Thursday, December 2, 2021

KATEGORIJA

Aħbarijiet

Talbitu €50 għal ‘massaġġi’… persuna b’diżabilità spiċċa bi ġrieħi f’wiċċu u mhedded b’arma finta

Talba għal ħbiberija minn tfajla ta’ 25 sena lil persuna li hu b’diżabilità, fejn konsegwenza ta’ dan ftehmu li hi tmur f’daru biex tagħmillu...

Il-pandemija ma naffritx l-investiment fil-proprjetà

Fi 22 xahar saru 29,000 konvenji u 37,500 kuntratti Minkejja l-effetti ekonomiċi gravi li kkaġunat il-pandemija tal-Covid-19 sa minn Marzu tas-sena l-oħra, madankollu din ma...

Mart il-baruni El Chapo teħel tliet snin ħabs fl-Istati Uniti

Qorti fl-Istati Uniti tal-Amerika tat sentenza ta’ tliet snin ħabs lil mart il-baruni tad-droga Messikan Joaquin “El Chapo” Guzman wara li din wieġbet ħatja...

L-immigrazzjoni fuq l-aġenda taż-żjara tal-Papa li tibda llum f’Ċipru u l-Greċja

Għadd ta’ voluntieri u attivisti għad-drittijiet umani b’mod partikolari dawk li jaħdmu mill-qrib mal-immigranti qed jistennew b’ħerqa iż-żjara li l-Papa Franġisku se jibda proprju...

Is-Super 5 Jackpot ta’ €1,510,000 jintrebaħ bejn tlieta

Fl-aħħar ħin, il-kumpanija Maltco ħabbret li l-ammont tas-Super 5 Jackpot ta’ €1,510,000 għadu kemm ġie mirbuħ minn tliet rebbieħa. Hija spjegat li l-biljetti nxtraw...

“Iż-żmien twil li ilni naffaċċja d-diżabilità tagħni qoxra biex nilqa’ għal ċertu attakki”

Wara li tkellmet il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli fil-winding up tal-abbozz ta’ liġi li permezz tiegħu se jibda jitqies bħala reat li...

“Malta se tkun l-ewwel pajjiż fl-UE fejn l-anzjani jkunu protetti minn reati ta’ hate-crime”

Fil-winding up tal-abbozz ta’ liġi li permezz tiegħu se jibda jitqies bħala reat li xi ħadd jattakka, jintimida, jew jirredikola persuna għax tkun anzjana...

Grupp ta’ kaċċaturi u nassaba jerġgħu jagħmlu donazzjoni għall-proġett tal-gamiem tal-FKNK

Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti (FKNK) rringrazzjat lil grupp ta' kaċċaturi u nassaba membri mis-'South' ta' Malta, immexxija minn Pierre Annati, li għall-ħames sena konsekuttiva...

Studju pilota li jevalwa l-implimentazzjoni ta’ Safe Dates

Il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru u l-Vjolenza Domestika, fi ħdan il-Ministeru għall-Ugwaljanza, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni f’kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, nediet studju pilota bl-isem ta’ Safe Dates:...

L-Awditur Ġenerali josserva sens ta’ ordni, organizzazzjoni u ndafa fil-ħabs

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (NAO), ippreżenta lill-Ispeaker Anġlu Farrugia studju li għamel fejn ġie evalwat l-operat tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi, minn perspettiva strateġika, ġewwa l-Faċilità Korrettiva...

L-Awtorità dwar il-Mediċini tniedi l-istrateġija tagħha sal-2025

L-Awtorità dwar il-Mediċini nediet l-istrateġija sal-2025. Din għandha twassal biex tiġi stabbilita  direzzjoni biex tiġi mwettqa l-viżjoni reżiljenti u sostenibbli tal-awtorità fil-ħames snin li...

Għal Malta b’ekonomija sostenibbli – varat l-ESG portal

Għall-ewwel darba, Malta qiegħda tvara l-ESG portal, inizjattiva mmexxija mill-Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli li biha l-pubbliku jkun jista’ jevalwa l-kredenzjali ambjentali, soċjali...

Titnieda l-kampanja biex jekk se tixrob ma ssuqx flimkien mal-grupp The Travellers

Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg nieda l-kampanja għal żmien il-festi tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena, biex jekk se tkun qed tixrob ma...

Dr Walter Busuttil jinħatar tabib ewlieni tal-Gvern

It-tabib Walter Busuttil inħatar it-tabib ewlieni tal-Gvern, wara li Dr Dennis Vella Baldacchino inħatar Kummissarju għas-Saħħa Mentali ftit ġimgħat ilu. Walter Busuttil gradwa bħala tabib...

Kandidat Laburista jikkanċella kull attività tal-massa tiegħu minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid-19

Il-kandidat Laburista, il-kirurgu Jo Etienne Abela qal li bħala tabib u bħala politiku prospetiv qed iħoss id-dmir u d-dover li jikkanċella kull attività tal-massa...