Wednesday, March 29, 2023
Ekonomija

KATEGORIJA

Opinjoni

L-iskema Rent Subsidy tal-Malta Enterprise imġedda u imtejba 

Il-Malta Enterprise qiegħda twessa’ u ttejjeb l-iskema ta’ Sussidju tal-Kera (Rent Subsidy) fejn issa l-ammont massimu eliġibbli għal kull applikant se jitla’ minn €25,000...

MALTI BLA MALTI

Ftit li xejn nitkellmu dwar iċ-ċittadinanza b’naturalizzazzjoni, dixxendenza jew bi żwieġ. Ċittadinanza b’naturalizzazzjoni hija meta persuna b’ebda rabtiet jkun ilha toqgħod f’pajjiż u xorta...

ISTANZI U ĦSIBIJIET

Il-ġimgħa l-oħra f’xi punt ħsibt dwar is-suġġetti li qed nikteb dwarhom reċentement. Jekk hux jien tbiddilt bħala kittieba, jew jekk hux iċ-ċirkustanzi ta’ madwari....

KWISTJONI TA’ SKART – IL-BORŻA L-ĦAMRA

Il-bidla fl-iskeda tal-ġranet tal-iskart u li daħlet fis-seħħ proprju llum, qajmitli kurżità kbira. Iżda nammetti li ħriġt diżilluża. Tidher li saret aktar għal raġunijiet...

IL-PREŻENT HUWA L-ĦOLQA BEJN IL-PASSAT U L-FUTUR

Il-preżent huwa l-ħolqa bejn il-passat u l-futur. Jinbena abbażi ta’ dak li sar qabel imma b’miri li jħarsu ‘l quddiem. Għalkemm il-passat jibqa’ passat...

Lejn sena oħra impenjattiva fil-qasam tad-diżabilità

Għadna kemm temmejna sena oħra ta’ ħidma sodisfaċenti b’risq il-persuni b’diżabilità. Illum qegħdin nibdew sena oħra ġdida, li apparti li se tkun waħda kontinwatorja...

ILLUM IL-MILIED … GĦADA L-ISTRINA

Illum Jum il-Milied. Jum li fih inissel ferħ f’numru ta’ nies, iżda jnissel ukoll niket f’dawk li f’dawn iż-żminijiet tilfu li xi qarib tagħhom....

AKTAR INDIPENDENZA U INKLUSSIVITÀ GĦAL PERSUNI B’DIŻABBILTÀ

Trid tkun fiż-żarbun ta’ persuna b’diżabilità jew almenu tkun tgħix magħha fil-qrib ħafna biex tifhem is-sodisfazzjon li din tħoss meta tara li hemm min...

BERNICE

Fil-15 ta’ Marzu 2018, fl-artiklu tiegħi “Liġi sessista” fuq dan l-istess ġurnal tkellimt dwar kif dejjem emmint li l-applikazzjoni awtomatika tal-komunjoni tal-akkwisti (KtA) –...

TRASPORT U TOROQ (2)

Waħda mill-għodod l-aktar importanti biex jonqsu l-karozzi mit-toroq huwa t-trasport pubbliku. Minkejja li saru avvanzi kbar f’dan il-qasam, xorta hemm xi suġġerimenti li għamilt...

Direttiva li tneżża’ lill-anzjani mill-umanità tagħhom

Il-Partit Laburista huwa sinonimu mal-ġlieda għad-drittijiet tal-ħaddiema mingħajr ma xekkel l-istituzzjonijiet milli jaqdu dmirijiethom f’każi fejn deher fiċ-ċar li kien hemm nuqqasijiet ta’ ħaddiema...

Trasport u toroq (1) 

Bix-xieraq l-imwiet fuq it-toroq tagħna tal-aħħar ftit ġimgħat komplew rewħu ċerta skumdità fost il-poplu u wasslu wkoll għall-passi min-naħa tal-politiċi. Wara li erġajt bdejt insuq...

RIFORMI BIEX PERSUNI B’DIŻABBILTÀ JIBNU KARRIERI

L-esperjenzi li ngħixu ta’ kuljum kull wieħed u waħda minna juruna li dak li lbieraħ kien ikopri s-sitwazzjoni partikolari llum m’għadux japplika daqstant. Illum...

INSAĦĦU L-PROTEZZJONI TAL-ADULTI B’DIŻABILITÀ

Nhar il-Ġimgħa li għadda kien jum storiku għal pajjiżna u għal kull persuna adulta b’diżabilità. F’The Hague, l-Olanda, iffirmajna l-Konvenzjoni Hague li permezz tagħha...

BAĠITS – KULTURA ĠDIDA

Pajjiż mhux magħmul biss minn binjiet u strutturi, iżda wkoll mit-tradizzjonijiet tiegħu u mill-mentalità u kultura li ssejsu matul iż-żminijiet.  U l-kultura ma tikkonsistix...
Delicious