ACN
Thursday, March 30, 2023
ACN

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

KOMPJAĊENTI?

Tiġi mhux ma tiġix it-tentazzjoni li wieħed iqis bħalha kompjaċenti l-attitudni li qed tittieħed dwar il-qagħda ekonomika u attwali tal-pajjiż fl-isfond tal-inċertezzi li qed...

L-AĠENZIJI REGOLATORJI 

Fil-governanza moderna tad-demokraziji parlamentari, ħadu rwol ewlieni l-aġenziji regolatorji. Wara li saret dominanti l-fehma li l-ekonomija għandha titħaddem skont il-prinċipji tas-suq ħieles, kiber għarfien...

MIN JITKELLEM DWAR FTEHIM

Ministru Rumen kellu jirriżenja għax stqarr il-fehma li l-gwerra fl-Ukrajna għandha tintemm billi jsiru negozjati ta’ paċi. Politiċi oħra f’pajjiżi differenti qalgħu ċamati għax...

DIREZZJONI TAJBA

Il-baġit għas-sena 2023 telaq f’direzzjoni tajba, b’bilanċ raġonevoli bejn għanijiet soċjali u ekonomiċi. Ħaġa ċara li minkejja x’jintqal dwarhom, is-snin ta’ tmexxija ta’ wara...

ANSJETÀ

F’numru ta’ pajjiżi Ewropej infirex sens ta’ ansjetà dwar kif inhuma sejrin l-affarijiet: fl-ekonomija, t-tmexxija politika anke s-sigurtà. Veru li l-gwerra ta’ Putin skattat...

VOLONTARJAT

Ftit hawn stimi tajba tas-sehem tal-volontarjat fil-ħajja tas-soċjetà tagħna. Raġuni ovvja għal dan hi l-firxa wiesgħa li fuqha l-volontarjat iseħħ – minn għaqdiet ta’...

KIF TIKKURA

Kif se nikkuraw il-ħsara ambjentali li ssir madwarna? Billi jinħareġ divjet fuq kull bini f’kull żona, hi fejn hi, li għadha fi stat “naturali” jew...

IL-PAGI

Il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar wasal għal qbil dwar direttiva li ddaħħal il-kunċett ta’ paga minima nazzjonali f’kull pajjiż membru. Strettament din mhijiex materja...

GĦALIEX EŻENTI?

Nifhem għaliex il-gvern iqis li għamel rebħa meta ġab eżenzjoni għal Malta milli ssegwi l-miżura meħuda fuq livell Ewropew biex il-konsum tal-elettriku jitnaqqas b’5...

ILMENTI ĠENWINI

Għal min jinsab fit-tmexxija hi dejjem problema kif għandhom jitqiesu l-ilmenti li jinqalgħu. Huma minnhom jew invenzjoni biex xi ħadd jara kif jiggwadanja xi...

QISHA LOGĦBA FOOTBALL

L-agħar li jista’ tiġri hu li l-gwerra tal-Ukrajna titqies bħala xi partita football, b’ferħ u dwejjaq fuq naħa jew oħra skont kemm armata tkun...

L-ISTAT TAL-UNJONI

Kemm ili nisimgħu, dejjem nistaqsi lili nnifsi: fid-diskors dwar il-qagħda tal-Unjoni li l-President tal-Kummissjoni Ewropea j/tiġi j/tagħmel kull sena quddiem il-Parlament Ewropew, jista’ jkun...

AWSTERITÀ

Ħadd mhu qed isemmi l-kelma. Biss, kull min isemmi l-ħtieġa ta’  miżuri li jridu jittieħdu biex l-Ewropa tilqa’ għall-isfidi enormi li qed taffaċċja dwar...

IL-KONSUM

Bdew bit-tlikki t-tlikki imma m’inix se neħodha bi kbira meta jibdew jiżdiedu sew. Għax ma jistax ikun mod ieħor jekk l-Ewropa se tlaħħaq mat-tnaqqis...

SOĊJALI

Qed tikber il-kuxjenza li min jinsab f’l-isfel tal-iskala soċjali min għandu dħul baxx jew impjieg prekarju se jkun vulnerabbli sew għad-daqqiet li l-ekonomiji Ewropej...
Delicious

Latest news