Saturday, July 20, 2024
Dalgħodu ċ-Ċentru tal-Iskart Goff ta’ WasteServ ingħalaq għal ftit tal-ħin wara li l-GWU kienet kostretta tieħu azzjoni industrijali. Il-ħaddiema li jaħdmu fiċ-Ċentri tal-Iskart Goff qegħdin jintalbu biex jilbsu qliezet twal minkejja s-sħana li qiegħda taħkem lill-pajjiżna. Dalgħodu tnejn mill-ħaddiema ta’ dan is-sit marru f’kantuniera u xamru ftit il-qalziet sa taħt l-irkoppa biex itaffu ftit mis-sħana. Jirriżulta li s-superju tagħhom rahom jagħmlu dan u b’mod immedjat ħarġilhom twissija bil-miktub. L-istess ħaddiema għamlu kuntatt ma’ Kevin Abela, Segretarju tat-Taqsim Ikel u Ospitalità tal-GWU li mill-ewwel mar fuq il-post u ordna lill-ħaddiema biex iwaqqfu l-operat u jingħalaq iċ-Ċentru sakemm jiġu rtirati t-twissijiet. Il-maniġment ftit tal-ħin wara...
spot_img

Id-deheb li ma jitkejjilx bil-karat

Kuċċarina għasel. Kelmtejn żgħar u sempliċi li jostru warajhom dinja meraviljuża. Dinja fejn il-ħaddiema – kollha nisa – jagħmlu xogħolhom b’reqqa u bżulija, f’armonija...

Message in a Novel

COLLABORATION

Bloggers
OPINJONI

FTIT KONKRET

Aktar ma tisma’ dwar il-ħtieġa li jiddaħħlu bidliet sostanzjali fl-istrateġija ekonomika tal-pajjiż, aktar wieħed jistenna li se jsib proposti konkreti dwar kif dan għandu...

MALTA U N-NATO

In-namrar ta’ Malta man-NATO mhuwiex spettaklu sabiħ. Wara li s-sħubija fil-Partnership for Peace ġiet imġedda (żball kbir), kellna l-assoċjazzjoni bħala osservatur tal-Parlament Malti fl-assemblea...

Se jdum il-Gvern jħalli lil min jisparalu f’saqajh?

Nhar il-Ħadd li għadda l-gazzetta ‘The Sunday Times of Malta’ kellha storja mifruxa fuq l-aħħar paġna tagħha intitolata Minister tells film commissioner he should...

ĦBIEB TAL-ĦBIEB

F’soċjetà ċkejkna ħafna bħal tagħna, diffiċli biex l-affarijiet jitmexxew bla serħan fuq xbieki ta’ ħbieb tal-ħbieb. Mhux biss fil-gvern, kif ħafna jaħsbu, imma wkoll...

Astensjonijiet

Fil-ħarġa tal-Ħadd 23 ta’ Ġunju li għadda ta’ din il-gazzetta ppubblikajt ittra ta’ qarrej regolari ta’ din il-paġna li kellha t-titlu WARA R-RIŻULTATI MIKSUBA....

L-ARTI U S-SUSSIDJU

Ta’ min jerġa’ jgħidha. L-arti dejjem kellha bżonn tas-sussidji biex tiffjorixxi. Matul is-sekli, is-sussidji waslulha taħt diversi forom, minn Knisja, aristokrazija, borgeżija – kollha...

FRANZA

Għalkemm mistennija, ir-rebħa tar-Rassemblement National (RN), il-partit tal-lemin estrem fi Franza, qajmet ferment kbir fill-pajjiż. Għall-ewwel darba taħt il-Ħames Republika, dal-partit għandu ċans tajjeb...

IL-ĦALA

Id-diskors dwar il-ħala fit-tmexxija tal-pajjiż hu wieħed politiku imma m’għandux jitħalla jkun biss hekk. Il-mistoqsijiet dwar jekk enti hijiex tagħmel biżżejjed bir-riżorsi li jkollha...

Umanità

Stejjer u esperjenzi tan-nies

Il-Piena Kapitali

Is-suġġett tal-piena kapitali ilu jkun diskuss fil-midja internazzjonali għal għexieren sħaħ ta’ snin. Bħal dejjem hemm sezzjoni tal-midja li taqbel ma’ dan il-mod estrem...

Attakki bil-missili bejn l-Iran u l-Pakistan

Nhar il-Ħamis li għadda il-Pakistan spara numru mdaqqas ta’ missili fuq territorju fix-xlokk tal-Iran, magħruf bħala  Sistan u Baluchistan, territorju li jinsab qrib il-fruntiera...

L-ostaġġi tal-Ħamas

Meta fis-7 ta’ Ottubru li għadda, il-Ħamas għamlu l-attakki tagħhom bil-missili fuq Iżrael, attakki li waslu għar-ritaljazzjoni militari minn Iżrael, il-Ħamas kienu ħatfu madwar...