Tuesday, November 29, 2022

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

MIN JIRBAĦ FI GWERRA?

Darba, ilu ħafna, waqt kriżi kbira bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Sovjetika ta’ dak iż-żmien, ħabib tiegħi staqsieni: Imma kieku minflok isostnu l-possibiltà...

DIBATTITI POLITIĊI MIFTUĦA

Prattika politika li ntilfet matul is-snin hi dik ta’ dibattiti interni fil-miftuħ li jżommu partiti politiċi. Niftakar imgħoddi – imma kien kważi qabel iż-żmien...

L-GĦOLI TAL-ĦAJJA

Numru ta’ elementi ta’ inċertezza qed iħufu madwar l-ekonomija imma nissuspetta li l-akbar waħda għad tispiċċa dik dwar l-inflazzjoni. Frankament wara li ġara fl-aħħar...

ŻEWĠ TERZI

Ir-regoli li ddaħħlu biex ħatriet għolja fl-istat isiru permezz ta’ vot ta’ żewġ terzi fil-Parlament bdew jagħtu l-frott tagħhom. Kif mistenni, ir-riżultat qed ikun...

TAĦLIT

Wieħed jaqbel minnufih ma’ dak kollu li jintqal favur il-multikulturaliżmu u l-ħtieġa li jiġu pprojbiti bla eċċezzjoni kull diskors u ħidma li jxerrdu l-antipatija...

KOMPJAĊENTI?

Tiġi mhux ma tiġix it-tentazzjoni li wieħed iqis bħalha kompjaċenti l-attitudni li qed tittieħed dwar il-qagħda ekonomika u attwali tal-pajjiż fl-isfond tal-inċertezzi li qed...

L-AĠENZIJI REGOLATORJI 

Fil-governanza moderna tad-demokraziji parlamentari, ħadu rwol ewlieni l-aġenziji regolatorji. Wara li saret dominanti l-fehma li l-ekonomija għandha titħaddem skont il-prinċipji tas-suq ħieles, kiber għarfien...

MIN JITKELLEM DWAR FTEHIM

Ministru Rumen kellu jirriżenja għax stqarr il-fehma li l-gwerra fl-Ukrajna għandha tintemm billi jsiru negozjati ta’ paċi. Politiċi oħra f’pajjiżi differenti qalgħu ċamati għax...

DIREZZJONI TAJBA

Il-baġit għas-sena 2023 telaq f’direzzjoni tajba, b’bilanċ raġonevoli bejn għanijiet soċjali u ekonomiċi. Ħaġa ċara li minkejja x’jintqal dwarhom, is-snin ta’ tmexxija ta’ wara...

ANSJETÀ

F’numru ta’ pajjiżi Ewropej infirex sens ta’ ansjetà dwar kif inhuma sejrin l-affarijiet: fl-ekonomija, t-tmexxija politika anke s-sigurtà. Veru li l-gwerra ta’ Putin skattat...

VOLONTARJAT

Ftit hawn stimi tajba tas-sehem tal-volontarjat fil-ħajja tas-soċjetà tagħna. Raġuni ovvja għal dan hi l-firxa wiesgħa li fuqha l-volontarjat iseħħ – minn għaqdiet ta’...

KIF TIKKURA

Kif se nikkuraw il-ħsara ambjentali li ssir madwarna? Billi jinħareġ divjet fuq kull bini f’kull żona, hi fejn hi, li għadha fi stat “naturali” jew...

IL-PAGI

Il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar wasal għal qbil dwar direttiva li ddaħħal il-kunċett ta’ paga minima nazzjonali f’kull pajjiż membru. Strettament din mhijiex materja...

GĦALIEX EŻENTI?

Nifhem għaliex il-gvern iqis li għamel rebħa meta ġab eżenzjoni għal Malta milli ssegwi l-miżura meħuda fuq livell Ewropew biex il-konsum tal-elettriku jitnaqqas b’5...

ILMENTI ĠENWINI

Għal min jinsab fit-tmexxija hi dejjem problema kif għandhom jitqiesu l-ilmenti li jinqalgħu. Huma minnhom jew invenzjoni biex xi ħadd jara kif jiggwadanja xi...

Latest news