Thursday, January 26, 2023

KATEGORIJA

Parlament

Emenda li tiċċara l-irwol tal-OHSA f’inkjesti fejn ikun hemm inċidenti

Fil-Parlament bdiet tiġi diskussa emenda fil-Kodiċi Kriminali li se tagħti poteri lill-uffiċjali tal-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) ikunu parti mill-inkjesti...

F’disa’ snin 53 persuna tressqu l-Qorti akkużati li għexu mill-prostituzzjoni

Mill-2013 sas-sena li għaddiet kienu 53 persuna li tressqu l-Qorti akkużati li għexu minn fuq il-prostituzzjoni. Dan ħareġ hekk kif il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi...

121 suldati nisa qed iservu fil-Forzi Armati ta’ Malta

L-għadd ta’ nisa li bħalissa qed iservu fi ħdan il-Forzi Armati ta’ Malta huwa 121 bl-ogħla kariga okkupata minn mara hija dik ta’ Logutenent...

Emendi li jindirizzaw realtajiet ġodda fis-soċjetà

Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fetaħ id-diskussjoni b’rabta mat-tibdil propost fil-liġi tas-Sigurtà Soċjali f’dak li għandu x’jaqsam ma’ pensjonijiet għall-persuni separati...

24,891 liċenzji tas-sewqan maħruġa lil ċittadini barranin fl-aħħar ħames snin

Fl-aħħar ħames snin li jiffser mill-2018 sal-lum inħarġu 24,891 liċenzji tas-sewqan maħruġa lil ċittadini barranin. Dan ħareġ minn tweġiba għal mistoqsija Parlamentari li d-Deputat...

11-il mewt f’Malta fl-2020 kienu minħabba l-obeżità

Ħadt-il persuna mietu fl-2020 minħabba l-obeżità. Dan ħareġ fi tweġiba parlamentari li ta d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne għal mistoqsija tal-Onor....

“Mekkaniżmu li ma jippermettix li l-Oppożizzjoni tirrikatta gvern demokratikament fdat biex jiddeċiedi”

Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard għalaq id-diskussjoni fl-istadju tat-tieni qari rigward il-ħatra tal-Kummissarju tal-Istandards b’intervent bi kliem meqjus rigward il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni fil-ħatra ta’ dawn iż-żewġ...

Il-mozzjoni mressqa mill-gvern dwar l-Att tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika tgħaddi mill-istadju tat-tieni qari

Il-mozzjoni ippreżentata mill-gvern dwar l-abbozz ta’ liġi li jemenda l-att dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika għaddiet mill-istadju tat-tieni qari b’39 vot favur u 33 kontra....

Tisħaq fuq il-bżonn li nipproteġu l-art agrikola u l-ibħra tagħna

Fil-ħin tal-aġġornament fil-Parlament, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Bugeja Said qalet li dan il-Gvern sema’, u wieġeb għat-tħassib tal-bdiewa tagħna, kif...

Jistaqsi għalfejn L-Oppożizzjoni qiegħda tattakka lill-Prim Imħallef Emeritu Azzopardi

Min-naħa tiegħu, il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi staqsa għalfejn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qiegħda ġġib ruħha b’dan il-mod u għalfejn sar attakk spjetat...

111-il applikazzjoni ġdida għall-blue badge fl-ewwel ġimagħtejn tas-sena 

Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Julia Farrugia Portelli qalet li fl-ewwel ġimagħtejn ta’ din is-sena diġà kien hemm 111-il applikazzjoni ġdida biex persuna...

“L-Oppożizzjoni qiegħda tissuġġetta d-dibattitu fuq argumenti bla bażi u partiġġjani”

Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo ddikjara fil-Parlament li fuq liġi daqstant importanti fejn tidħol il-governanza tal-pajjiż, bħal dik li qiegħda tiġi diskussa dwar il-ħatra ta’...

“Bil-kontra tal-Oppożizzjoni, aħna ma nħarsux lejn uċuh, iżda nħarsu lejn l-idonjetà tal-persuna.”

Id-Deputat Laburista Glenn Bedingfield qal li l-Gvern, għall-kariga ta’ Kummissarju tal-Istandards, qed jipproponi bniedem serju, li jaf x’jiġifieri imparzjalità, persuna ta’ integrità li jaf...

“Irrid bis-sħiħ jinkixef l-ingann u l-qerq ta’ min irid iweġġa’ lili u lil familti”

“Fi żmien tliet xhur ipprovaw iwaqqgħuli r-reputazzjoni tiegħi darbtejn, tlieta. Partikolarment żewġ inċidenti rrapportati b’ħafna inkorrettezzi u xi kultant b’gideb sfaċċat li l-ħsieb tagħhom...

“Ma nistax naċċetta l-kritika tal-Oppożizzjoni fil-konfront ta’ persuna li ħarġet mill-Qorti b’rasha mgħollija”

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, il-Kultura, l-Arti u Kunsilli Lokali Owen Bonnici filwaqt li kkwota artikli fit-Times of Malta u fil-Malta Indipendent li jgħidu persuna bħall-eks...
Delicious