Thursday, December 2, 2021
Fi 22 xahar saru 29,000 konvenji u 37,500 kuntratti Minkejja l-effetti ekonomiċi gravi li kkaġunat il-pandemija tal-Covid-19 sa minn Marzu tas-sena l-oħra, madankollu din ma naffritx l-investiment li sar fis-settur tal-proprjetà. Tant li saru madwar 29,074 konvenji u 37,462 kuntratti ta' bejgħ ta' proprjetà fi 22 xahar, fil-perjodu bejn Jannar 2020 u Ottubru ta' din is-sena.  Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, Clyde...

Iċ-ċens

Fost is-suġġetti fil-liġi tal-proprjetà, ftit huma l-prinċipji li jħabblu l-moħħ aktar mill-enfitewsi, jew kif nafuh komunement - iċ-ċens. X’inhi Enfitewsi? Iċ-ċens huwa kuntratt, bħalma huma kuntratti...

“Niżfen jew immut” – Ahmad Joudeh

Ahmad Joudeh, żagħżugħ mimli enerġija li kellu...

Unapologetically Her

Juggling Life

Beyond La Pinsa

Bloggers
OPINJONI

OPPOŻIZZJONI INDANNATA

M'hemmx wisq xi tgħid fuq l-Oppożizzjoni. Qaqoċċa nies li jemmnu li la ma jistgħux imexxu jaraw kif iħassru kull progress, kull gost u kull...

DRITTIJIET MOGĦTIJA

Naraha ħaġa mhux aċċettabbli f’demokrazija li meta drittijiet jingħataw -- fis-sens li jiġu rikonoxxuti legalment -- liċ-ċittadini, wara b’deċiżjoni politika, jittieħdu lura. Affarijiet hekk...

IL-KAŻ TA’ KYLE RITTENHOUSE

Jekk kien hemm każ li qanqal l-interess fl-Istati Uniti u anke lil hinn, dan il-każ indubjament kien ta’ Kyle Rittenhouse; ġuvni ta’ sbatax-il sena...

NGĦINU B’IMĦABBA LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ VITTMI TAD-DROGA

Kull nhar ta’ Ħadd f’dan il-sit nelenka punti mill-ħidma li jkun qiegħed iwettaq il-Gvern. Nisħaq li dawn il-bidliet isiru għax għandna Gvern riformista, li...

IL-PERSUNI DIŻABBLI FIĊ-ĊENTRU TAL-POLITIKA TAL-GVERN

Lil hinn min-numri, nemmen li kull Budget għandu r-rwol ewlieni biex jagħti viżjoni, kagħti tama, u jara l-iżvilupp ta’ kull ċittadin speċjalment id-dgħajjef, il-batut,...

IL-BORRA TAL-BIERAĦ

B’nostalġija għal imgħoddi li bilfors rah isbaħ mill-preżent li kien fih, il-poeta Franċiż tal-bidu tar-Rinaxximent Francois Villon kiteb poeżija li fiha staqsa... Imma fejn...

IL-BLACK FRIDAY

Illum daħlet sew il-Black Friday.  Hi opportunità sew għan-negozji u sew għall-konsumaturi.  Il-Black Friday mhu xejn għajr sale, ġeneralment ta’ ġurnata, li jkun sale...

POPLU REBBIEĦ

Mal-mument li ressaqt l-idea li nagħmlu qabża t'eċċellenza fil-mentalità tagħna stennejt kull forma ta' reazzjoni. Spikkaw l-iktar kummenti mill-maġġoranza li kif nafu hi aktar...

Umanità

Stejjer u esperjenzi tan-nies

L-Ewropa reġgħet epiċentru tal-Covid-19

Għadd ta’ mexxejja ta’ pajjiżi Ewropej huma taħt pressjoni qawwija tant li fosthom hemm min beda jieħu miżuri aktar iebsa lejn iċ-ċittadini li ma...

Il-kriżi tal-immigranti fil-fruntiera tal-Belarus… xebħ totali mas-sitwazzjoni fil-Mediterran

Il-kriżi tal-immigrazzjoni fil-fruntiera bejn il-Belarus u l-Polonja, hi kriżi li għandha xebħ totali mas-sitwazzjoni migratorja fil-Mediterran. Xebħ fuq diversi fronti.  L-ewwel xebħ li joqtok...

Il-Bangladesh u l-Indja jitlewmu fuq ir-reliġjon

Filwaqt li fl-artiklu tal-ġimgħa l-oħra rajna kemm huma nstabbli r-relazzjonijiet bejn l-Indja u l-Pakistan, pajjiż li ħareġ meta nqasmet l-Indja fi tnejn  fit-tieni nofs...