Wednesday, June 29, 2022

KATEGORIJA

Bloggers

L-UĠIGĦ FID-DAHAR U L-POST TAX-XOGĦOL

L-uġigħ fid-dahar huwa pjuttost komuni, iżda rarament ikun ikkaġunat minħabba mard serju. Huwa magħruf li n-nies li għandhom impjiegi fl-uffiċċini jkollom aktar tendenza li...

IL-MEDIĊINA U L-GĦARFIEN DWAR IS-SAĦĦA MENTALI

Fuq il-mezzi soċjali ta’ sikwit nisimgħu diskussjonijiet relatati u ffukati fuq is-saħħa tal-persuna. Fost dan kollu ġieli wkoll nisimgħu b’mod speċifiku dawn id-diskussjonijiet li...

MITJAR GĦAL GĦAWDEX

Nibqa’ xettiku dwar il-proposta li f’Għawdex jitlesta mitjar biex jirċievi titjiriet ta’ ajruplani minn Malta, li jwasslu hemm sa ħdax-il passġġier. L-istess jagħmel ħelikopter...

IL-BANEK MALTIN

Minn kontroversja li għaddejja dwar is-servizzi li l-banek Maltin jipprovdu liċ-ċittadini, ħareġ ċar il-punt li l-banek naqqsu s-servizzi tagħhom lid-depożitanti waqt li żiedu l-miżati...

NIBŻGĦU GĦALL-MALTI GĦAX SE NITILFUH

Ħadt gost immur l-Iskola Primarja sabiħa u spazjuża tal-Qawra naqra storja lit- tfal fl-attivitajiet ta’ ġimgħa marbuta mal-kotba. Ferħan bl-iskola li tant ħabbtitna biex...

L-ISFIDI AMBJENTALI

Nemmen li l-isfidi ambjentali li jitkellmu dwarhom b’daqstant ħerqa x-xjenzati mqabbda mill-Ġnus Magħquda huma urġenti daqskemm jgħidu li huma. Naqbel mal-miżuri proposti ħalli nilqgħu għal...

MALTEMP

Kemm tinsab imħejjija l-ekonomija Maltija għall-maltemp li jista’ jinqala’? Hi mistoqsija li trid tiġi mpoġġija ta’ sikwit, mingħajr ma dan bilfors ifisser li se nkunu...

IS-SAĦĦA LILL-ĦADDIEM… IMMA MHUX MAL-MEJDA BISS

Fil-ġimgħa li fiha ċċelebrajna jum il-ħaddiem kont nkun qed nonqos jekk ma nitfax dawl fuq sitwazzjonijiet xejn feliċi li bosta ħaddiema f’pajjiżna għadhom isaqqfu...

“IT-TREJDJUNJONIŻMU FADAL ŻMIENU?”

“Iva” jwieġeb Sammy Meilaq f’tislima li kiteb ftit ilu lill-Patri Dumnikan Ġwann Xerri li miet kważi sena ilu l-Brażil u tul ħajtu ħadem favur...

ISSA LI GĦADDIET L-ELEZZJONI ĠENERALI

Issa li wara Kampanja Elettorali intensiva, mimlija proposti sbieħ li se jsarrfu f’ġid, u xahar mill-Elezzjoni Ġenerali, jmiss lilna l-Membri fil-Grupp Parlamentari sabiex flimkien...

TIELA’ TIELA’

L-aħħar ċifri li ħarġu dil-ġimgħa mill-Uffiċċju tal-Istatistika dwar l-għoli tal-prezzijiet ikkonfermaw r-rankatura li dan għaddej biha. F’temp ta’ seba’ xhur, l-għoli rdoppja tkejlu kif...

IL-PAĊI REĠGĦET SARET ĦRAFA

Sa ftit żmien ilu, ftit kienu dawk li kienu mħassbin minħabba l-gwerra li hemm fl-Ukranja.  Ir-raġuni hi li għal ħafna nies għall-ewwel kienet 'il...

META L-IMGĦAXIJIET JOGĦLEW

Tidher inevitabbli l-miżura, anke mill-Bank Ċentrali Ewropew did-darba, biex l-imgħaxijiet fuq flus imsellfa u depożitati jibdew jogħlew. Għal snin, drajna b’imgħaxijiet li naqsu għal...

NOĦORĠU MILL-GREYLISTING MHUX BIŻŻEJJED

Aħna l-iċken pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Iżda fil-baħar Mediterran fejn ninsabu u li fih iżjed minn 3,000 gżira, il-gżejjer tagħna huma l-iżjed avvanzati. Fid-dinja wkoll...

QERDA

Erġajna rajna... bħal ma snin twal ilu konna naraw matul il-gwerra tal-Vjetnam... kif il-qerda li l-gwerra ġġib magħha tolqot lil kull min jieħu sehem...