Tuesday, August 9, 2022
Ekonomija

KATEGORIJA

Bloggers

IL-MIJA LI JMISS

Għaddew ftit iżjed mill-ewwel mitt jum ta' din l-amministrazzjoni. Bla dubju ta' xejn dawn il-jiem urewna kif dan il-gvern, bħat-tnejn ta' qablu donnu ser...

INUGWALJANZI SOĊJALI

Qed jiżdied sens ta’ frustrazzjoni fost uħud dwar kif jitħarsu u ma jitħarsuxliġijiet u regolamenti. Donnu li ta’ spiss jeżisti trattament li jgħodd u...

PAJJIŻ LI NISTGĦU NGĦIXU FIH

Għandna sfidi kbar biex il-gżejjer tagħna jkunu u jibqgħu pajjiż ta’ min jgħix fih. Anki jekk nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet bil-għaqal, hija sfida kif se...

PROSPETTI TAL-INFLAZZJONI

Iċ-ċansijiet qed jiżdiedu li l-inflazzjoni se ddum magħna għal żmien itwal milli kienu qed jaħsbu jew jittamaw diriġenti governattivi u privati. Minn banda baqgħujgħidu...

MALTEMPATA F’KIKKRA

Uħud minn dawk li ħarġu jixlu lill-President George Vella b’“oxxenità” fir-rigward tal-allegat dewmien biex tiġi ffirmata l-liġi dwar l-IVF, għandhom każi ta’ imġiba fir-rekord...

KEMM TIFLAĦ KEMMUNA?

Ma nifhimx in-nuqqas ta’ interess min-naħa tal-awtoritajiet fil-ħarsien ambjentali ta’ Kemmuna. Suppost hi ħaġa ċara li t-turiżmu jrid ikun immaniġġjat b’sens ta’ bilanċ u...

BIEX TASAL SAŻ-ŻURRIEQ

Ftit ilu kelli bżonn nasal saż-Żurrieq. Fejn qabel kont inkun hemm ta’ spiss, dan l-aħħar għal numru ta’ raġunijiet kien ili ma nersaq. Xorta...

L-EWWEL XHUR TA’ GVERN LABURISTA

Kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali matul il-Kampanja Elettorali li għaddiet, nistgħu ngħidu li l-Gvern Laburista wettaq dak kollu li kien imfassal li jagħmel fl-ewwel...

DEWMIEN FIL-QRATI

Iż-żmien twil li jieħdu każi jaħarqu u mhux daqstant jaħarqu biex jitilgħu quddiem il-qrati kriminali u oħrajn ta’ dawn il-gżejjer bir-raġun wassal biex ċittadini...

IL-BIEB LI JDUR

Kwistjoni li ta’ spiss issir “taħraq” hi dwar il-bieb li jdur -- il-prattika li biha min ikun qed imexxi kariga governattiva (jew privata) ewlenija...

IT-TQALA U LIL HINN MINNHA…

Fl-aħħar ġimghat reġgħet xegħelet fostna d-diskussjoni dwar il-liġi li tirregola t-tqala f’pajjiżna u x’jiġri fejn ikollok min irid itemm tqala għal raġunijiet diversi fosthom...

DWAR IR-RUSSJA

Kummenti li għamel dan l-aħħar Henry Kissinger (għadu ħaj u luċidu!) dwar il-gwerra fl-Ukrajna dehruli tassew interessanti. Mingħajr ma bl-ebda mod appoġġja l-invażjoni tal-Ukrajna, Kissinger...

5 ĦSIBIJIET FUQ L-EWWEL 100 JUM

Minkejja ċirkostanzi internazzjonli bla preċedent, l-ewwel mitt jum tal-gvern Laburista raw kisbiet importanti fil-qasam tal-governanza flimkien ma progress soċjali li ma waqaf xejn u...

DRITTIJIET

Bid-deċiżjonijiet li l-imħallfin tal-Qorti Suprema Amerikana ħadu fl-aħħar ġimgħat se jkunu reġġgħu lura drittijiet ċivili li ilhom stabbiliti fil-pajjiż – tal-abort fuq quddiem nett,...

KIF TITMEXXA GWERRA

Hemm diversi modi kif titmexxa gwerra. L-idea li attakki militari ta’ kull xorta m’għandhomx isiru bil-ħsieb li jeqirdu lil nies innoċenti hi waħda moderna. Fit-Testment...
Delicious
Atelier 13