Wednesday, June 29, 2022

KATEGORIJA

Opinjoni

SOĊJALIŻMU … MHUX FIL-PARKEĠĠ

Il-protezzjoni tal-persuna żvantaġġjata finanzjarjament għandha tkun dettall li ma jittiħidx biss in konsiderazzjoni fl-ogħla politika tal-pajjiż iżda wkoll f’kull dettall tal-ħajja ta’ kuljum tagħna...

DIK ISSEJĦILHA ONOREVOLI?

Mara xettika dwar is-sistema korrettiva tal-kwota tan-nisa fil-Parlament Malti qaltli: ‘Mara li telgħet bi ftit voti ... dik issejħilha Onorevoli?”  Meta għedtilha li l-aħħar...

FEJN GĦEB IR-REDUS?

Kaġun tal-eventwali bidla taż-żminijiet, huma ftit dawk fostna li llum il-ġurnata huma midħla jew wirtu l-għarfien li fi l-gżejjer tagħna, minkejja l-limitazzjonijiet taċ-ċkunija tagħhom,...

SINTOMU FINANZJARJU

Aktar qabel ktibt dwar kif it-tmiem tal-PN kif nafuh illum jista’ jkun li verament wasal u tajt ir-raġunjiet tiegħi għal dan. Iżda l-istess tmiem...

ŻMIEN L-EŻAMI… TA’ FITCH

Fitch, kumpanija li tistma l-pajjiżi kemm ta’ min jafdahom, għamlet  l-eżami lil Malta. U kontra l-qerrieda li naqraw fil-ġurnali hawn Malta, tat riżultat tajjeb...

ZELENSKY MA KIENX L-EĊĊEZZJONI

Emnuni ddejjaqt sal-pont ta’ mnieħri,  li kull min ikellimna minn barra,  irid jagħtina lezzjoni, u aħna ta’ gwejdin irridu noqogħdu nisimgħu u nixtarru . ...

FORMULA PERFETTA

Meta nitkellem dwar politika rari mmur lura fiż-żmien. Iżda l-istorja hija mera tal-futur u l-imgħoddi jista’ jgħallimna. Bħal ħaddieħor qed nagħmel ir-riflessjonijiet tiegħi dwar il-qagħda...

L-INIZJATTIVA TAL-KARD EWROPEA TAL-ISTUDENTI

Għandna viżjoni għas-settur tal-edukazzjoni għolja tal-UE. Din il-viżjoni tista’ ssir realtà biss jekk kemm l-istudenti kif ukoll il-persunal tat-tagħlim ikunu jistgħu jiċċaqilqu mingħajr xkiel minn...

JAQGĦU L-MASKRI

Smajna bir-regolamenti ġodda li wara l-btajjel tal-Għid il-Kbir,  it-tfal mhux se jkollhom ħtieġa li jilbsu maskri fuq wiċċhom minħabba l-Covid.  Sinjal li aħbar tajba....

POLITIĊI, POPLU, PANDEMIJA

Reġa’ wasal mill-ġdid iż-żmien illi ntenni l-kitbiet tiegħi fuq dan il-ġurnal.  L-aħħar kitbiet tiegħi kienu fil-bidu tal-2020 meta mort naħdem ġewwa l-Ambaxxata Maltija ġewwa...

Politika Nazzjonali dwar l-użu tal-karavans

Jikteb il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Mario Fava Tisma’ diversi kummenti dwar id-drittijiet u l-obbligi li sidien ta’ karavans għandu jkollhom. Bl-istess mod, oħrajn jitkellemu dwar...

Baġit 2021: Inħarsu ’l quddiem b’saħħitna

Din kienet it-tema għal din is-sena li uza il-Prim Ministru Robert Abela għall-baġit ta’ din is-sena. Tema li fiha nnifisha timlik bil-kuraġġ sabiex tħares...

Viżjoni Soċjali fit-tul

Żmien is-sajf huwa meqjus minn ħafna bħala dak il-perjodu li matulu tistrieħ aktar mis-soltu, tgawdi l-klima sabiħa tagħna, tgawdi l-festi uniċi fil-pajjiż, tqatta’ xi...

Hemm biex inkompli nservi

Ħbieb, L-aħħar jiem kienu xhieda oħra ta’ kemm dan il-Moviment u Gvern qed ikomplu jissaħħu u jiksbu dak  illi ħaddieħor lanqas biss joħlom dwarhom. Kemm...