Wednesday, June 29, 2022

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

KONTROLL TERRITORJALI

Wara l-gideb u l-misinformazzjoni li baqa’ joħroġ il-gvern Russu minn kif żviluppat l-invażjoni tal-Ukrajna li nieda, wieħed bilfors ikollu jasal għall-konklużjoni li l-għan wara...

L-EFFETTI TAL-GWERRA

Lil hinn mill-imwiet u t-tkissir li għaddej fl-Ukrajna grazzi għall-ħidma tal-President Russu Putin, il-gwerra se jkollha effetti oħra profondi u tat-tul. Ekonomikament pereżempju, il-mod...

IMWIET

Toqgħod taħseb fuq dak li ġara u qed jiġri fl-Ukrajna, ikollok tifhem kif deċiżjoni li tinvadi, tattakka, tiddikjara gwerra kontra pajjiż ieħor hi waħda...

TAĦT IR-RETORIKA

L-ebda kampanja elettorali ma tista’ ssir mingħajr doża ta’ retorika. Tinbena madwar frażijiet u slogans, b’appelli u proposti ta’ kull xorta. Parti sabiħa minnha...

SEGRETEZZA FINANZJARJA

Malta ilha tiġi akkużata li tħalli s-servizzi finanzjarji tagħha jintużaw bħala għodda biex kumpaniji u sinjuruni jkunu jistgħu jevadu li jħallsu t-taxxi dovuti minnhom....

L-IMWIET FIS-SUQ TAX-XOGĦOL

Qed tkun impressjoni personali jew veru li l-imwiet li qed iseħħu fil-postijiet tax-xogħol jolqtu l-aktar lil ħaddiema barranin? Minnu li l-mewta krudili tal-motoċiklista Nepali...

IL-FJUWIL TAL-AJRUPLANI

Fil-pjani Ewropej biex jitrażżan it-tisħin tal-klima, naturalment hemm emfażi fuq li l-konsum ta’ prodotti li jiġġenera dat-tisħin jitnaqqas kemm jista’ jkun. Mekkaniżmu biex dan...

REGOLI EWROPEJ, REGOLI AMERIKANI

Is-sistema ta’ tmexxija Amerikana hi waħda federali, bi gvern ċentrali sħiħ, inkarigat mill-aqwa setturi ta’ tmexxija. Fil-kumplessità tagħha s-sistema Ewropea għadha bogħod sew milli...

RELIĠJON U POLITIKA

F’pajjiżna naqsu matul is-snin il-battibekki bejn ċerti esponenti tar-reliġjon Kattolika u dawk b’fehmiet progressivi xellugin. L-aqwa kontroversji dwar hekk inħolqu bla dubju fis-snin sittin...

BIEDJA

L-informazzjoni li ħarġet miċ-ċensiment tal-biedja li twassal sas-sena 2020 hi xokkanti imma ma tissorprendix. Is-settur jinsab riesaq lejn qerda sħiħa. Dwar hekk m’għandu xejn...

INVESTIMENT FID-DIĠITALI

Fl-Istati Uniti, l-President Joe Biden qed iħeġġeġ investimenti qawwija fis-setturi diġitali. Irid li l-pajjiż jerġa’ jikseb il-kapaċità teknoloġika sħiħa (jekk qatt tilifiha) biex mit-territorju...

SUSSIDJI

Is-sussidji għandhom fama ħażina. Jitqiesu bħala mod kif fondi tal-istat jintużaw biex iżommu għaddejja operati ineffiċjenti li jaqdu l-interessi ta’ ftit nies għad-dannu tal-interess...

IL-LIMITI TAL-GĦAJNUNA

Kemm ilha għaddejja l-pandemija, l-gvernijiet kullimkien ma kellhomx alternattiva jekk riedu jżommu l-ekonomiji  tagħhom fil-wiċċ: riedu jiftħu l-vitien tal-flus biex jgħinu liċ-ċittadini u lill-impriżi...

KEMM IDUM PROĠETT

Kont naħseb li l-aktar kondizzjoni siewja li proġett ta’ bini – żgħir jew kbir, publiku jew privat – kienet titpoġġielu meta jingħata l-permess kienet...

IL-LIBERTÀ TAL-ISTAMPA

Personalment niddubita kemm il-libertà tal-istampa marret lura fl-aħħar snin, imqabbla ma’ kif kienet, ejja ngħidu ħamsa u għoxrin jew erbgħin sena ilu. Minn dejjem...

Latest news