Wednesday, May 18, 2022

KATEGORIJA

Personalità

“Għandi waħda mill-akbar kollezzjonijiet ta’ Buffon fid-dinja, iżda Baggio jibqa’ l-favorit”

“Kollox beda minn pittura li għamilt fl-1995. Dak iż-żmien kienet l-era tal-idolu tiegħi Roberto Baggio u dejjem kienet il-ħolma tiegħu li niltaqa’ miegħu personalment....

Żeffiena Maltija b’esperjenza f’Los Angeles

Faye Galea hija tfajla ta’ 14-il sena li bdiet fil-qasam tal-“performing arts” mill-età ta’ tliet snin. Bdiet titgħallem iż-żfin hiphop u Street dancing u...

“Bdejt nippakkja skont iż-żminijiet, iżda n-nies riedu jixtru bl-użin”

“Niftakar meta kont dħalt jien għal dan il-ħanut wara missieri kont pruvajt xi ppakjar, iżda l-klijenti donnhom bdew jesprimu x-xewqa biex tinżamm is-sistema tradizzjonali...

“Ma kontx naf bil-karnival imma llum naqbad ħafna dettalji minn wara l-kwinti”

“Ninsab hawnhekk fi vjaġġ li beda fl-1989. Kont ġejt Malta mal-mara tiegħi bħala turist, iżda mhux biss ġibduli l-attenzjoni l-ġmiel ta’ xeni li joffri...

“Naħseb irnexxieli nkisser l-istigma ta’ tfuliti li bit-tattoos ma ssibx xogħol”

Jgħid dan Daniel Borg Cardona; Sid ta’ numru ta’ stabbilimenti tal-ikel  “Dejjem kelli viżjoni li xtaqt nikber, mhux biex inkun xi ħaġa kbira, iżda għax...

“Kelli l-opportunità ntellaq fi Franza wara sensiela ta’ rebħ f’Malta”

“Meta kont żgħira ironikament kont nibża’ ħafna miż-żwiemel anke jekk il-familja tiegħi minn dejjem biż-żwiemel. Ta’ seba’ snin urejt ix-xewqa li jkolli miniture pony...

“Ix-xogħol għall-klijenti naħdmu b’reqqa daqslikieku għalija”

https://www.youtube.com/watch?v=SljXpV_WIhY "Il-fissazzjoni tiegħi f’dan ix-xogħol dejjem kienet li x-xogħol li naħdmu għall-klijenti, jinħadem bl-istess reqqa u mħabba daqslikieku qiegħed naħdmu għalija. Dan ix-xogħol għalija mhuwiex...

“Il-Karnival, il-festi u t-tiġijiet il-bombi tagħna… nittamaw li nirkupraw”

“Il-ħanut bdieh missieri. L-ewwel kien jaħdem ma’ missieru Triq San Pawl fil-Belt stess, iżda meta tfarfar ta’ xi 16-il sena sab dan il-post, krieh...

“It-tabib jgħidli naqqas… hawn min jgħid li mmut fuq il-gaffa” – Carmelo Borg

“Seba’ snin ilu kont involut f’inċident ikrah li ħalla impatt negattiv ħafna fuqi. Kont qiegħed bil-gaffa u nqalbet balla magħlef għal fuqi. Mort lura...

“Bżonn ta’ garanzija li jekk tħallas għal-lokali tingħata prodott lokali”

“Matul iż-żmien ix-xogħol inbidel. Qabel kellna ħafna aktar tbatija. Minbarra dan ix-xogħol qabel kont ngħin lill-mara fil-ħanut tal-merċa li kellna.  Dan ix-xogħol sfortunatament huwa parti...

“Jiġi wieħed jgħidli ħa taqla 100 Lira jew ħames Liri biż-żiemel, biż-żiemel immur” – Charlie l-Qamma

“Qabel konna narmaw anke tiġijiet imma issa bil-mod anke minħabba l-pandemija! Illum ngħodd wieħed u sebgħin sena imma ilni tnejn u ħamsin sena narma....

“Ħadd mhu se jibqa’ jagħmel dan ix-xogħol” – Christian u Janelle

“Għalfejn nagħmel dan ix-xogħol? Minn tifel kont nuri interess f’dan ix-xogħol u missieri jagħmlu b’imħabba u b’dedikazzjoni kbira. Kif spiċċajt is-sekondarja għażilt li nmidd...

“Qabel kien żmien ieħor imma n-namra tibqa’ fik” – Stephen u Elena Caruana

“Bdejt narma ta’ tmien snin ma’ missieri bil-qubbajt, iżda meta tfarfart jiena żidna xi prodotti minħabba li l-kompetittività bdiet tiżdied. Jiena bdejt bid-doughnuts, crepes,...

“Nixtiequ nikbru f’dan l-isport” – Delcine u Solberg

“Ilni nsuq fil-motorsports ftit ġimgħat biss u meta tkellimt ma’ sħabi dwar dan l-isport baqgħu mistagħġbin li bħala tfajla għażilt l-karting.  Għandi 11-il sena u...

“Wara 17-il sena se nieqaf ngawdi ftit il-familja” – Christoper Borg

"Nismagħhom jgħidu li min m'għandux salib għandu domna imma l-kwarantina bħal ġabitni konxju li jien kelli t-tnejn li huma u ż-żmien ma jistenna lil...