Thursday, December 2, 2021

KATEGORIJA

Parlament

“Iż-żmien twil li ilni naffaċċja d-diżabilità tagħni qoxra biex nilqa’ għal ċertu attakki”

Wara li tkellmet il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli fil-winding up tal-abbozz ta’ liġi li permezz tiegħu se jibda jitqies bħala reat li...

“Malta se tkun l-ewwel pajjiż fl-UE fejn l-anzjani jkunu protetti minn reati ta’ hate-crime”

Fil-winding up tal-abbozz ta’ liġi li permezz tiegħu se jibda jitqies bħala reat li xi ħadd jattakka, jintimida, jew jirredikola persuna għax tkun anzjana...

L-Oppożizzjoni favur liġi li tipproteġi persuni b’diżabbiltà milli jiġu redikolati

Il-Ministru kompliet l-indirizz tagħha waqt l-preżentazzjoni tal-abbozz ta’ liġi li jemenda l-kodiċi kriminali billi tat xi informazzjoni dwar dak li qegħdin jagħmlu pajjiżi oħra...

“Għad hawn bullies li l-maskra tagħhom taqa’ wara keyboard”

“Jiena nikkundanna kull tip ta’ mibegħda u attakki fuq persuni b’diżabbiltà. Sfortunatament għadek issib bullies fejn il-maskra taqa’ wara l-keyboard u sa minn kmieni...

“Mingħajr din il-liġi l-Pulizija qegħdin jispiċċaw b’idejhom marbutin”

Il-Ministru fakkret li s’issa għandna sitwazzjoni fejn ir-reat magħruf bħala reat ta’ mibegħda huma koperti bih ħafna nies imma persuni b’diżabbiltà mhumiex inklużi fil-liġi.  Dan...

“Pajjiżna ma jistax jibqa’ jittollera li persuni b’diżabbiltà jiġu redikolati”

Waqt il-preżentazzjoni tal-abbozz ta’ liġi li jemenda l-kodiċi kriminali, il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli ddeskriviet l-liġi bħala “opportunità unika u li...

Miexi x-xogħol ta’ restawr fil-ġnien ta’ San Anton

Il-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aaron Farrugia spjega li miexi x-xogħol fil-ġnien ta’ San Anton fejn bħalissa qed jinbena mill-ġdid il-ħajt li ġġarraf...

“Ma niġux hawn għal-logħob partiġġjan imma biex niksbu riżultati għan-nies”

Min-naħa l-oħra, fil-Parlament illejla l-Prim Ministru żied jgħid li huwa jiġi b’wiċċu minn quddiem fil-Parlament u jitkellem dwar kif bir-riformi li saru f’dawn l-aħħar...

“Jekk hemm xi ħadd li n-nies m’għandhomx fiduċja fih huwa int Sur Kap tal-Oppożizzjoni”

Fil-Parlament illejla l-Prim Ministru Robert Abela żied jinnota li meta l-Ispeaker ta rulings kontra l-Gvern dakinhar l-Oppożizzjoni ċapċpitlu. “Kien hemm 35 ruling li ngħataw...

“Illum rajna l-Kap tal-Oppożizzjoni jitkellem. Aħjar ngħidu li ġegħluh jitkellem”

Il-Prim Ministru Robert Abela qal fil-Parlament li n-naħa tal-Gvern dejjem baqgħet konsistenti mal-messaġġ li “l-istituzzjonijiet ma nirrispettawhomx biss meta jiddeċiedu kif inkunu nixtiquhom aħna....

Id-Deputat Speaker tilqa’ l-mozzjoni mressqa mill-Oppozizzjoni

Wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ressaq mozzjoni sabiex fil-Parlament ikun diskuss b’mod urġenti l-aġir tal-Ispeaker Anġlu Farrugia, fid-deċiżjoni tagħha, id-Deputat Speaker Claudette Buttigieg...

L-Oppożizzjoni titlob għal dibattitu urġenti dwar l-aġir tal-Ispeaker

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ressaq mozzjoni sabiex fil-Parlament ikun diskuss b’mod urġenti l-aġir tal-Ispeaker Anġlu Farrugia. Grech saħaq li l-Kamra tar-Rappreżentanti f’kull ħin u...

“Iva kont naf fejn hi Arsema imma ma ġejtx indaħħak in-nies”

Min-naħa tiegħu l-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal qal li fost l-emendi proposti, hemm dik li twessa’ d-definizzjoni ta’ ħtif biex...

“X’qiegħed jagħmel il-gvern biex il-każ ta’ Arsema ma jirrepetix ruħu?”

Il-Viċi Kap tal-PN David Agius qal li l-Oppożizzjoni se tivvota favur biex twassal messaġġ ċar li fil-parlament, Gvern u Oppożizzjoni favur il-vulnerabbli. Agius kompla...

“L-istupri fuq il-katavri mhumiex komuni, iżda sfortunatament isiru”

Waqt li fil-parlament kien qiegħed jagħmel id-diskors tiegħu b’rabta mal-abbozz ta’ liġi li jemenda liġijiet varji dwar reati sesswali u affarijiet li jirrigwardaw persuni...