Friday, June 21, 2024
Ekonomija

KATEGORIJA

Aħbarijiet

Raġel bi ġrieħi gravi wara inċident tat-traffiku fis-Sannat Għawdex

Raġel ta'42 sena residenti r-Rabat Għawdex qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi, wara li aktar kmieni għall-ħabta tal-10:00 a.m, kien involut f'inċident tat-traffiku...

Il-Pulizija qed tassisti lill-Animal Welfare dwar bejgħ ta’ zalzett minn laħam allegatament minn klieb u qtates

Bħalissa l-Pulizija qiegħda tassisti lill-uffiċjali tal-Annimal Walfare li marru fir-razzett ta’ raġel mix-Xagħra Għawdex biex jinvestigaw l-allegazzjonijiet li qegħdin isiru fuq bejgħ ta’ zalzett...

“Persuni b’kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali jista’ jkollhom impjieg fuq il-post tax-xogħol”

Persuni b’kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali jista’ jkollhom impjieg u jkunu inklużi fuq il-post tax-xogħol. Dan enfasizzatu l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Julia Farrugia Portelli waqt...

Ftehim dwar il-ħatra ta’ Sindku u Viċi-Sindku ta’ Ħaż-Żebbuġ

Il-Kunsilliera eletti f’isem il-Partit Laburista ser jagħtu l-appoġġ tagħhom għan-nomina ta’ Steve Zammit Lupi, Kunsillier Indipendenti, biex iservi bħala Sindku fil-lokal ta’ Ħaż-Żebbuġ għall-ħames...

Liberat mill-akkużi minħabba żball fid-data taċ-ċitazzjoni

Il-Qorti tal-Appell illiberat raġel mill-akkużi li saq vettura mingħajr liċenzja wara li semgħet kif id-data ta’ meta l-Pulizija kienet qiegħda tagħmel l-ispezzjonijiet ma kinitx...

Il-kawża mistennija tkompli fis-27 ta’ Ġunju

2:10 p.m - Intemmet is-seduta, bil-kawża mistennija tkompli fis-27 ta' Ġunju. 1:20 p.m- Id-difiża targumenta dwar il-freezing order tal-imputati, bl-avukat Franco Debono jagħmel talba sabiex...

Il-Malta Bankers’ Association teleġġi lil Kenneth Farrugia bħala ċ-Chair ġdid tagħha

Kenneth Farrugia, il-Kap Eżekuttiv ta’ Bank of Valletta p.l.c., ġie elett Chair tal-Malta Bankers' Association (MBA) għas-sentejn li ġejjin. Il-ħatra tiegħu tħabbret wara l-Laqgħa...

L-ewwel vetturi elettriċi għall-Korp tal-Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija kompla bil-modernizzazzjoni tat-tagħmir tiegħu bl-akkwist ta’ seba’ vetturi elettriċi li se jieħdu post vetturi tradizzjonali. Din hija l-ewwel darba li l-Korp tal-Pulizija...

Mara bi ġrieħi gravi wara li ntlaqtet minn vettura fil-Gżira

Mara ta' 51 sena residenti l-Gżira qed issofri minn ġrieħi ta' natura gravi, wara li aktar kmieni għall-ħabta tat-7:45 a.m, kienet involuta f'inċident tat-traffiku...

IBBURDJAR: Jibda l-Countdown Għall-Kampjonati Ewropej tal-Klassi SB20 F’Malta

Beda l-countdown għall-Kampjonati Ewropej SB20 2024 f’Malta, b’100 jum biss fadal għall-bid ta’dawn il-kampjonati. L-interess qed jinbena hekk kif flotta b'saħħitha ta' kompetituri qed tingħaqad...

Iċ-Chairperson tal-OSCE, il-Ministru Ian Borg, jindirizza t-tieni laqgħa ta’ tħejjija għall-Forum Ekonomiku u Ambjentali tal-OSCE

“Hekk kif qed naraw b’għajnejna bidliet fil-klima, ix-xjenza qed tagħtina twissijiet, u aħna li qegħdin fit-tmexxija u fit-tfassil tal-politika jeħtieġ nieħdu dawn il-messaġġi b’serjetà...

Ħaddiema barranin fil-kura tas-saħħa jingħataw taħriġ fil-lingwa Maltija

Mitejn infermier u carers barranin bdew jirċievu lezzjonijiet tal-Malti bħala parti minn programm iffirmat bejn Melita Training and Resources Management u Healthmark. It-taħriġ ikopri kliem...

Sitt snin u sitt xhur ħabs għal raġel li ammetta li stupra mara f’appartament fil-Belt

Raġel ta’ 40 sena ġie kkundannat ikkundannat sitt snn u sitt xhur priġunerija, wara li tressaq il-Qorti mixli li stupra mara f'appartament fil-Belt Valletta....

Sena rekord għall-WSC immarkata b’kisbiet innovattivi u inizjattivi ġodda

Waqt id-dibattitu Parlamentari dwar l-estimi finanzjarji għall-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (WSC), il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Miriam Dalli qalet li s-sena li għaddiet...

Se jkun imġedded il-masterplan dwar Pjazza San Ġorġ fir-Rabat Għawdex

Waqt id-dibattitu fil-Parlament dwar l-Estimi Finanzjarji tal-Awtorità tal-Artijiet, il-Ministru għall-Artijiet u l-Implimentazzjoni tal-Programm Elettorali, Stefan Zrinzo Azzopardi ħabbar li se jkun imġedded il-Masterplan dwar Pjazza San...