Thursday, December 2, 2021

KATEGORIJA

Personalità

“Nixtiequ nikbru f’dan l-isport” – Delcine u Solberg

“Ilni nsuq fil-motorsports ftit ġimgħat biss u meta tkellimt ma’ sħabi dwar dan l-isport baqgħu mistagħġbin li bħala tfajla għażilt l-karting.  Għandi 11-il sena u...

“Wara 17-il sena se nieqaf ngawdi ftit il-familja” – Christoper Borg

"Nismagħhom jgħidu li min m'għandux salib għandu domna imma l-kwarantina bħal ġabitni konxju li jien kelli t-tnejn li huma u ż-żmien ma jistenna lil...

“Bil-moħriet f’idejja ninsa l-uġigħ kollu” – Joe ż-Żigli

“Għandi 73 sena u ilni nagħmel dan ix-xogħol mindu kelli 10 snin. Kont inkun man-nannu u ma’ missieri. Kif in-nannu kien iqabbad daqsxejn il-pipa...

“Mal-laħma trid tieħu l-għadma” – Bertu n-nogħol

“Meta kont iżgħar lanqas idea ma kelli li se nispiċċa nagħmel dan ix-xogħol. Kont inbigħ il-ħwejjeġ u issa għadni kif għalaqt kapitlu ta’ ħafna...

“Is-sħab mhux fl-ajru biss qegħdin” – Etienne Buttigieg

“Li ma kinitx l-arti kieku llum min jaf x’sar minni, f’ħajti ġarrabt ħafna u ltqajt ma diversi karattri differenti. Meta kont għadni student kont...

“Niżfen jew immut” – Ahmad Joudeh

Ahmad Joudeh, żagħżugħ mimli enerġija li kellu jiskopri d-destin tiegħu minn esperjenza pjuttost qarsa. “Se nirrakkonta storja dwar tfajjel li twieled f’kamp li fih...