Tuesday, November 29, 2022

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

QISHA LOGĦBA FOOTBALL

L-agħar li jista’ tiġri hu li l-gwerra tal-Ukrajna titqies bħala xi partita football, b’ferħ u dwejjaq fuq naħa jew oħra skont kemm armata tkun...

L-ISTAT TAL-UNJONI

Kemm ili nisimgħu, dejjem nistaqsi lili nnifsi: fid-diskors dwar il-qagħda tal-Unjoni li l-President tal-Kummissjoni Ewropea j/tiġi j/tagħmel kull sena quddiem il-Parlament Ewropew, jista’ jkun...

AWSTERITÀ

Ħadd mhu qed isemmi l-kelma. Biss, kull min isemmi l-ħtieġa ta’  miżuri li jridu jittieħdu biex l-Ewropa tilqa’ għall-isfidi enormi li qed taffaċċja dwar...

IL-KONSUM

Bdew bit-tlikki t-tlikki imma m’inix se neħodha bi kbira meta jibdew jiżdiedu sew. Għax ma jistax ikun mod ieħor jekk l-Ewropa se tlaħħaq mat-tnaqqis...

SOĊJALI

Qed tikber il-kuxjenza li min jinsab f’l-isfel tal-iskala soċjali min għandu dħul baxx jew impjieg prekarju se jkun vulnerabbli sew għad-daqqiet li l-ekonomiji Ewropej...

QTUGĦ FINANZJARJU

Qam kjass għax ġie żvelat, jekk fhimt tajjeb, li bħala parti mill-qtugħ li l-gvernse jagħmel fin-nefqa tiegħu għal dis-sena, l-għotja ta’ fondi lill-Università għandha...

ENERĠIJA MIX-XEMX

Ingergru b’kemm għamlet u qed tagħmel sħana waqt li nafu kif ix-xemx tista’ tkun l-aqwa sors ta’ enerġija naturali li pajjiżna l-aktar jista’ jistrieħ...

IL-BAĠIT LI JMISS

Il-baġit tal-gvern għas-sena 2023 se jkun għadma iebsa, u mhux f’Malta biss. L-agħar fil-biċċa hu li diffiċli tipprevedi x’direzzjoni jistgħu jieħdu l-ġrajjiet. Wara snin...

QIES XJENTIFIKU

Li t-tisħin tal-klima hu fenomenu li qed iseħħ tassew issa ġie aċċettat minnkważi kulħadd. Dawk li jridu jibqgħu jiċħduh saru minoranza li għoddha skredidata....

IR-REGOLA TAL-UNANIMITÀ

Għaddej sforz kbir biex b’mod jew ieħor tinħall ir-regola tal-unanimità fit-tmexxija ta’ numru ta’ oqsma fl-Unjoni Ewropea. Fost l-oqsma konċernati, insibu it-taxxi, il-politika barranija...

IT-TIFEL LI “TĦALLA” JMUT

Il-kontroversja fir-Renju Unit dwar jekk tifel li kien ċertifikat mit-tobba li kellu moħħu mejjet messux tħalla fuq magna li żżommu “ħaj” kienet ta’ qsim...

INUGWALJANZI SOĊJALI

Qed jiżdied sens ta’ frustrazzjoni fost uħud dwar kif jitħarsu u ma jitħarsuxliġijiet u regolamenti. Donnu li ta’ spiss jeżisti trattament li jgħodd u...

PROSPETTI TAL-INFLAZZJONI

Iċ-ċansijiet qed jiżdiedu li l-inflazzjoni se ddum magħna għal żmien itwal milli kienu qed jaħsbu jew jittamaw diriġenti governattivi u privati. Minn banda baqgħujgħidu...

MALTEMPATA F’KIKKRA

Uħud minn dawk li ħarġu jixlu lill-President George Vella b’“oxxenità” fir-rigward tal-allegat dewmien biex tiġi ffirmata l-liġi dwar l-IVF, għandhom każi ta’ imġiba fir-rekord...

KEMM TIFLAĦ KEMMUNA?

Ma nifhimx in-nuqqas ta’ interess min-naħa tal-awtoritajiet fil-ħarsien ambjentali ta’ Kemmuna. Suppost hi ħaġa ċara li t-turiżmu jrid ikun immaniġġjat b’sens ta’ bilanċ u...

Latest news