Thursday, December 2, 2021

KATEGORIJA

Bloggers

OPPOŻIZZJONI INDANNATA

M'hemmx wisq xi tgħid fuq l-Oppożizzjoni. Qaqoċċa nies li jemmnu li la ma jistgħux imexxu jaraw kif iħassru kull progress, kull gost u kull...

DRITTIJIET MOGĦTIJA

Naraha ħaġa mhux aċċettabbli f’demokrazija li meta drittijiet jingħataw -- fis-sens li jiġu rikonoxxuti legalment -- liċ-ċittadini, wara b’deċiżjoni politika, jittieħdu lura. Affarijiet hekk...

IL-KAŻ TA’ KYLE RITTENHOUSE

Jekk kien hemm każ li qanqal l-interess fl-Istati Uniti u anke lil hinn, dan il-każ indubjament kien ta’ Kyle Rittenhouse; ġuvni ta’ sbatax-il sena...

NGĦINU B’IMĦABBA LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ VITTMI TAD-DROGA

Kull nhar ta’ Ħadd f’dan il-sit nelenka punti mill-ħidma li jkun qiegħed iwettaq il-Gvern. Nisħaq li dawn il-bidliet isiru għax għandna Gvern riformista, li...

IL-PERSUNI DIŻABBLI FIĊ-ĊENTRU TAL-POLITIKA TAL-GVERN

Lil hinn min-numri, nemmen li kull Budget għandu r-rwol ewlieni biex jagħti viżjoni, kagħti tama, u jara l-iżvilupp ta’ kull ċittadin speċjalment id-dgħajjef, il-batut,...

IL-BORRA TAL-BIERAĦ

B’nostalġija għal imgħoddi li bilfors rah isbaħ mill-preżent li kien fih, il-poeta Franċiż tal-bidu tar-Rinaxximent Francois Villon kiteb poeżija li fiha staqsa... Imma fejn...

IL-BLACK FRIDAY

Illum daħlet sew il-Black Friday.  Hi opportunità sew għan-negozji u sew għall-konsumaturi.  Il-Black Friday mhu xejn għajr sale, ġeneralment ta’ ġurnata, li jkun sale...

POPLU REBBIEĦ

Mal-mument li ressaqt l-idea li nagħmlu qabża t'eċċellenza fil-mentalità tagħna stennejt kull forma ta' reazzjoni. Spikkaw l-iktar kummenti mill-maġġoranza li kif nafu hi aktar...

IT-TRASFORMAZZJONI DIĠITALI U S-SOSTENIBBILITÀ AMBJENTALI

L-Ewropa bħalissa għaddejja minn żewġ tranżizzjonijiet: dik diġitali u dik ambjentali.  Pilastru li għandu rwol importanti sabiex nippreparaw lilna nfusna għat-tranżizzjoni diġitali huwa l-edukazzjoni. Għalkemm l-impatt...

L-GĦAQDIET MUŻIKALI U L-KONTRIBUT TAGĦHOM LEJN IS-SOĊJETÀ

Kemm ili li bdejt il-Kampanja Elettorali tiegħi, nista’ ngħid li tgħallimt mhux ftit minn dak kollu li ltqajt miegħu, b’mod speċjali waqt iż-żjarat fl-Għaqdiet...

RIFORMA ĠUSTA U INKLUSSIVA

Fis-snin kollha t’attiviżmu tiegħi, kemm fl-istrutturi tal-Partit Laburista u anke lil’hinn minnhom, kemm-il darba kont involuta f’dibattiti bit-tama li xi darba naraw ċaqliqa sinifikanti...

RAZZIŻMU

Fl-aħħar beda dieħel għarfien fostna... jew fost uħud minna... li fil-pajjiż jeżisti kurrent ta’ opinjoni u fehma razzist. Dam biex dan jiġri, anke wara...

L-IMPORTANZA TAL-INVESTIMENT FIL-KAPITAL UMAN

Dejjem emmint li pajjiż jikseb żvilupp ekonomiku sostenibbli permezz investiment sostanzjali fl-edukazzjoni tal-kapital uman tiegħu. Dan huwa sentiment li dejjem sħaqt fuqu tul il-karriera imprenditorjali u...

BERNARD GRECH U L-LIĠI TAL-KANNABIS

Fil-Parlament bdiet tiġi diskussa r-riforma fil-liġi tal-kannabis fl-istadju tat-tieni qari dwar l-abbozz ta’ liġi li ppreżenta l-Gvern. il-liġi tipprovdi kontrolli fuq bosta dettalji marbuta...

Il-COVID-19 u l-Immigranti

Il-COVID-19 Il-COVID-19 għadha magħna u skont ħafna esperti tidher li ser tibqa’ magħna għal żmien mhux ħażin.  F’Malta peress li rnexxielna nikkontrollawha mingħajr ħafna tagħfis,...