Thursday, January 26, 2023

KATEGORIJA

Qorti

41 sena wara l-qtil ta’ Lino Cauchi, l-eredi tiegħu jingħataw kumpens ta’ €615,000

L-eredi ta’ Lino Cauchi ngħataw €615,000 f’kumpens minħabba ksur tad-drittijiet tagħhom. Anna Cassar u Paolo Cauchi, l-armla u iben il-vittma li l-każ tiegħu ħareġ fid-deher...

Jitħabbru l-erba’ Maġistrati ġodda li se jservu fil-Qrati Inferjuri

Dott. Azzopardi Kevan, Dott. Camilleri Busuttil Gianella, Dott. Critien Abigail u Dott. Gatt Joseph. huma l-erba' Maġistrati ġodda li se jkunu qed iservu fil-Qrati...

L-akkużat jammetti ma’ sieħbu li kien qatel lil martu … jgħidlu wkoll “issa l-funeral tiegħi jmiss”

Raġel akkużat bil-qtil ta’ martu lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet, kien qal lil sieħbu dakinhar li seħħ id-delitt li “issa kien imiss il-funeral tiegħu”...

AĠĠORNAT: “Niġi l-Għassa l-ost**… mhux se tarrestawni”

AĠĠORNAT 18.24 - Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech orndat biex iż-żgħażagħ jibqgħu jinżammu arrestati u għalhekk ċaħdet it-talba tad-difiża biex jingħataw il-ħelsien mill-arrest. Intant il-Ministru Byron...

Tatu bis-sikkina biex tiddefendi lilha nfisha

Mara li tat daqqiet ta’ sikkina u weġġgħet lill-eks sieħeb tagħha wara li allegatament ipprova jistupraha kienet illiberata mill-akkużi li kkaġunatlu ġrieħi gravi wara...

Tliet snin probation u €50,000 multa għal koppja li berbqet flus li ngħataw għall-kura ta’ binhom

Ġenituri ta’ tifel li kellu l-marda tal-kanċer wieġbu ħatja fil-Qorti li ffrodaw lil binhom stess u persuni oħra li kienu tawhom il-flus għall-kura tiegħu. Ir-raġel,...

€20,000 multa talli qarraq b’żewġ anzjani f’każi ta’ frodi romantiċi

Niġerjan ta’ 36 sena li ilu xi żmien jgħix Malta ġie kkundannat sentejn ħabs sospożi għal erba’ snin u ġie mmultat €20,000 wara li...

Missier ta’ sebat itfal mixli li poġġa sikkina m’għonq martu

Missier ta’ sebat itfal li allegatament hedded lil martu billi poġġielha sikkina m’għonqha l-Ħadd li għadda nżamm taħt arrest preventiv wara li ċaħad l-akkużi...

Tgħid li kien jisfurzaha jkollha x’taqsam miegħu anke fl-aħħar tat-tqala

Imħallef ordnat is-separazzjoni bejn koppja wara li semgħet kif il-mara kienet sfat vittma ta’ moħqrija u vjolenza minn żewġha, billi kien jerfa’ jdejh fuqha...

Ġuvni bla dar jisraq “għax bil-ġuħ”

Sahal Jama Mohammed ta’ 19-il sena bla dar ammetta li wettaq serqa minn ħanut fejn l-avukat tiegħu nsista li wettaq dan l-att minħabba li...

Jinżamm arrestat wara li xeħet ġebel lejn djar tan-nies u laqat karozza fil-Marsa

Abukar Hazzan Osman, Somalu ta’ 39 sena li qal li jgħix Ħal Luqa baqa’ jinżamm arrestat wara li kien mixli li fil-Marsa xeħet ġebel...

Mara taħfer lis-sieħeb tagħha wara li akkużatu li stupraha kemm-il darba

Raġel kien illiberat mill-Qorti wara li mara li akkużatu li stupraha u taqqalha ħafritlu u ddeċidiet li twaqqa’ l-akkużi kontrih.  Il-Maġistrat Rachel Montebello semgħet lill-mara...

Jintbgħat 11-il xahar ħabs u multa ta’ €500 għal każ li seħħ fl-2014

Raġel ta' 48 sena ntbgħat 11-il xahar ħabs u multa ta' €500 wara li nstab ħati li f'Marzu tal-2014 kellu fil-pussess tiegħu 22 pilola...

Habesh u Faical MHUX ĦATJA li qatlu lil Sion

B’sebgħa voti kontra 2, Ismael Habesh ma nstabx ħati li f’April tal-2015 qatel lil Sion Grech ta’ 20 sena mis-Siġġiewi. Bi 8 voti kontra...

L-għaqda Repubblika titlef il-kawża kontra l-Istat dwar ir-rikuża tal-Maġistrat Lia

Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili ċaħdet numru ta’ talbiet li għamlet l-għaqda Repubblika f’rikors Kostituzzjonali marbut mal-każ li l-għaqda msemmija għamlet biex il-Maġistrat Nadine Lia...
Delicious