din...

ŻMINIJIET TA’ SFIDI LI JIRRIKJEDU GĦAQDA NAZZJONALI

Proprju fl-aħħar jiem fetaħ il-Parlament. Minn dak li diġà seħħ fil-Parlament bejn Gvern u Oppożizzjoni, kollox qed jindika li se jkollna ħames snin bħal...

KOLLOX SAR IDUR MAL-POLITIKA TAS-SUQ

Kollox sar iddominat mill-politika tas-suq. Jekk tara x’qed jiġri fil-pajjiż Ewropej u pajjiżi oħra madwar id-dinja kollox hu marbut mal-politika tas-suq. F’kull ma qed...

L-INĊIDENTI FUQ IL-POSTIJIET TAX-XOGĦOL… X’QED JIĠRI U GĦALIEX DAN IS-SKIET?

Fl-aħħar jiem kellna diversi inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol. Kellna it-traġedja fil-Marsa. Ħaddiem jaqa’ f'ħofra fir-Rabat, waqt li kien qed jaħdem.  Ftit jiem ilu f’Ħaż-Żebbuġ...

LIBERTÀ U FLESSIBBILTÀ BIEX TITWASSAL L-AĦBAR

Minn età żgħira nitgħallmu li ċertu sinjali qegħdin hemm biex jinnotifikawna dwar mumenti partikolari tal-ġurnata. Niftakru fil-qanpiena li matul iż-żmien li fih insibu ruħna...

L-ADOZZJONIJIET… U FEJN IRRIDU NTEJBU

Hu fatt li l-adozzjonijiet internazzjonali f’ħafna pajjiżi naqsu u naqsu sew.  Dan qed jiġri minħabba l-fatt li pajjiżi li kien pjuttost faċli li tadota...

BŻONN TA’ PAĊI U GĦAQDA FL-EWROPA

Proprju lbieraħ kien imfakkar Jum l-Ewropa. Jum li fih ġiet iċċelebrata l-għaqda u l-prosperità fil-kontinent Ewropew. Kien f’dan il-jum tal-1950 meta l-Ministru għall-Affarijiet Barranin...

IS-SUĊĊESS TAL-KUNTENTIZZA LIL HINN MILL-OGĦLA MARKI FIL-KLASSI

L-edukazzjoni bħala pilastru importanti fl-istrutturar tal-binja tal-valuri li jgħinuna nsiru rġiel u nisa hija xi ħaġa li nisimgħu dwarha ta’ kuljum. L-edukazzjoni m’għandhiex tkun...

IL-BIDLIET LI ‘RRIDU’ FIL-PARLAMENT TAGĦNA

Proprju lbieraħ reġa’ iltaqa’ l-Parlament. Dan hu parlament li storikament għandu l-ogħla numru ta’ deputati. Hu Parlament li fih hemm ammont sostanzjali ta’ wċuħ...

META SE TIĠI TRATTATA BIS-SERJETÀ l-PJAGA TAL-OBEŻITÀ F’PAJJIŻNA?

Proprju fl-aħħar jiem l-Organizazzjoni Dinjija għas-Saħħa (WHO) ħarġet rapport li fih pajjiżna flimkien mat-Turkija u l-Gran Brittanja tpoġġew ma’ dawk li għandhom problema kbira...

IT-TNIĠĠIS FL-ARJA U T-THEDDIDA DINJIJA FUQ L-AMBJENT

Snin ta’ kampanji fuq l-ambjent ħolqu kuxjenza dwar il-bżonn li nibżgħu għall-ambjent. Illum tista’ tgħid li ħafna jitkellmu fuq il-bżonn li nibżgħu għall-ambjent. Li...

IL-PJAGA TAL-VJOLENZA DOMESTIKA

Il-pjaga tal-vjolenza domestika sfortunatament għadha magħna. Hija realtà li nisimgħu dwarha b’mod regolari. Mill-Qrati tagħna joħorġu stejjer li jwaħħxuk. Stejjer li mhux biss jinvolvu...

NIĠĠIELDU L-INTOLLERANZA

Minkejja kampanji li saru, minkejja ukoll messaġġi, f’pajjiżna tibqa’ tispikka l-intolleranza b’mod partikolari lejn il-barranin. Jekk ikollok ftit ħin disponsibbli u forsi tidħol ftit...