Saturday, June 22, 2024

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

IT-TMIEM TA’ MANDAT

Anke jekk ma tkunx fanatiku (kif jien żgur m’inix) għal kif taħdem l-Unjoni Ewropea u l-Parlament tagħha, imma wara li tkun ħadt sehem f’tal-aħħar...

IL-KONFORMIŻMU

Il-Maltin huma poplu ta’ konformisti? Kienet il-mistoqsija pjuttost stramba li poġġieli ħabib li kien ili ma nara għal ħafna snin li bosta minnhom hu...

KARIGI

Mexxejja Ewropej, mhux lanqas fil-Parlament Ewropew, jiftaħru kif fl-Ewropa kollox dwar l-appuntamenti għall-karigi uffiċjali jsir bil-galbu u kif l-istess għandu jsir fil-pajjiżi membri. Għalhekk,...

L-ISTITUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Waqt li togħla t-temperatura politika dwar l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew wieħed irid iżomm f’moħħu xinhu tassew ir-rwol tal-Parlament fost l-istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropew. Hu maħsub...

FUQ IL-KARTA

Ir-riformi li qed jiddaħħlu fl-oqsma tat-turiżmu u tar-ristoranti huma meħtieġa. Huma maħsuba biex min jaħdem fihom ikollu xi tagħrif bażiku dwar l-isfond Malti li...

L-EWWEL TITJIRA

L-għada ta’ meta bdiet ittir għall-ewwel darba, kont passiġġier fuq titjira lejn Brussell tal-linja l-“ġdida” tal-ajru KM Malta Airlines. Is-servizz kien impekkabbli għalkemm ftit...

STĦARRIĠ

Dwar l-elezzjonijiet Ewropej f’Malta l-eżerċizzji ta’ stħarriġ tal-opinjoni li qed isiru aktar qed ixerrdu s-sħana milli d-dawl. L-aktar ħaġa konsistenti fihom hi li bin-numru...

IL-MONUMENTI TAL-IMGĦODDI

Nifhem l-ilmenti ta’ dawk li xejn ma togħġobhom il-prominenza li jieħdu fostna monumenti li jirriflettu l-passat kolonizzat ta’ Malta. L-istess qed jiġri f’diversi pajjiżi...

L-ATTAKK F’MOSKA

Bla dubju, bħal ma għamilna mal-poplu Franċiż fil-każ tal-attakk fuq il-Bataclan f’Pariġi, irridu nuru solidarjetà sħiħa mal-poplu Russu wara l-attakk faħxi fuq is-sala Crocus...

KISBA NAZZJONALI

L-istatus ta’ newtralità ta’ Malta kif impoġġi fil-kostituzzjoni hu kisba nazzjonali li maġġoranza tal-poplu Malti u Għawdxi temmen fiha u taqbel magħha. In-newtralità tikkorrispondi...

IN-NEGOZJI TAL-BINI

Kemm in-negozji fil-bini u fl-artijiet għandhom rwol ewlieni fl-ekonomija ta’ pajjiżna reġa’ ntwera fl-aħħar xhur kemm bil-kontroversji li qamu dwar proġetti ġodda, kemm dwar...

IŻ-ŻMIEN, IL-ĦIN

Kemm hawn min jgħid li l-Malti bħala lingwa hu fqir minn vokabularju li jiddistingwi bejn id-differenzi li jitqajmu fl-istess kunċett. Nużaw l-istess kelma għad-diversi...

BINI TAL-FABRIKI

Fl-imgħoddi, l-għoti, il-bini, il-kera tal-fabriki u l-amministrazzjoni tal-estates industrijali kienu kollha jaqgħu taħt enti waħda: il-Korporazzjoni Maltija tal-Iżvilupp (MDC) li wara saret  Malta Enterprise....

SKONTIJIET

Dil-biċċa forsi mhux kulħadd se jifhimha. Fi Franza b’liġi, is-supermarkets il-kbar kellhom iwaqqfu ir-roħs tassew sostanzjali li kienu qed joffru fuq ċerti prodotti bħal...

ESPLORAZZJONI SPAZJALI

L-aħbarijiet dwar l-inżul – tajjeb jew ħażin – ta’ vetturi spazjali fuq il-qamar ma kinux nieqsa fl-aħħar xhur. Il-biċċa l-kbira minnhom huma organizzati u...

Latest news