Friday, January 27, 2023

KATEGORIJA

Fehmietna

ILLUM JITFAKKAR L-OLOKAWST … L-AGĦAR ĠENOĊIDJU GĦALL-UMANITÀ

Il-bniedem, sa minn għexieren ta’ snin ilu evolva intelletwalment sa anki sar l-iktar esseru intelliġenti fid-dinja tant li fl-intelliġenza tiegħu saħansitra rnexxielu jiskopri ħwejjeġ...

INDUSTRIJA TAL-FILMS B’SAĦĦITHA

Industrija li kulma jmur qed tkompli tikber f’pajjiżna u li minnha jgawdi l-pajjiż kollu billi qiegħda tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku hija dik tal-films. Industrija li qiegħda...

GĦAQAL FIT-TQASSIM TAL-IKBAR PAKKETT TA’ FONDI EWROPEJ

Forsi ħafna minna semgħu dwar ir-reżiljenza ekonomika ta’ pajjiżna b’mod speċjali quddiem l-isfidi kbar internazzjonali riċenti bħalma kienu l-pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna li hekk...

OPPOŻIZZJONI LI MA TAFX LI HI FL-OPPOŻIZZJONI

L-għoli tal-ħajja u l-mod artifiċjali kif ħafna drabi qed jogħlew il-prezzijiet hija ta’ tħassib għal kulħadd. Bla dubju, din is-sitwazzjoni hija ta’ tħassib u...

RIFORMA KBIRA FIL-ĠBIR TAL-ISKART … KEMM QIEGĦDA TIRNEXXI?

Minn hawn u ftit tal-jiem oħra se nagħlqu xahar minn mindu ddaħlet fis-seħħ skeda waħda nazzjonali għall-ġbir ta’ l-iskart fejn għal kull raħal jew...

RISPETT LEJN L-UDJENZA

Il-Ħadd li għadda, il-PN organizza laqgħa politika. Din il-laqgħa ssejħet fil-kuntest tal-emenda li ressaq il-Gvern għall-Kodiċi Kriminali bil-għan li jipproteġi l-mara jekk kumplikazzjoni medika...

L-ANTIBIJOTIĊI MISTENNIJA JERĠGĦU JKUNU DISPONIBBLI MADWAR L-UE KOLLHA

In-nuqqas ta’ antibijotiċi u mediċini oħra kkaġunaw uġigħ ta’ ras qawwija madwar l-Unjoni Ewropea. Ċerti tipi ta’ mediċini kif ukoll antibijotiċi jinsabu skarsi fl-ispiżeriji. Hemm...

L-E-SCOOTERS … MEXJIN FID-DIREZZJONI T-TAJBA?

Il-problema li nħolqot f’pajjiżna bil-mezz ġdid tat-trasport ġdid, l-e-scooters, ġiet tiġi indirizzata meta fl-aħħar jiem ittieħdu passi biex jinġabru dawk l-iscooters li ma kinux...

VIZZJU LI JEĦTIEĠ ILLI NEGĦLBUH

Vizzju ikrah li forsi nbatu bih aħna l-Maltin huwa dak li naqgħu fil-konklużjoni qabel ma nkunu nafu l-fatti eżatti. Anke jekk stess, persuna li...

AĠENZIJA LI SE TOFFRI TITJIB AMBJENTALI

Waħda mill-prijoritajiet ewlenin f’din il-leġiżlatura ta’ Gvern Laburista, kif imwiegħda fil-manifest elettorali Malta Flimkien, hija t-tħaris tal-ambjent u inizjattivi ġodda f’dan ir-rigward sabiex il-kwalità...

IL-KWISTJONI TAL-KIRJIET … FEJN WASALNA?

Il-ħsieb li kulħadd ikun sid ta’ daru hija realtà li nistgħu ngħidu li hija kważi impossibbli li naslu għaliha jekk mhux impossibbli. Il-fatt li...

IN-NUQQAS TA’ EDUKAZZJONI SESSWALI LILL-ADOLEXXENTI

Il-Gvern Malti se jkun qed iqassam il-pillola kontraċettiva u l-morning after pill (MAP) b’xejn miċ-ċentri tas-saħħa u mill-ispiżeriji. Apparti minn hekk ippropona wkoll li...

BIDLA MEĦTIEĠA

F’dawn il-jiem il-Parlament qed jiddiskuti bidla fil-liġi li tipprovdi mekkaniżmu biex ikun hemm żblokk f’każ li jibqa’ ma jintlaħaqx qbil ta’ żewġ terzi, għall-kariga...

L-EKONOMIJA DIĠITALI F’DINJA TAX-XOGĦOL LI QED TKOMPLI TINBIDEL

L-andament ekonomiku qawwi li għadda u għadu għaddej minnu pajjiżna ġab miegħu realtajiet ġodda. Realtajiet li ma nistgħux ma nagħtux kashom jekk irridu li...

TLIET SNIN TA’ ROBERT ABELA FIT-TMUN TAL-PAJJIŻ

F’dan il-jum, Robert Abela se jkun ilu tliet snin mexxej tal-Partit Laburista u insegwitu Prim Ministru tal-pajjiż. Snin li mingħajr dubju ta’ xejn, bħal...
Delicious