Wednesday, June 19, 2024
Ekonomija

KATEGORIJA

Qorti

Јoseph Muscat lura fil-Qorti b’rabta mal-każ tal-Vitals

Perit Karl Farrugia 11:50 a.m- Xehdet Rappreżentanta tal-Malta Business Registry, Dr Claudette Fenech, li ppreżentat dokumentazzjoni dwar il-kumpanija Saccia Grill. Min-naħa tagħha kkonfermat li...

Jeħel erba’ snin ħabs wara li fil-Qorti ammeta li daħħal id-droga f’pajjiżna

Grieg ta’ 33 sena residenti s-Swieqi ġie kkundannat erba' snin ħabs u ġie mmultat €7,000, wara li tressaq il-Qorti mixli li fi Frar...

Turist Taljan jirbaħ €27,000 f’kumpens…kiser siequ f’ħofra fit-triq hekk kif ħareġ minn ristorant

Ġie Malta għal btala ta’ sebat ijiem. Fit-2 ta’ Awwissu hu kien ħareġ jiekol ma’ żewġt iħbieb tiegħu f’lokal Tork magħruf bħala ‘Tabbak’, li...

L-AĦĦAR AĠĠORNAMENT: Miċħuda talba għar-rikuża ta’ Maġistrat fil-kawża tal-Vitals

Maġistrat ċaħad talba li saret biex huwa jirrikuża ruħu milli jisma’ l-każ kontra l-eks Ministru Chris Fearne, il-Prof. Edward Scicluna u 12-il persuna oħra...

Anzjana mhedda b’lasta tal-ħadid għax marret tgħix f’darha

Sid ta’ mezzanin li kellha tirritorna fir-residenza tagħha wara li miet is-sieħeb li kellha, sfat vittma ta’ abbuż inkonċepibbli minn raġel li ġabitlu ħniena...

“Illum fl-ewwel Jum il-Missier tiegħek stajt mort il-ħabs”- Il-Maġistat lil akkużat

"Għamlitlek x'għamlitlek ommok ma tistax tirattaha hekk. Illum inti adult u taħdem u għalhekk jekk is-sitwazzjoni tad-dar fejn tgħix mhix tajba, itlaq u mur...

Jinżamm arrestat wara li kien mixli li kiser l-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest

Raġel baqa’ jinżamm taħt arrest wara li kien mixli bil-ksur tal-kundizzjonijiet għall-ħelsien mill-arrest fuq każ ieħor. Fil-Qorti ġie spjegat li x-xahar li għadda, l-akkużat kien...

Jinżammu arrestati wara li tressqu l-Qorti mixlija li qalgħu l-inkwiet fuq titjira

Mara u raġel ta’ nazzjonalità Ingliża, inżammu arrestati wara li tressqu l-Qorti mixlijin li qalgħu l-inkwiet fuq ajruplan tal-EasyJet lejn pajjiżhom. Fil-Qorti, it-tfajla ta' 25...

Iwieġeb mhux ħati li ttraffika d-droga f’Paceville

Raġel ta’ 39 sena qed jinżamm arrestat wara li tressaq il-Qorti mixli li ttrafika d-droga. Minbarra l-akkuża imsemmija, huwa kien akkużat ukoll li kellu...

Il-Qorti titlob lill-Prosekuturi sabiex jidentifikaw liema assi ta’ Dun Luke Seguna jridu jiġu kkonfiskati

Il-Qorti ordnat sabiex il-Prosekuturi jidentifikaw liema mill-assi tal-qassis iridu jiġu kkonfiskati. Qalet ukoll li jekk jonqsu milli jagħmlu dan, ordni ġenerali ta’ ffriżar li...

Il-Maġistrat Leonard Caruana jordna sabiex Sqalli mfittex jiġi estradit lejn pajjiżu

Fil-Qorti, il-Maġistrat Leonard Caruana ordna sabiex Gianluca Carusa, Sqalli ta' 32 sena minn Katanja li kien qiegħed jiġi mfittex f'pajjiżu, sabiex dan jiġi estradit...

Jinżamm taħt ordni ta’ probation wara li ammetta li seraq minn żewġ gyms

Ġuvni ta’ 22 sena residenti l-Imtarfa tpoġġa taħt ordni ta' probation għal perjodu ta' tliet snin, wara li tressaq il-Qorti, mixli li x-xahar li...

Is-suspettat tal-qtil f’Għawdex jingħata l-libertà proviżorja 

Serb li jinsab mixli li qatel Eġizzjan f’Għawdex lura fl-2018 ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li qatta’ aktar minn tliet snin miżmum taħt arrest preventiv...

Avukat jgħid li l-avukati difensuri għandhom f’idejhom provi ta’ 23 kaxxa minn 78 kaxxa ta’ evidenza

Quddiem il-Maġistrat Montebello, id-Difiża argumentat li ma saret l-ebda investigazzjoni mill-pulizija. L-avukati difensuri argumentaw ukoll li l-imputati ma ingħatawx l-opportunita’ jagħtu l-verżjoni tagħhom u...

Jinżammu arrestati fuq akkużi relatati ma’ pussess u traffikar ta’ droga kokaina u eroina

Raġel ta' 34 sena u mara ta' 30 sena, it-tnejn residenti l-Ħamrun inżammu arrestati, wara li tressqu il-Qorti akkkużati b'pussess u bi traffikar ta’...