Friday, July 19, 2024

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

L-ATTAKK F’MOSKA

Bla dubju, bħal ma għamilna mal-poplu Franċiż fil-każ tal-attakk fuq il-Bataclan f’Pariġi, irridu nuru solidarjetà sħiħa mal-poplu Russu wara l-attakk faħxi fuq is-sala Crocus...

KISBA NAZZJONALI

L-istatus ta’ newtralità ta’ Malta kif impoġġi fil-kostituzzjoni hu kisba nazzjonali li maġġoranza tal-poplu Malti u Għawdxi temmen fiha u taqbel magħha. In-newtralità tikkorrispondi...

IN-NEGOZJI TAL-BINI

Kemm in-negozji fil-bini u fl-artijiet għandhom rwol ewlieni fl-ekonomija ta’ pajjiżna reġa’ ntwera fl-aħħar xhur kemm bil-kontroversji li qamu dwar proġetti ġodda, kemm dwar...

IŻ-ŻMIEN, IL-ĦIN

Kemm hawn min jgħid li l-Malti bħala lingwa hu fqir minn vokabularju li jiddistingwi bejn id-differenzi li jitqajmu fl-istess kunċett. Nużaw l-istess kelma għad-diversi...

BINI TAL-FABRIKI

Fl-imgħoddi, l-għoti, il-bini, il-kera tal-fabriki u l-amministrazzjoni tal-estates industrijali kienu kollha jaqgħu taħt enti waħda: il-Korporazzjoni Maltija tal-Iżvilupp (MDC) li wara saret  Malta Enterprise....

SKONTIJIET

Dil-biċċa forsi mhux kulħadd se jifhimha. Fi Franza b’liġi, is-supermarkets il-kbar kellhom iwaqqfu ir-roħs tassew sostanzjali li kienu qed joffru fuq ċerti prodotti bħal...

ESPLORAZZJONI SPAZJALI

L-aħbarijiet dwar l-inżul – tajjeb jew ħażin – ta’ vetturi spazjali fuq il-qamar ma kinux nieqsa fl-aħħar xhur. Il-biċċa l-kbira minnhom huma organizzati u...

AĦNA U L-ANNIMALI

Il-bnedmin draw jikkunsidraw lill-annimali li jgħixu fl-istess dinja tagħhom bħala li qiegħdin hemm biex jaqduhom. Meta titlaqa’ ma’ min jikkontesta dil-ħaġa, kif ġrali dan...

STABBILTÀ U TKABBIR

Il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir qed jiġġeded, jekk dik hi l-kelma t-tajba għal x’qed jiġrilu. Fil-Patt, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ftiehmu biex fil-binja ta’ suq...

IN-NATO

Pajjiżna għandu esperjenza diretta tal-ħidma tan-NATO. Għall-maġġoranza tal-Maltin hi esperjenza minsija. Għax apparti mis-sehem diskutibbli ħafna li Malta qed tieħu bħalissa fil-programm tan-NATO, “Partnership...

KULĦADD IRID IL-BIDLA

Il-bidla tissemma l-ħin kollu. Kulħadd irid jilqa’ għaliha, kulħadd irid iwettaqha, kulħadd iwegħedha. Ġieli tintwera bħala xi ħaġa ta’ dwejjaq, li trid tirreżistiha. Imma...

ĦWIENET TAL-KOTBA

Kif spiċċaw il-ħwienet tal-kotba! Kemm ili mmur Brussell dawn l-aħħar għaxar snin, ħamsa għal sitt ħwienet li kont niffrekwenta għalqu. Fi Strasburgu fl-istess żmien...

KOERENZA

Problema strateġika għall-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin se tkun dik ta’ kif issostni l-koerenza fil-politika tagħha. Bħalissa, anke wara li jkunu saru negozjati twal...

ĊASSI?

Jagħmlu ħażin dawk li mhumiex jifhmu li t-theddida għall-integrità tan-newtralità ta’ Malta qed issir serja. Qed jagħmlu agħar minnhom dawk li jemmnu (jew jgħidu...

IDEAT ĠODDA

Ingħidu li t-turiżmu f’pajjiżna jeħtieġlu jattira aktar klijenti ta’ klassi “ogħla”. U qed ngħidu tajjeb. B’hekk inkunu nistgħu nħaffu t-toqol li t-turiżmu ta’ massa...

Latest news