Tuesday, November 29, 2022
Ekonomija

KATEGORIJA

Bloggers

GĦAJNUNA GĦALL-INNOVAZZJONI GĦALL-SMEs

Il-Malta Enterprise nediet skema ġdida, INNOVATE, maħsuba biex tappoġġja intrapriżi Żgħar u Medji ('SMEs') fit-twettiq ta' proġetti li jwasslu għal innovazzjoni ta' prodotti u...

IS-SABIĦ TAL-QARI U L-EFFETT TAT-TEKNOLOĠIJA

Għeżież qarrejja, nibda dawn il-kelmtejn tiegħi għal-lum billi naqsam magħkom ħsieb żgħir li kien iħobb juża San Ġorġ Preca. Huwa kien iħobb jgħid din...

IL-KONSUM

Bdew bit-tlikki t-tlikki imma m’inix se neħodha bi kbira meta jibdew jiżdiedu sew. Għax ma jistax ikun mod ieħor jekk l-Ewropa se tlaħħaq mat-tnaqqis...

META JISTA’ JITLOB RIMEDJU KONSUMATUR? U XI DRITTIJIET GĦANDU?

Diversi drabi, il-prodotti li nixtru jaf ikunu difettużi, ma jkunux jaħdmu kif suppost jew ma jkunux  kif imwiegħed mill-bejjiegħ. Meta jiġri dan, bħala konsumaturi...

SOĊJALI

Qed tikber il-kuxjenza li min jinsab f’l-isfel tal-iskala soċjali min għandu dħul baxx jew impjieg prekarju se jkun vulnerabbli sew għad-daqqiet li l-ekonomiji Ewropej...

PONT JGĦAQQAD FLOK SUR JIFRED

Fejn ninsabu f’nofs il-Mediterran, aħna l-iżjed pajjiż Ewropew eqreb lejn l-Afrika. Aħna ninsabu fuq il-fruntiera bejn l-Ewropa u l-Afrika. Pajjiżi bħalna f’reġjuni ta’ kulturi...

L-INFLAZZJONI

Il-mexxejja Ewropej kienu qalu li l-inflazzjoni preżenti ser tisparixxi f’sitt xhur. Tant kienu ċerti li ma ddejqux bis-sanzjonijiet li kienu diġà imponew iżda żieduhom....

IL-KONSEGWENZI LI JĠIB MIEGĦU ĠUDIZZJU BLA BŻONN

Għeżież qarrejja, nittama li tinsabu tajbin. Dan li qed nikteb fuqu llum għandu effett qawwi fuq is-soċjetà. Sfortunatament meta wieħed jagħmel ġudizzju fuq persuna...

QTUGĦ FINANZJARJU

Qam kjass għax ġie żvelat, jekk fhimt tajjeb, li bħala parti mill-qtugħ li l-gvernse jagħmel fin-nefqa tiegħu għal dis-sena, l-għotja ta’ fondi lill-Università għandha...

ENERĠIJA MIX-XEMX

Ingergru b’kemm għamlet u qed tagħmel sħana waqt li nafu kif ix-xemx tista’ tkun l-aqwa sors ta’ enerġija naturali li pajjiżna l-aktar jista’ jistrieħ...

NIPPROTEĠU LILL-ĦADDIEMA AKTAR MINN QATT QABEL

L-għoli fil-prezzijiet qed jolqot lil kulħadd, kemm lill-ħaddiema u anke lil minn iħaddimhom. Fil-fatt il-Gvern qiegħed jieħu ħsieb li jtaffi ħafna mill-piż tal-għoli tal-ħajja...

IL-BAĠIT LI JMISS

Il-baġit tal-gvern għas-sena 2023 se jkun għadma iebsa, u mhux f’Malta biss. L-agħar fil-biċċa hu li diffiċli tipprevedi x’direzzjoni jistgħu jieħdu l-ġrajjiet. Wara snin...

KONSUMATURI JISTGĦU JITOLBU RIFUŻJONI TA’ DEPOŻITU LI MHUWIEX RIMBORSABBLI?

Meta jkunu qed jordnaw xi prodott jew servizz, ħafna drabi l-konsumaturi jintalbu jħallsu depożitu jew li jagħmlu ħlas bil-quddiem. Normalment, il-bejjiegħa jinfurmaw lill-konsumaturi li...

QIES XJENTIFIKU

Li t-tisħin tal-klima hu fenomenu li qed iseħħ tassew issa ġie aċċettat minnkważi kulħadd. Dawk li jridu jibqgħu jiċħduh saru minoranza li għoddha skredidata....

IL-BŻONN TAL-MISTRIEĦ U KEMM HUWA ESSENZJALI GĦAL SAĦĦITNA

Il-ħsieb li nixtieq naqsam magħkom illum fih ċertu importanza partikolari. Ir-rutina u l-ammont ta’ xogħol li jakkumula fil-perkors tal-ħajja tagħna, kultant jitfagħna f’aljenazzjoni u...