ACN
Friday, March 31, 2023
ACN

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

LEALTAJIET NAZZJONALI

Fil-kors tat-tmexxija Ewropea, nisimgħu ħafna stqarrijiet sbieħ dwar il-valuri Ewropej u l-importanza tal-viżjoni li żżomm l-għaqda Ewropea fiċ-ċentru ta’ kull ħidma. L-istqarrijiet isiru bil-ħerqa...

BŻONN TA’ SENAT?

Malta hu wieħed mill-ftit pajjiżi fejn il-Parlament jikkonsisti minn kamra waħda. M’għandux senat jew dak li jista’ jservi bħala wieħed. Mhux dejjem hekk kien. Fi...

KLIJENTELIŻMU

Il-pjaga tal-klijenteliżmu ilha tiġi prattikata u diskussa dwar il-politika Maltija kemm ili nsegwi lil din tal-aħħar, u bla dubju wkoll minn ħafna qabel. Fiż-żminijiet...

RIFORMI FINANZJARJI

Tħabbar li jinsabu għal-lest riformi fil-qafas tar-regoli u l-inċentivi li fih joperaw is-servizzi finanzjarji. Se jkun interessanti li wieħed jifli d-direzzjoni tal-bidliet proposti. Ilu...

STAĠUNI, PROTESTI U SANZJONIJIET

Jidher li hemm żewġ dati li fihom tibda r-rebbiegħa: il-21 ta’ Marzu kif dejjem għallmuni; u l-ewwel tal-istess xahar. Hemm raġunijiet tajba għaliex dan...

L-EWROPA FORTIZZA?

Matul is-snin u sal-lum, bqajna nisimgħu kif l-Ewropa għandha turi fiduċja fis-saħħa tagħha billi tkun “miftuħa” fir-relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiżi u potenzi barra minnha....

FIL-KUNSILL TAS-SIGURTÀ

Il-preżenza ta’ Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda għandha tagħmel tajjeb kemm lil pajjiżna u kemm, nażżarda nemmen, lill-Kunsill. Lilna tagħmlilna tajjeb għax tagħti opportunità...

FRAMMENTAZZJONI

Li s-suq wieħed Ewropew jispiċċa maqsum f’biċċiet – “frammentat” – hi theddida li trid tiġi mreġġa’ lura, għax inkella l-Ewropa tisfaxxa. Hekk jintqal. Mod...

JEKK L-INFLAZZJONI TITWAL

L-istrateġija tal-gvern biex jilqa’ għall-għoli fil-prezzijiet tal-enerġija hi ċara. Qed jassorbi hu ż-żidiet fil-prezzijiet biex iżommhom stabbli. Il-gvern jista’ jagħmel dan għax fl-aħħar snin,...

AĠENZIJI TAL-GVERN

Baqgħet tissaħħaħ it-tendenza biex ħidma tal-gvern titwettaq permezz ta’ aġenziji separati mill-organizzazzjoni “klassika” taċ-ċivil. Bħala kumpaniji, korporazzjonijiet b’liġi apposta jew awtoritajiet baqgħu jidhru għodod...

ORIZZONTI ĠODDA

Il-politika sservi biex toffri soluzzjonijiet għall-problemi li jkunu qed jinqalgħu. Imma aktar minn dan, il-politika trid tkun il-pjattaforma minn fejn jintgħarfu l-isfidi resqin u...

INFORMAZZJONI

Id-dinja madwarna tippernja fuq volumi enormi ta’ informazzjoni li l-ħin kollu tiġi ġġenerata, tintuża u tiġi reġistrata, meta tissejjaħ “data” (dejta). Kull qasam tal-ħajja...

FURUR U WARA

Il-furur dwar il-qrati u d-dewmien fil-mod kif jaħdmu l-mezzi ġudizzjarji u tal-pulizija tela’ jbaqbaq. Għamel ħoss fil-midja soċjali u dawk tradizzjonali. Imma mbilli? Se jinbidel...

GVERN LI MA JINGĦATAX KRETTU

Minkejja li uħud jibqgħu xettiċi, il-verità hi li gvern li jmexxi linja xellugija jibqa’ mitqies bħala nieżel minn xi alla minuri. Mill-mezzi ta’ kumnikazzjoni...

REGĦBA

Ħabib tiegħi għamel osservazzjoni interessanti: Fl-ekonomija ta’ Malta daħal wisq l-ispirtu tar-regħba. Skont id-dizzjunarju, regħba tfisser “xewqa qawwija għal dak li għandu ħaddieħor”: f’dal-kuntest...
Delicious

Latest news