Thursday, May 16, 2024

Claudio Coleiro

Ġurnalist

Manifest ibbażat fuq Malta l-ewwel

F’attività politika fis-Siġġiewi, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela nieda l-manifest elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Manifest li jinkludi fih 10...

“Ma niddejjaqx niġi msallab jekk ikun ifisser li tajt ħajja aħjar lin-nies”

“Ma niddejjaq xejn li niġi msallab jekk ikun ifisser li tajt ħajja aħjar lin-nies. Ma ġara xejn għax għalija dak hu l-akbar ċertifikat illi...

L-Ispeaker itenni li m’għandhomx jittieħdu ritratti jew filmati bla permess fil-Parlament

L-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia appella lill-membri taż-żewġ naħat sabiex l-imġiba tagħhom fil-Kamra ma tkunx iggwidata biss mir-regoli li jistgħu jkunu fis-seħħ imma wkoll...

Il-PE b’enfasi fuq l-importanza tal-votazzjoni u l-ħarsien tad-demokrazija

Fil-jiem li għaddew, il-Parlament Ewropew nieda t-tieni fażi tal-kampanja ta' komunikazzjoni tiegħu fejn saħaq fuq l-importanza li wieħed joħroġ jivvota fl-elezzjonijiet Ewropej u l-ħarsien...

Il-kunċett tal-equal pay for equal work se jkun estiż għas-settur privat

Waqt li kien qed jindirizza mass rally fil-Mosta, il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li se jkun estiż il-kunċett tal-equal pay...

“Għandi fiduċja assoluta fid-Deputat Prim Ministru”- Il-PM Robert Abela

Fil-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela ddikjara li huwa għandu fiduċja assoluta fid-Deputat Prim Ministru Chris Fearne. Huwa qal dan wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard...

Medja ta’ 20 riċerkatur iżuru l-Bibljoteka kuljum

Il-Bibljoteka Nazzjonali ta’ Maltahija sors ewlieni għal riċerka u studji varji. Dan joħroġ mill-fatt illi medja ta’ 20 riċerkatur kuljum iżuru l-bibljoteka għal dan...

Inizjattiva ta’ solidarjetà

Għal sena oħra reġgħet ittellgħet l-attività fejn wieħed seta’ jagħti d-demm quddiem il-bini tal-Parlament. Din l-attività, li ilha ssir minn meta l-Parlament mexa għall-binja...

“Bikom warajna mhux se nħalluhom ireġġgħu l-arloġġ lura”

F’messaġġ ċar u b’saħħtu, quddiem folla kbira ta’ nies li nġabret fi Pjazza San Ġorġ, il-Belt Valletta, għall-mass meeting tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru u...

“Wara dak li ħareġ illum, jidher li l-PM kellu raġun li tkellem kif tkellem tliet xhur ilu” – il-Ministru Byron Camilleri

Fil-Parlament, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u x-Xogħol Byron Camilleri kien mistoqsi għal darba darbtejn mid-Deputat Nazzjonalista Darren Carabott jekk huwa għandux fiduċja fil-ġudikatura. Fit-tweġiba tiegħu,...

Għamlet jumejn sħaħ taħt it-tifrik qabel ma ġiet salvata

Ftit tal-ħin ilu waslet Malta Lara Abu Alkas, tifla ta’ 10 snin minn Gaża, biex tingħata l-kura wara li kienet indarbet f’attakk mill-ajru minn...

“Qed naħdmu biex il-prinċipji ta’ sostenibiltà jkunu integrati fil-ħajja ta’ kuljum” – il-Ministru Miriam Dalli

Fil-winding up tad-diskussjoni parlamentari b’rabta mar-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2022, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Miriam Dalli qalet li l-Gvern...

“Essenzjali li l-inflazzjoni tkompli tiġi mrażżna”

Fost l-interventi li saru minn dawk preżenti kien hemm dak tal-President tal-GWU Victor Carachi li qal illi ċertu liġijiet li qed jgħaddu fl-Ewropa qed...

“George kien raġel tas-sengħa, bieżel u dejjem ħabb lil belt twelidu”

Fis-seduta parlamentari tat-Tnejn, id-Deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti flimkien mad-Deputy Speaker David Agius sellmu l-memorja ta’ George Galdes - missier il-Ministru Roderick Galdes -...

Il-PM jħabbar li aktar tfal midruba f’Gaża se jiġu Malta għall-kura

“Ilqajna fi xtutna liċ-ċkejkna Saleh biex tieħu l-kura medika. Fil-jiem li ġejjin se nospitaw aktar tfal biex nagħtuhom l-aqwa kura possibbli anke minħabba korrimenti...

Latest news