Friday, January 27, 2023

KATEGORIJA

Soċjal

“Il-Gvern qed jagħti prijorità assoluta lill-edukazzjoni b’ investiment bla preċedent f’dan is-settur”

“Il-Gvern qed jara li f’pajjiżna tingħata prijorità assoluta lill-edukazzjoni f’kull fażi tagħha, prijorità li qed tingħata permezz ta’ investiment bla preċedent f’dan is-settur u...

Il-benefiċċju b’rabta mad-diżabilità se jkunu esklużi fit-test tal-mezzi

Il-baġit 2023 huwa wieħed li jolqot lil kulħadd. Il-persuni b’diżabilità dejjem kienu u se jibqgħu prijorità. Huwa għalhekk li b’effett mill-1 ta’ Jannar ta’ din...

Jitnieda l-ENGAGE – Forum Parteċipatorju għall-Persuni b’Diżabilità

Tnieda l-bord ENGAGE li jfisser li Malta għamlet pass ieħor sabiex timplimenta b’mod sħiħ il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità, pass li...

Għoti ta’ ċertifikati għal taħriġ speċjalizzat lil ħaddiema fis-settur tad-diżabilità

Għadd ta’ impjegati tal-Fondazzjoni Inspire li jaħdmu fil-programm STAR u għadd ta’ ħaddiema oħrajn ta’ Aġenzija Sapport, 37 b’kollox u kollha fis-settur tad-diżabilità, ingħataw...

Se jkun illegali li tirreklama servizzi qarrieqa li jħarju persuna tibdel l-orjentazzjoni sesswali

Fil-jiem li ġejjin, il-gvern se jressaq emenda legali biex tissaħħaħ il-liġi dwar l-affermazzjoni tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru. L-għan ewlieni ta’ din l-emenda hu...

45,000 familja se jgawdu minn mekkaniżmu addizjonali tal-għoli tal-ħajja

Il-Budget 2023 bit-tema ‘Ċertezza u Stabbiltà’, ser ikun qiegħed jindirizza diversi miżuri  li jolqtu lil kull individwu. Fost il-miżuri, ser ikun hemm dik li...

95,000 pensjonant jibdew igawdu minn żieda ta’ €50 kull erba’ ġimgħat

Madwar 95,000 pensjonant bdew igawdu minn rati mtejba fil-pensjonijiet tagħhom, hekk kif matul din il-ġimgħa ntbgħatu l-pagamenti bir-rati l-ġodda. Fil-fatt il-pagamenti tal-pensjonijiet huma fost...

L-Arċisqof isostni li mhux bilfors trid tkun perfett biex ikollok dritt tgħix u tkun prezzjuż

Wara waqfa ta’ sentejn minħabba l-pandemija COVID-19, irritornat il-Festa ta’ Ġenerożità b'risq id-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Il-maratona televiżiva bdiet b’quddiesa ċċelebrata minn Mons. Arċisqof Charles...

Il-ġenerożità tan-nies taqta’ x-xewqa ta’ 2,371 tifel u tifla għal dan il-Milied

Il-poplu Malti u Għawdxi għal darb'oħra pparteċipa bi ħġaru fl-inizjattiva soċjali għal żmien il-Milied magħrufa bħala ċ-Children's Dreams li ssir b’kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni Goodwill...

L-FSWS tikkonferma li diġà nstabu placements għaż-żewġt itfal abbandunati

L-FSWS tagħmel riferenza għall-istqarrija tar-Rettur tal-Kulleġġ San Albert dwar “appell lill-Prim Ministru biex żewġt itfal abbandunati jingħataw post sigur qabel il-Milied”  L-FSWS fi stqarrija maħruġa...

Għajnuna għal min isiefer għal kura u min jakkupanjahom

Fl-aħħar jiem, il-Fondazzjoni Karl Vella nediet proġett bl-isem ta’ “Because you matter... Because we care”. Dan is-sit tkellem mal-Co-Fondatur u c-Chairperson ta’ din il-Fondazzjoni,...

Jinġabru €1,500 għall-Marigold Foundation mill-istaff tal-Bank Ċentrali ta’ Malta

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta, permezz tal-Kumitat għall-Attivitajiet Kulturali, ingħaqad ma’ organizzazzjonijiet u individwi oħrajn sabiex jiġbor fondi u titqajjem kuxjenza għal Pink October u...

Allokati €1.6 miljun għar-residenza KIDS

Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal issiġilla ftehim mal-Fondazzjoni Richmond sabiex tkun tista’ titmexxa r-residenza KIDS f’Santa Venera. Dan il-finanzjament se jkun qed jgħin...

Sejħa urġenti għad-demm ‘O’ u ‘A’ positive

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jappella għal iktar għotjiet tad-demm, b’mod speċjali tat-tip O positive u A positive, hekk kif fl-aħħar sigħat ir-riserva ta’ dawn...

“Min iħaddem m’għandux ikun xħiħ mas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema”

Il-President ta’ Malta George Vella ħeġġeġ lil kull min iħaddem biex ma jkunx xħiħ fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Waqt iċ-ċerimonja ‘Premju Nazzjonali Ħaddiema...
Delicious