Monday, September 25, 2023

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

PROPORZJONALITÀ

Il-liġijiet Ewropej huma maħsuba biex japplikaw mal-Unjoni Ewropea kollha. Meta jagħmlu dan, ikunu qed idaħħlu l-istess kriterji u l-istess mod ta’ kif għandhom isiru...

DIŻASTRI

Id-diżastri fiż-żona tal-Mediterran ma qatgħux. Nirien enormi fi Spanja, il-Portugall, Franza u l-Greċja. Terremot mill-kbar fil-Marokk. Għargħar fil-Libja. Vulkan jiżbroffa fi Sqallija. U oħrajn. Wara...

L-INNU MALTI

Ma naqbilx ma min jipproponi li nibdlu b’xi mod l-innu Malti. Il-mużika hi tal-akbar preġju bħala innu modest imma dinjituż, kif jixraq lil pajjiż...

FONDI EWROPEJ GĦALL-UKRAJNA

Mill-bidu tal-gwerra fl-Ukrajna, il-maġġorparti tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea taw appoġġ lill-Ukrajna kontra l-aggressjoni tal-President Russu Vladimir Putin. Sew għamlu. Dan l-appoġġ iġib miegħu l-konsegwenzi tiegħu, fosthom...

MUŻEW F’QIEGĦ IL-BAĦAR

L-idea ta’ mużew arkeoloġiku f'qiegħ il-baħar hi eċċellenti. Personalment, qatt ma jien se ninżel hemm taħt biex inżuru u se jkun hemm ħafna oħrajn...

MUDELL EKONOMIKU

Isir ħafna diskors dwar il-mudell ekonomiku Malti u l-ħtieġa li jinbidel. Biss, jidhirli li ftit jingħata ħsieb għal xinhu jinftiehem eżatt li hu dal-mudell....

L-IMGĦODDI HU PAJJIŻ BARRANI

Niftakar kemm kienet laqtitni osservazzjoni li għamel il-kittieb Alex Vella Gera darba waqt li konna nitkellmu: kull rumanz dwar żmien li għadda, qal, anke...

MIN?

It-trasparenza fl-amministrazzjoni ta’ pajjiż hi kruċjali, dejjem jekk ikollha salvagwardji li jħarsu s-sigurtà tal-art u t-tmexxija bil-galbu tal-ekonomija u tal-ġustizzja. Dan ifisser li d-deċiżjonijiet jridu...

SMART CITY

Tħabbar li ngħata permess biex jittellgħu lukanda u binjiet residenzjali ġodda fiż-żona llum magħrufa bħala Smart City. Issa, dan kellu jkun l-aqwa proġett għall-futur...

EMERĠENZI

Meta jinqalgħu problemi mhux mistennija, hi ħaġa naturali li jiġu mogħtija attenzjoni speċjali u jittieħdu miżuri ta’ emerġenza biex jilqgħu għalihom. Dan għandu jsir...

STRESS TESTS

Matul il-kriżi finanzjarja tal-2008-2012, saru sforzi kbar biex il-banek ma jitħallewx jikkollassaw. Irnexxew. Ġie deċiż li l-banek kellhom jiġu sorveljati biex minn kmieni l-problemi...

L-ISTATI UNITI

M’hemmx dubju: l-Istati Uniti huma wieħed mill-isbaħ u l-aktar pajjiżi interessanti tad-dinja, u f’ħafna tifsiriet ta’ kif dawn il-kwalitajiet tista’ tqishom u tapprezzahom. Jien...

IDENTITÀ MALTIJA

Id-diskors dwar l-identità Maltija mhuwiex wieħed vojt, kif jippretendu xi wħud. Hu wieħed li jimmarka kif għandna nqisu lilna nfusna bħala komunità, x’jagħmilna bħal...

PROGRAMMI AFFERMATTIVI

Matul ħafna snin, l-Istati Uniti kienu fuq quddiem nett biex b’mod konkret, jaffermaw id-drittijiet tal-bniedem billi ħaddmu dawk li għadhom jissemmew bħala “programmi affermattivi”...

IL-PROBLEMA TAL-MEDIĊINI

F’pajjiż taċ-ċokon tagħna hu inevitabbli li jqumu problemi meta niġu biex niżguraw li se nsibu biżżejjed provisti ta’ prodotti vitali li neħtieġu. Minn dejjem...

Latest news