Friday, January 27, 2023

Claudio Coleiro

Ġurnalist

“L-iskop tagħna huwa li jkollna suq regolat”

Fid-diskors tiegħu, iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-ARUC Leonid McKay qal li l-Awtorità mhix qiegħda tippomwovi l-użu tal-kannabis iżda qiegħda tippromwovi suq regolat li minnu persuni adulti...

“Imxejna għal politika iżjed umana”

Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg qalet li waħda mill-akbar riformi li Gvern Laburista mexxa ‘l quddiem b’kuraġġ kienet l-introduzzjoni tal-Att dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis. Qalet li...

Assoċjazzjonijiet tal-kannabis jistgħu japplikaw għal-liċenzja mit-28 ta’ Frar

Mit-28 ta’ Frar li ġej, l-Awtorità għall-Użu Responsabbli tal-Kannabis (ARUC) se tibda tilqa’ l-applikazzjonijiet għall-ħruġ ta’ liċenzji lill-organizzazzjonijiet li ma jagħmlux profitt sabiex ikunu...

Jaslu Malta l-ewwel suldati Ukreni għal trattament prostetiku

Steward Health Care Malta (SHCM) laqgħet l-ewwel żewġ suldati Ukreni li qed jirċievu kura f'Malta bħala parti minn programm ta' rijabilitazzjoni għal persuni amputati...

Beda jingħata l-asfalt mar-roundabout taħt il-flyover biswit l-ajruport

Kompla għaddej ix-xogħol fuq il-proġett li qed isir biswit l-ajruport, li hu mistenni li jkun kompletament lest fi ftit xhur oħra. Tant li t-Tlieta...

Emenda li tiċċara l-irwol tal-OHSA f’inkjesti fejn ikun hemm inċidenti

Fil-Parlament bdiet tiġi diskussa emenda fil-Kodiċi Kriminali li se tagħti poteri lill-uffiċjali tal-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) ikunu parti mill-inkjesti...

Il-proġett biswit l-Ajruport mistenni jitlesta sa April kif kien pjanat

Il-proġett tal-mini ta’ Ħal Kirkop u l-Intersezzjoni tal-Ajruport (KTAIP) miexi kif ippjanat u mistenni li d-data tat-tlestija kompleta tiegħu tinżamm. Dan minkejja li l-maltemp...

Emendi li jindirizzaw realtajiet ġodda fis-soċjetà

Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fetaħ id-diskussjoni b’rabta mat-tibdil propost fil-liġi tas-Sigurtà Soċjali f’dak li għandu x’jaqsam ma’ pensjonijiet għall-persuni separati...

Il-Prim Ministru b’appell biex il-Qrati jibagħtu messaġġ ċar li ċertu mġiba mhix aċċettabbli fis-soċjetà

Meta mistoqsi mill-ġurnalisti dwar il-każ tal-omiċidju ta’ Pelin Kaya, li tilfet ħajjitha wara li ttajret minn karozza fil-Gżira, il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-appell...

“Nieħu pjaċir ngħin lil ħaddieħor u fl-istess ħin nitgħallem”

F’residenza fil-Belt Valletta, qed jitħaddem il-proġett Ħiliet il-Komunità, li huwa parzjalment iffinanzjat minn Fondi Strutturali Ewropej u li qed jitmexxa mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien...

“Proġett maħsub li jnaqqas l-emmissjonijiet u jagħti spazju miftuħ lir-residenti tal-lokal”

Fil-jiem li ġejjin mistennija tibda konsultazzjoni pubblika b’rabta mal-proġett ambjentali li se jsir fil-lokalità ta’ San Ġwann. Proġett li se jkun qed isir bħala...

Investiment ta’ €175 fl-ajruport għall-ħames snin li ġejjin

Fuq perjodu ta’ ħames snin, sas-sena 2027, se jkun qed isir investiment ta’ xejn inqas minn €175 miljun fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (MIA). Dan...

Il-gvern mistenni jilħaq rekords ta’ kirjiet mill-privat biex jgħin fl-akkomodazzjoni soċjali

Bħalma qed jiġri f’kull pajjiż fl-Ewropa, is-sitwazzjoni tal-housing qiegħda dejjem tinbidel minn żmien għal żmien. B’hekk, il-Gvern, permezz tal-Awtorità tad-Djar, irid ikompli jaġġorna ruħu...

Tisħaq fuq il-bżonn li nipproteġu l-art agrikola u l-ibħra tagħna

Fil-ħin tal-aġġornament fil-Parlament, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Bugeja Said qalet li dan il-Gvern sema’, u wieġeb għat-tħassib tal-bdiewa tagħna, kif...

Jistaqsi għalfejn L-Oppożizzjoni qiegħda tattakka lill-Prim Imħallef Emeritu Azzopardi

Min-naħa tiegħu, il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi staqsa għalfejn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qiegħda ġġib ruħha b’dan il-mod u għalfejn sar attakk spjetat...
Delicious

Latest news