Friday, July 19, 2024

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

FTIT KONKRET

Aktar ma tisma’ dwar il-ħtieġa li jiddaħħlu bidliet sostanzjali fl-istrateġija ekonomika tal-pajjiż, aktar wieħed jistenna li se jsib proposti konkreti dwar kif dan għandu...

MALTA U N-NATO

In-namrar ta’ Malta man-NATO mhuwiex spettaklu sabiħ. Wara li s-sħubija fil-Partnership for Peace ġiet imġedda (żball kbir), kellna l-assoċjazzjoni bħala osservatur tal-Parlament Malti fl-assemblea...

ĦBIEB TAL-ĦBIEB

F’soċjetà ċkejkna ħafna bħal tagħna, diffiċli biex l-affarijiet jitmexxew bla serħan fuq xbieki ta’ ħbieb tal-ħbieb. Mhux biss fil-gvern, kif ħafna jaħsbu, imma wkoll...

L-ARTI U S-SUSSIDJU

Ta’ min jerġa’ jgħidha. L-arti dejjem kellha bżonn tas-sussidji biex tiffjorixxi. Matul is-sekli, is-sussidji waslulha taħt diversi forom, minn Knisja, aristokrazija, borgeżija – kollha...

FRANZA

Għalkemm mistennija, ir-rebħa tar-Rassemblement National (RN), il-partit tal-lemin estrem fi Franza, qajmet ferment kbir fill-pajjiż. Għall-ewwel darba taħt il-Ħames Republika, dal-partit għandu ċans tajjeb...

IL-ĦALA

Id-diskors dwar il-ħala fit-tmexxija tal-pajjiż hu wieħed politiku imma m’għandux jitħalla jkun biss hekk. Il-mistoqsijiet dwar jekk enti hijiex tagħmel biżżejjed bir-riżorsi li jkollha...

VON DER LEYEN

Ma naqbilx li Ursula von der Leyen kienet Presidenta adekwata tal-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar snin. Uriet ċerti ħiliet maniġerjali fil-mod kif fissret u ħaddmet programmi...

SE JINBIDLU L-AFFARIJIET?

Wara kull elezzjoni, jew kważi, isiru l-wegħdiet, min-naħat kollha involuti: in-naħa li marret ħażin dwar li ħadet il-lezzjoni u se tistinka biex ittejjeb u...

X’JGĦAQQAD?

Il-bnedmin kollha għandhom l-istess dehra fiżikament u l-istess bżonnijiet materjali u soċjali. Dawn juruhom bħala parti mill-istess speċje ta’ annimali u bilfors -- jew...

STĦARRIĠ TAL-OPINJONI

Apparti mill-Partit Laburista, l-aktar li ħarġu mdarrsa bir-riżultat tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew f’Malta kienu dawk li jmexxu l-istħarriġ tal-opinjoni. Fl-aħħar snin, l-influwenza tagħhom kienet saret...

BEJN ARMI U FONDI

Fis-snin li ġejjin, bil-politika “ġdida” tagħha dwar sigurtà u difiża, l-Unjoni Ewropea żgur se jkollha żżid in-nefqa tagħha fuq armamenti u tagħmir militari ieħor....

TEMP IMĦARBAT

It-tħarbit fil-fasla tat-temp f’ħafna inħawi differenti tad-dinja jidher li qed jikkonvinċi dejjem aktar nies li l-bidla fil-klima li ilha tissemma hi realtà perikoluża. Hemm...

PROĊESSI ĠUDIZJARJI

Il-proċessi ġudizjarji kbar li nbdew il-ġimgħa li għaddiet jeħtieġ li jitkomplew sal-aħħar b’mod trankwill u b’ħeffa. Dawn huma żewġ għanijiet vitali għall-interess nazzjonali, li...

KUMMERĊ ĦIELES

Suppost li l-globalizzazzjoni xerrdet mad-dinja kollha l-vanġelu tal-kummerċ ħieles. F’ismu, tneħħew ħafna tarriffi tad-dwana u beda jitneħħa wkoll ħafna xkiel ieħor li kien iservi...

PAJJIŻ TAJJEB FEJN TGĦIX

Barrnin li jgħixu jew jinsabu mħajra jiġu jgħixu hawn, għadhom iqisu lil pajjiżna bħala attraenti. Iċ-ċokon tiegħu, il-klima, l-istil ta’ ħajja li biha u...

Latest news