Tuesday, January 25, 2022

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

IL-BORRA TAL-BIERAĦ

B’nostalġija għal imgħoddi li bilfors rah isbaħ mill-preżent li kien fih, il-poeta Franċiż tal-bidu tar-Rinaxximent Francois Villon kiteb poeżija li fiha staqsa... Imma fejn...

RAZZIŻMU

Fl-aħħar beda dieħel għarfien fostna... jew fost uħud minna... li fil-pajjiż jeżisti kurrent ta’ opinjoni u fehma razzist. Dam biex dan jiġri, anke wara...

ĦUT

Qed nagħmlu biżżejjed biex ikollna kwantitajiet akbar ta’ ħut għall-konsum? Jgħidulna li l-ikel magħmul mill-ħut hu aqwa għas-saħħa tal-bniedem minn ikel ieħor. L-isforzi biex...

DISTANZA MILL-EWROPA

Niftakar kemm dawk li riedu jdaħħlu lil Malta akkost ta’ kollox membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea kienu jsostni li b’dal-pass, il-politika Maltija tiġi mlaqqma bil-valuri...

IL-ĦARSIEN TAL-KLIMA

Biex l-għanijiet li qed jissemmew dwar il-ħarsien tal-klima jintlaħqu jridu jsiru talanqas tliet affarijiet: setturi ewlenin tal-ħidma ekonomika (u anke soċjali) jridu jiġu żmantellati;...

SINJALI TA’ OTTIMIŻMU

Mill-qasam tat-turiżmu bdew ħerġin... jekk fhimthom tajjeb... sinjali ta’ ottimiżmu kawt, fl-Ewropa inkluża Malta. Dan hu inkuraġġanti ħafna għax kważi mingħajr ma ntbaħna, it-turiżmu...

PASSAPORTI “TAD-DEHEB”

Tista’ bħali, ma tantx għandek grazzja mal-iskema li biha jinħarġu passaporti “tad-deheb” fejn barranin, wara li jkunu ħallsu ċerta somma b’“investiment” fil-pajjiż u jagħtu...

POPULIŻMI

Il-populiżmu sar l-aktar linja politika li nisimgħu denunzji tagħha. Ħadd ma jrid ikun populist fost firxa wiesgħa ta’ politiċi mil-lemin ċentru, ċentru lemin sa...

DEĊENTRALIZZAZZJONI JEW DEVOLUZZJONI

Id-deċentralizzazzjoni tiġri meta f’sistema politika, l-amministrazzjoni publika titmexxa mhux minn xi ċentru wieħed imma minn diversi, li b’hekk jinħassu li huma eqreb taċ-ċittadini. Biss...

MIN HU ĠURNALIST?

Xi kultant fil-polemiki li jinsabu għaddejja dwar il-libertà tal-kelma, nammetti li nħossni konfuż dwar l-użu tal-kelma “ġurnalist”. Kull min jikteb blogg jew artiklu f’gazzetta...

TKABBIR EKONOMIKU

Kruċjali għas-suċċess tal-baġit tas-sena 2022 se jkun it-tkabbir ekonomiku, mhux biss f’Malta imma fl-ekonomija Ewropea li fuqha tiddependi ħafna l-ekonomija Maltija. It-tbassir dwar hekk...

BIL-BIĊĊIET?

Hu minnu li l-binja tal-Unjoni Ewropea bħala għaqda ta’ pajjiżi Ewropej żviluppat biċċa biċċa. Matul is-snin, aktar pajjiżi qablu li jċedu xi biċċa oħra...

IL-BINI U L-ISPEKULAZZJONI

Hu minnu li b’mod “naturali” fi gżira ċkejkna bħal tagħna, fejn l-art hi skarsa, l-art u l-bini jidhru bħala l-aktar investiment li jista’ jħalli...

SNAJJA TEKNIĊI

Nisimgħu ħafna dwar xinhuma l-bżonnijiet u l-kisbiet edukattivi tagħna imma ma tantx dwar is-snajja tekniċi li neħtieġu u qiegħdin inrawmu. Filfatt, wieħed jibqa’ bl-impressjoni...

IS-SULLUZZU TAL-BREXIT

Mill-bidu nett tal-proċess tal-Brexit, kif se tinħall il-problema tal-Irlanda ta’ Fuq dehret bħala l-aktar waħda diffiċli. Waqt li tibqa’ fir-Renju Unit, l-Irlanda ta’ Fuq...

Latest news