Sunday, February 25, 2024
Ekonomija

KATEGORIJA

Bloggers

In-Nadur, il-Qala, il-Knisja u l-Gvern

Ma nafx jekk segwejtx il-kwistjoni li issa ilha għaddejja snin twal fir-rigward ta’ djar mibnijin fuq artijiet fin-Nadur u l-Qala, Għawdex, li l-fondazzjoni Abbazia...

KUNSILLI LOKALI BLA SNIEN

Għall-bidu nammetti kont xettiku dwar il-kunsilli lokali. Qiest li se jservu bħala għajn ta’ spejjeż ġodda mingħajr titjib fit-tmexxija tal-irħula u l-ibliet tagħna, u...

IT-TREJD UNJINS

Is-saħħa tat-trejdunjins fl-Ewropa ilha tmajna sa minn żmien il-Prim Ministru Thatcher fir-Renju Unit, forsi anke qabel. L-organizzazzjoni industrijali f’fabriki fejn ħafna ħaddiema kienu jinġabru...

Siġar…x’ironija!!!

Għaddew ftit jiem mhux ħażin minn meta fil-Mosta tqajjem plejtu sħiħ għax kienu se jiġu rilokati xi siġar tal-ficus u flokhom jitħawlu oħrajn aktar...

IL-KAPITALIŻMU

Tħobbu jew tobogħdu, ikollok tammetti li l-kapitaliżmu għandu ħila straordinarja biex jiżviluppa u jinfirex skont iċ-ċirkostanzi fil-firxa ta’ ħidmiet li jidħol għalihom (b’suċċess). Żmien...

Il-Legat ta’ Henry Kissinger

Henry Kissinger, li miet ftit tal-jiem ilu fl-eta’ ta’ 100 sena, ser jibqa’ mfakkar bħala inidividwu – li tajjeb jew ħażin – ħalla l-marka...

WISQ BIKI

Niddubita kemm qed jindunaw. Imma dawk li regolarment jiktbu biex jitbekkew fuq is-Sodoma u Gomorrha li skond huma, Malta saret taħt gvern Laburista x’aktarx...

L-għalliema taħt Gvernijiet differenti

Ktibt dan il-kummentarju nhar it-Tnejn li għadda meta allura l-għalliema kienu qegħdin jobdu direttiva għal azzjoni industrijali ordnata mill-union tagħhom. Nhar it-Tnejn l-għalliema ma...

X’INĦALLU WARAJNA

Il-kontroversji dwar l-ambjent huma wkoll minn ċerta perspettiva, kontroversji dwar x’se nħallu warajna. Ħafna mill-bidliet isiru għal żmienna u fi żmienna, imma l-biċċa l-kbira...

X’se jiġri wara rapporti mill-KPKK?

Fil-jiem li għaddew il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni (KPKK) ippreżentat rapporti dwar investigazzjonijiet li għamlet abbażi ta’ allegazzjonijiet li saru fil-konfront tal-eks-Prim Ministru u Mexxej...

INTERESS NAZZJONALI

Xi kultant ikollok tiddubita jekk aħna l-Maltin ninsabux konxji biżżejjed ta’ xinhu l-interess nazzjonali u jekk nafux jew irridux nużaw il-ħila kollha tagħna biex...

IL-LVANT NOFSANI KIF MA NIFTAKRUX

Ili snin twal insegwi l-ġrajjiet f’żona li ma tinsabx bogħod minn pajjiżna – l-hekk imsejjaħ Lvant Nofshani. Ma niftakarx li l-qagħda qatt kienet iddisprata...

Fl-Istrixxa ta’ Gaża

L-attakk insensat li l-Hamas għamel fuq Iżrael fis-7 ta’ Ottubru li għadda ta lok biex Iżrael jimbarka fuq it-tkomplija tal-pjan tiegħu li jekk jista’...

IPPJANAR

Illum uħud qed jilmentaw li mhux qed isir ippjanar fit-tul ekonomiku u soċjali. Naqbel li dan hu meħtieġ. Is-sabiħa hi li l-istess nies iwaħħlu...

ISHMA VERSU ĊEDOLI TA’ SELF

Bl-aktar mod ċar, l-azjendi privati Maltin jippreferu li meta jmorru fil-Borża ta’ Malta jagħmlu dan biex ibigħu ċedoli ta’ self, mhux ta’ ishma. Jagħmlu...