Friday, June 21, 2024
Ekonomija

KATEGORIJA

BUDGET

Gvern PN ipoġġi ħaddiema barranin għal test qabel jiġu f’pajjiżna

Fl-ewwel kummenti tiegħu għad-diskors tal-Prim Ministru dwar il-budget 2024, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr Bernard Grech qal li l-Prim Ministru tant għajjar lin-naħa tal-Oppożizzjoni li...

“Budget b’saħħtu aktar minn dak tas-sena li għaddiet”

“Dan huwa t-tieni budget ta’ din il-leġiżlatura u huwa wieħed b’saħħtu aktar minn dak tas-sena li għaddiet. Aħna rridu nfasslu l-futur ta’ dan il-poplu....

ARA: “Diskors nieqes minn kull forma ta’ viżjoni għat-tmexxija tal-pajjiż”

Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għar-replika tal-Kap tal-Oppożizzjoni dwar il-Budget 2024, il-Prim Ministru Robert Abela ddikjara li d-diskors ta’ Bernard Grech kien wieħed negattiv għall-aħħar u...

“Kif diġà għedtilkom”

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech beda biex jitkellem dwar il-viżjoni ekonomika ta’ eċċellenza tal-Partit Nazzjonalista li tista’ toffri ħajja aħjar f’pajjiżna. Grech qal li l-viżjoni...

Għall-ewwel darba l-pensjoni tal-Pulizija mhux se tibqa’ ffriżata

“Kif wegħdna l-Gvern qiegħed jinvesti fis-setturi tas-sigurtà. Investiment bla preċedent għal kundizzjonijiet aħjar, introduzzjoni ta’ rwoli ġodda, pagi aħjar, kif ukoll drittijiet oħra”.  Din hija...

Naprezzaw u nilqgħu dan b’umiltà u impenn akbar

“Mhux ta’ kuljum jiġri li NGO tissemma’ f’diskors tal-baġit. Il-Fondazzjoni mid-Dlam għad-Dawl tapprezza u tilqa’ dan b’umiltà u impenn akbar”. Hekk qal lil dan...

Budget intenzjonat li jtejjeb b’mod tanġibbli l-qagħda finanzjarja tal-aktar vulnerabbli

L-Analista Finanzjarju Steve Ellul qal li l-budget ta’ din is-sena kien wieħed li wieżen liż-żgħir. Huwa qal li fi żmien ta’ ħafna  inċertezza u...

Ekonomista jesprimi tħassib dwar tkabbir ekonomiku dipendenti fuq is-sussidji 

Il-budget ippreżentat it-Tnejn li għadda kellu diversi reazzjonijiet b’uħud jidentifikaw il-bosta miżuri li wasslu għal budget bl-ikbar nefqa soċjali u oħrajn li identifikaw aspetti...

Budget 2024: Sentimenti mħallta mill-imsieħba soċjali u entitajiet oħra

Il-Budget 2024 intlaqa’ b’mod pożittiv ħafna għall-miżuri soċjali li fih. Madankollu, uħud mill-imsieħba soċjali filwaqt li faħħru diversi aspetti tal-Budget, sabu wkoll x’jikkritikaw. L-aktar...

Il-PN b’viżjoni ekonomika li tindirizza l-isfidi tal-Maltin u l-Għawdxin

Il-Partit Nazzjonalista qed iwassal il-viżjoni ekonomika tiegħu b’soluzzjonijiet għax lest jindirizza l-isfidi biex jagħti dak li għandhom bżonn il-Maltin u l-Għawdxin: ħajja aħjar f’pajjiżna. Dan...

“Ninvolvu lin-nies fl-implimentazzjoni tal-miżuri” 

“Nemmen li s-sigriet tal-Budget 2024 kien wieħed - li nżilna ħafna man-nies, man-negozji, fuq il-postijiet tax-xogħol, ħadna ħafna mill-aspettattivi tan-nies u inkorporajna kemm stajna...

“It-turiżmu jibqa’ l-mutur tal-ekonomija” 

L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Ristoranti (MHRA) ddeskriviet il-Budget 2024 bħala impenn kontinwu mill-Gvern li jkompli jappoġġja t-tkabbir u l-espansjoni tal-ekonomija Maltija u dan minkejja...

Budget b’miżuri li jindirizzaw l-iżvilupp żejjed f’Għawdex 

L-Assoċjazzjoni Għawdxija għat-Turiżmu (GTA) nnotat li l-miżuri elenkati fil-budget għandhom l-għan li jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi filwaqt li jissalvagwardjaw u jsostnu t-tkabbir ekonomiku. F’dan ir-rigward,...

Il-Kamra tal-SMEs b’serħan il-moħħ li l-Gvern se jkompli bis-sussidji

“Ġie kkonfermat li s-sussidji li hemm għaddejjin bħalissa se jibqgħu fis-seħħ u hemm ukoll assigurazzjoni li dawn se jibqgħu sakemm ikun hemm bżonn. Dan...

“Budget b’politika mibnija fuq il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet tan-nies”

Il-Prim Ministru Robert Abela ddeskriva l-Budget 2024 bħala wieħed li jattakka bis-saħħa l-għoli tal-ħajja u l-inflazzjoni filwaqt li jsaħħaħ id-dħul tal-ħaddiema u l-familji kollha...