Wednesday, May 18, 2022

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

MITJAR GĦAL GĦAWDEX

Nibqa’ xettiku dwar il-proposta li f’Għawdex jitlesta mitjar biex jirċievi titjiriet ta’ ajruplani minn Malta, li jwasslu hemm sa ħdax-il passġġier. L-istess jagħmel ħelikopter...

IL-BANEK MALTIN

Minn kontroversja li għaddejja dwar is-servizzi li l-banek Maltin jipprovdu liċ-ċittadini, ħareġ ċar il-punt li l-banek naqqsu s-servizzi tagħhom lid-depożitanti waqt li żiedu l-miżati...

L-ISFIDI AMBJENTALI

Nemmen li l-isfidi ambjentali li jitkellmu dwarhom b’daqstant ħerqa x-xjenzati mqabbda mill-Ġnus Magħquda huma urġenti daqskemm jgħidu li huma. Naqbel mal-miżuri proposti ħalli nilqgħu għal...

MALTEMP

Kemm tinsab imħejjija l-ekonomija Maltija għall-maltemp li jista’ jinqala’? Hi mistoqsija li trid tiġi mpoġġija ta’ sikwit, mingħajr ma dan bilfors ifisser li se nkunu...

TIELA’ TIELA’

L-aħħar ċifri li ħarġu dil-ġimgħa mill-Uffiċċju tal-Istatistika dwar l-għoli tal-prezzijiet ikkonfermaw r-rankatura li dan għaddej biha. F’temp ta’ seba’ xhur, l-għoli rdoppja tkejlu kif...

META L-IMGĦAXIJIET JOGĦLEW

Tidher inevitabbli l-miżura, anke mill-Bank Ċentrali Ewropew did-darba, biex l-imgħaxijiet fuq flus imsellfa u depożitati jibdew jogħlew. Għal snin, drajna b’imgħaxijiet li naqsu għal...

QERDA

Erġajna rajna... bħal ma snin twal ilu konna naraw matul il-gwerra tal-Vjetnam... kif il-qerda li l-gwerra ġġib magħha tolqot lil kull min jieħu sehem...

L-INKWIET TAL-INFLAZZJONI

L-inkwiet dwar l-għoli tal-prezzijiet mhux se jbatti malajr. Sa issa, dik tidher bħala l-aktar ħaġa probabbli. Dwar kif se jinfirex u fejn se jkun...

ĊENSURA U LIBERTÀ

M’hemmx dubju li aħna sirna kważi kollha kontra ċ-ċensura. Nistqarruha b’wiċċna minn quddiem, għax aħna lkoll favur il-libertà tal-espressjoni. Biss imbagħad, fejn hemm il-bżonn, irridu...

DIBATTITI IDEOLOĠIĊI

Fl-imgħoddi, ħafna mid-diskors politiku kien ikun dwar “ideoloġija”. Soċjaliżmu “reali” kontra demokrazija kristjana. Soċjaliżmu demokratiku kontra liberaliżmu u laissez faire. Pjanifikar u impriżi governattivi...

IR-RUSSJA NAZZJONALISTA

Hemm żewġ tendenzi qawwija fil-kultura Russa. Waħda hi ta’ universaliżmu fil-mod kif titqies l-eżistenza tal-bniedem, il-valuri li jħaddan, u ċ-ċiviltà li jibni u jgħix...

BĦAL KULL ŻJARA OĦRA

Kull darba li naqra jew nosserva x’jiġi rapportat u x’jinkiteb dwar żjarat uffiċjali ta’ kap ta’ stat jew gvern f’pajjiż ieħor, ma nistax ma...

DEMOKRAZIJA ĦAJJA

Smajniha tintqal li kellna kampanja elettorali monotona u ċassa, nieqsa mill-eċitament li wieħed jistenna meta jridu jsiru għażliet politiċi kbar. Kienet kwieta veru, imma...

IL-GVERN IL-ĠDID

Wara li jintemmu ċ-ċelebrazzjonijiet tar-rebħa (li nittama ma jtulux wisq), il-gvern il-ġdid se jkollu quddiemu aġenda mimlija ħafna. Lil hinn mill-wegħdiet li saru u...

TLUQ

Andrew Sapiano, Mario Azzopardi, Karmen Azzopardi... il-lista titwal ta’ nies li qed jitilqu minn fost dawk li tul biċċa kbira mill-ħajja tan-nies tal-ġenerazzjoni tiegħi...

Latest news