Sunday, September 24, 2023

KATEGORIJA

Bloggers

50 SENA WARA

Ħamsin sena ilu kien hemm il-Konferenza dwar is-Sigurta’ u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa li saret fil-Fillandja. Is-sehem ta’ Malta kien importanti għaliex għall-ewwel darba l-Ewropa kellha...

PROGRAMMI AFFERMATTIVI

Matul ħafna snin, l-Istati Uniti kienu fuq quddiem nett biex b’mod konkret, jaffermaw id-drittijiet tal-bniedem billi ħaddmu dawk li għadhom jissemmew bħala “programmi affermattivi”...

IL-PROBLEMA TAL-MEDIĊINI

F’pajjiż taċ-ċokon tagħna hu inevitabbli li jqumu problemi meta niġu biex niżguraw li se nsibu biżżejjed provisti ta’ prodotti vitali li neħtieġu. Minn dejjem...

DEWMIEN FIL-QRATI

Id-dewmien fil-proċessi li bihom tingħata l-ġustizzja għadu hemm u għadu qed jimmina l-fiduċja tal-poplu fil-qrati. L-idea li biex tieħu dak li ħaqqek trid tgħaddi...

STRASBURGU

Meta l-ewwel strutturi tal-għaqda Ewropea kienu qed jitpoġġew f’posthom, l-għażla ta’ Strasburgu bħala belt fejn il-Parlament Ewropew jiġi insedjat kienet tajba. Kemm simbolikament, kif...

Il-faqar – f’daqqa sar realtà

Dan l-aħħar rajt artiklu f’gazzetta dwar il-faqar f’Malta. L-artiklu kien mimli kritika fuq in-nefqa tal-gvern fuq affarijiet li qed jintefqu għall-pajjiż kollu. L-aktar li...

IRVELLIJIET

L-irvellijiet ta’ dan l-aħħar fi Franza kienu fost l-aktar serji li ġraw matul is-snin f’pajjiż fejn l-irvellijiet u l-protesti qawwija fit-toroq huma magħrufa bħala...

BEJGĦ TA’ GAZZETTI

Fl-aħħar xhur u snin, jidher li xejn ma nbidel fil-bejgħ ta’ gazzetti stampati. Baqa’ jmajna. Ħwienet li qabel kienu jbigħu gazzetti qatigħ, jew għalqu...

KBAR MAŻ-ŻGĦAR

Kemm jagħmel sens li ż-“żgħar” jittrattaw/jikkompetu mal-“kbar” – fl-isport? fl-ekonomija? fid-diplomazija? Bil-fomm, kulħadd jgħid li komunitajiet/ġnus “żgħar” għandhom jingħataw l-istess spazju u kunsiderazzjoni daqs il-“kbar”....

Il-generative AI

Meta tikkompara din it-teknoloġija ma' oħrajn tittendi li din it-teknoloġija għandha potenzjal qawwi. Potenzjal li għadu qed jiżviluppa b’mod qawwi u mgħaġġel. Bħalissa sezzjoni f’dan...

GĦAJNUNIET TAL-ISTAT

L-enfasi li tpoġġi l-Unjoni Ewropea kontra l-għajnuniet tal-istat għax tqishom mezz li jimmina l-kompetizzjoni fis-swieq baqa’ qawwi. Madankollu, l-Unjoni qalgħet taptipa mil-liġi ta’ ħarsien...

BILANĊ

Qed isiru tħejjijiet biex jitħaffu r-regoli Ewropej li bihom id-ditti, speċjalment dawk żgħar, joħorġu sejħa ħalli l-pubbliku jixtri ishma fl-azjendi tagħhom li joffru għall-bejgħ....

L-GĦAQAL

Sa ftit taż-żmien ilu, is-sens ta’ għaqal kien iwassal biex il-biċċa l-kbira tan-nies tonfoq biss minn flus li diġà jkollha f’idejha waqt li tfittex...

TGERGIR

Dan l-aħħar kien hemm żewġ affarijiet li ġraw li ġibduli l-attenzjoni. Għalija, kien hemm ħaġa komuni fihom – it-tnejn kellhom tgergir għalkemm mhux tal-istess...

BIDLIET IMGĦAĠĠLA WISQ?

Lil hinn mill-battibekki politiċi, niltaqa’ ta’ spiss ma’ nies li huma mħassba bil-bidliet (għalihom kbar) li jinsabu għaddejja. Mhux fit-tmexxija tal-gvern, imma fil-ħajja ta’...