ACN
Friday, March 31, 2023
ACN
Ekonomija

KATEGORIJA

Bloggers

L-importanza li niffukaw aktar fuq l-edukazzjoni milli fuq l-emozzjonijiet

Il-każ li ġara f’dawn l-aħħar jiem ġegħelni nirrifletti sew dwar ir-rwol tagħna fis-soċjetà sabiex nevitaw kemm jista’ jkun li jerġa’ jiġri każ ieħor bħal...

PROPJETÀ VERSU ĦARSIEN SOĊJALI

Id-drittijiet tal-bniedem inkluż id-dritt għall-propjetà huma rikonoxxuti bħala pedament fondamentali li fuqu tistrieħ soċjetà moderna u demokratika. Imma l-istess drittijiet għandhom, u għandu jkollhom,...

IS-SAĦĦA LILL-ĦADDIEM

Kulhadd għandhu d-dritt li, wara ġurnata xogħol, jirritorna lura d-dar ma l-għeżież tiegħu u tagħha. Traġedja kbira li tohroġ filgħodu biex taqla’ l-għajxien ta’...

MIN JIRBAĦ FI GWERRA?

Darba, ilu ħafna, waqt kriżi kbira bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Sovjetika ta’ dak iż-żmien, ħabib tiegħi staqsieni: Imma kieku minflok isostnu l-possibiltà...

DIBATTITI POLITIĊI MIFTUĦA

Prattika politika li ntilfet matul is-snin hi dik ta’ dibattiti interni fil-miftuħ li jżommu partiti politiċi. Niftakar imgħoddi – imma kien kważi qabel iż-żmien...

VICTOR VELLA

Victor Vella, l-Editur tat-Torċa għalija hu wieħed mill-aħjar ġurnalisti ta’ Malta.  Ir-raġuni hi li qabel ma jġib artiklu hu jinvestiga.  Jekk xi ħadd jgħidlu...

L-ISTRATEĠIJA EKONOMIKA TA’ MALTA LI QED TAĦDEM 

Matul l-aħħar ġimgħat rajna tliet rapporti li kollha qegħdin jindikaw b mod car li l-andament ekonomiku f’pajjiżna mistenni jibqa’ b’saħħtu fix-xhur u s-snin li...

L-GĦOLI TAL-ĦAJJA

Numru ta’ elementi ta’ inċertezza qed iħufu madwar l-ekonomija imma nissuspetta li l-akbar waħda għad tispiċċa dik dwar l-inflazzjoni. Frankament wara li ġara fl-aħħar...

ŻEWĠ TERZI

Ir-regoli li ddaħħlu biex ħatriet għolja fl-istat isiru permezz ta’ vot ta’ żewġ terzi fil-Parlament bdew jagħtu l-frott tagħhom. Kif mistenni, ir-riżultat qed ikun...

TAĦLIT

Wieħed jaqbel minnufih ma’ dak kollu li jintqal favur il-multikulturaliżmu u l-ħtieġa li jiġu pprojbiti bla eċċezzjoni kull diskors u ħidma li jxerrdu l-antipatija...

INGAWDU L-ĦAJJA B’MOD BILANĊJAT U ‘L BOGĦOD MILL-ALJENAZZJONI TA’ ĦIDMA KONTINWA

Dan il-ħsieb li se nikteb fuqu llum tajjeb li nosservawh b’ċertu attenzjoni u reqqa. Imqanqla mill-fatti u mill-aħbarijiet li sfortunatament nisma’ ta’ spiss, inħoss...

KOMPJAĊENTI?

Tiġi mhux ma tiġix it-tentazzjoni li wieħed iqis bħalha kompjaċenti l-attitudni li qed tittieħed dwar il-qagħda ekonomika u attwali tal-pajjiż fl-isfond tal-inċertezzi li qed...

L-AĠENZIJI REGOLATORJI 

Fil-governanza moderna tad-demokraziji parlamentari, ħadu rwol ewlieni l-aġenziji regolatorji. Wara li saret dominanti l-fehma li l-ekonomija għandha titħaddem skont il-prinċipji tas-suq ħieles, kiber għarfien...

MIN JITKELLEM DWAR FTEHIM

Ministru Rumen kellu jirriżenja għax stqarr il-fehma li l-gwerra fl-Ukrajna għandha tintemm billi jsiru negozjati ta’ paċi. Politiċi oħra f’pajjiżi differenti qalgħu ċamati għax...

BUDGET B’POLITIKA TA’ INKLUŻJONI FIS-SAĦĦA MENTALI

Bhala psikologa li ilni tal-anqas 20 sena nipprattika, ma nistax ma nagħmilx emfazi pożittiv fuq dak li ġie ddikjarat fid-diskors tal -Ministru Clyde Caruana...
Delicious