Monday, May 27, 2024

KATEGORIJA

Aktar

MAPFRE Middlesea plc torganizza l-Laqgħa Ġenerali Annwali tagħha b’mod virtwali 

Matul il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ MAPFRE Middlsea plc, il-kontijiet għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2021 u r-rapporti tad-Diretturi u l-Awdituri ġew approvati,...

Reġjun Tramuntana u l-OASI Foundation jippreżentaw Konferenza Nazzjonali dwar ix-xogħol u l-addiction

Reġjun Tramuntana b’kollaborazzjoni mal-OASI Foundation qed jippreżentaw Konferenza Nazzjonali bit-tema ‘Ix-xogħol… u l-Addiction?’. Din se ssir l-Erbgħa 18 ta’ Mejju fid-9.00a.m. ġewwa d-Dolmen Hotel. Il-President...

Attività biex tfakkar il-11-il anniversarju mill-Beatifikazzjoni ta’ San Ġwann Pawlu II 

Il-JP2 Foundation se tkun qed tfakkar il-ħdax il anniversarju mill-Beatifikazzjoni ta’ San Ġwanni Pawlu II li saret fi Pjazza San Pietru l-Belt tal-Vatikan fl-1...

BOV jipprovdi s-serħan tal-moħħ permezz ta’ Ppjanar għall-Irtirar

“L-ippjanar tal-irtirar jista’ jkun kawża ta’ ansjetà minħabba li n-nies ma jafux kemm se jkollhom bżonn flus biex iżommu l-istandard tal-ħajja tagħhom matul is-snin...

Mixegħla ta’ 7,000 xemgħa fil-Fgura

Il-Kunsill Lokali tal-Fgura flimkien mal-Kummissjoni Festa Esterna qed torganizza mixgħela kbira b’7,000 xemgħa ġewwa l-Fgura. Illejla fis-7:30p.m. waqt il-Viżti tas-Ssmu Sagrament, il-Kunsill Lokali tal-Fgura permezz...

Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira ġewwa l-Fgura b’ċena “life size”

Kif ippubblikat minn dan l-istess sit ftit tal-jiem ilu, il-Fgura saret sinonima mal-wirjiet tal-Ġimgħa l-Kbira. Permezz ta’ dan l-artiklu se nkunu qed nagħtu ħarsa...

Esebizzjoni tal-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira tal-Knisja Dumnikana tal-Lunzjata, il-Birgu 

L-Arċikonfraternità tas-Ssm. Rużarju tal-Knisja Dumnikana tal-Lunzjata, il-Birgu qed tesebixxi l-vari li fadal mis-sett ta’ vari tal-Ġimgħa l-Kbira li kienu joħorġu purċissjoni mill-istess knisja f’jum...

IL-PURĊISSJONI S-SEWDA U ATTIVITAJIET OĦRA FIL-BIRGU

Il-kult tal-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu hu b’saħħtu ħafna fil-Kottonera fosthom fil-Birgu fejn hemm għeruq storiċi fondi ħafna. Erba' purċissjonijiet Hekk li skond kif...

Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira organizzata minn grupp ta’ żgħażagħ f’isem il-Parroċċa tal-Fgura  

Il-Fgura saret sinonima mal-wirjiet tal-Ġimgħa l-Kbira.  Fost dawn il-wirjiet insibu wirja li ġġib l-isem ta' "Agħmlu Dan B'Tifkira Tiegħi”. Din il-wirja hija organizzata f'isem...

Jerfa’ Dnubietna – Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa fil-Fgura

Matul dan il-perjodu jsiru diversi wirjiet marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa li jattiraw bosta persuni lejhom filwaqt li jwasslu l-messaġġ riflessiv tal-Passjoni ta’ Ġesù. Żorna waħda minn...

MAPFRE Malta tħabbar li l-profitt totali tal-Grupp wara t-taxxa għas-sena jammonta għal €12.92 miljun

MAPFRE Malta ħabbret li l-profitt totali tal-Grupp qabel it-taxxa għas-sena ammonta għal €20.39 miljun  meta mqabbel ma' €21.19 miljun matul is-sena ta' qabel bi...

Il-Banda Peace Tan-Naxxar B’Kunċert Sagru Fil-Kolleġġjata Ta’ Marija Bambina

Nhar il-Ġimgħa, 8 ta’ April propju f’Jum id-Duluri, s-Soċjetà Mużikali Peace, tan-Naxxar se tkun qed ittella’ kunċert b’mużika sagra fil-Knisja Kolleġġjata ta’ Marija Bambina,...

MAPFRE MSV Life p.l.c. tiddikjara l-Bonuses għall-2021 

Fit-18 ta’ Marzu 2022, MAPFRE MSV Life p.l.c. approvat ir-rati ta’ bonus għal With Profits policies għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Dicembru 2021. Ġie dikjarat...

Kumpanija twaqqaf l-użu ta’ fliexken tal-plastik.

Port Logistics Operations Ltd (PLO) waqqfet l-użu ta’ fliexken tal-plastik PET li jintużaw darba biss u minflok bdiet tuża fliexken li jistgħu jerġgħu jimtlew....

Il-kalma ta’ qabel il-maltempata mil-lenti tal-fotografu

Meta tkun riesqa  xi maltempata u jibda jitħabbar dan, aktarx li l-parti l-kbira tan-nies jaħsbu biex ilebbtu lejn il-bejta tagħhom. Għall-kenn u għall-irdoss. Hemm...