Tuesday, August 9, 2022

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

INUGWALJANZI SOĊJALI

Qed jiżdied sens ta’ frustrazzjoni fost uħud dwar kif jitħarsu u ma jitħarsuxliġijiet u regolamenti. Donnu li ta’ spiss jeżisti trattament li jgħodd u...

PROSPETTI TAL-INFLAZZJONI

Iċ-ċansijiet qed jiżdiedu li l-inflazzjoni se ddum magħna għal żmien itwal milli kienu qed jaħsbu jew jittamaw diriġenti governattivi u privati. Minn banda baqgħujgħidu...

MALTEMPATA F’KIKKRA

Uħud minn dawk li ħarġu jixlu lill-President George Vella b’“oxxenità” fir-rigward tal-allegat dewmien biex tiġi ffirmata l-liġi dwar l-IVF, għandhom każi ta’ imġiba fir-rekord...

KEMM TIFLAĦ KEMMUNA?

Ma nifhimx in-nuqqas ta’ interess min-naħa tal-awtoritajiet fil-ħarsien ambjentali ta’ Kemmuna. Suppost hi ħaġa ċara li t-turiżmu jrid ikun immaniġġjat b’sens ta’ bilanċ u...

BIEX TASAL SAŻ-ŻURRIEQ

Ftit ilu kelli bżonn nasal saż-Żurrieq. Fejn qabel kont inkun hemm ta’ spiss, dan l-aħħar għal numru ta’ raġunijiet kien ili ma nersaq. Xorta...

DEWMIEN FIL-QRATI

Iż-żmien twil li jieħdu każi jaħarqu u mhux daqstant jaħarqu biex jitilgħu quddiem il-qrati kriminali u oħrajn ta’ dawn il-gżejjer bir-raġun wassal biex ċittadini...

IL-BIEB LI JDUR

Kwistjoni li ta’ spiss issir “taħraq” hi dwar il-bieb li jdur -- il-prattika li biha min ikun qed imexxi kariga governattiva (jew privata) ewlenija...

DWAR IR-RUSSJA

Kummenti li għamel dan l-aħħar Henry Kissinger (għadu ħaj u luċidu!) dwar il-gwerra fl-Ukrajna dehruli tassew interessanti. Mingħajr ma bl-ebda mod appoġġja l-invażjoni tal-Ukrajna, Kissinger...

DRITTIJIET

Bid-deċiżjonijiet li l-imħallfin tal-Qorti Suprema Amerikana ħadu fl-aħħar ġimgħat se jkunu reġġgħu lura drittijiet ċivili li ilhom stabbiliti fil-pajjiż – tal-abort fuq quddiem nett,...

KIF TITMEXXA GWERRA

Hemm diversi modi kif titmexxa gwerra. L-idea li attakki militari ta’ kull xorta m’għandhomx isiru bil-ħsieb li jeqirdu lil nies innoċenti hi waħda moderna. Fit-Testment...

ĦARSIEN TAL-KLIMA

Hu meħtieġ li l-miżuri li jittieħdu biex it-tisħin tal-klima jiġi mrażżan ikunu ċari u effettivi, mhux taparsi. Jidher sew li ħafna minnhom se joħolqu...

PREZZIJIET TAL-IKEL

Iż-żidiet fil-prezzijiet tal-ikel (fost affarijiet oħra) qed iħarbtu t-tmexxija tal-politika fl-Ewropa. Qed ikunu qawwija wisq. Il-gvernijiet ma jistgħux jafdaw aktar fil-virtujiet tas-suq ħieles biex...

TIĊPISA BIL-GRIŻ

Fl-aħħar waslet l-aħbar li tneħħiet it-tiċpisa bil-griż li għabbewna biha xi sena ilu għax bħala ċentru finanzjarju internazzjonali ma konniex qed nuru, intqal, is-serjetà...

MA’ MIN TAGĦMILHA

Saret parti mil-logħba politika llum li kull min jieħu sehem fiha jista’ jiġi kkritikat mhux għal x’għamel jew ma għamilx, imma wkoll għal x’għamlu...

BLAT FID-DELL

Il-bini tant qed jitħalla jogħla u jitfa' dellijiet ma’ kullimkien li meta nara x'inhujiġri, niftakar fit-titlu ta’ dramm miktub ilu ħafna mill-ħabib tiegħi Lino...
Delicious

Latest news