Monday, September 25, 2023

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

SKART

Hu evidenti li qed isir progress fil-ġbir tal-iskart domestiku. Fuq medda medja għat-tul, jidher li dieħla sistema li se tkun qed tiġbor b’metodu u...

STORJA TA’ MALTA

L-istorja ta’ Malta mhijiex materja li ċ-ċittadini tagħna huma tassew midħla tagħha. Apparti minn dawk li ma jimportawhom xejn minnha, maġġoranza kbira għandhom familjarità...

DOMMI

Jintqal li kull reliġjon hi mibnija fuq dommi ta’ twemmin li għalkemm ma jistgħux jiġu ppruvati jew sostnuti “xjentifikament” iridu jiġu aċċettati b’għajnejn magħluqa....

IL-BINI

Kalkoli li jsiru biss fuq kemm jiswa x-xogħol ta’ kostruzzjoni u kemm jimpjega nies jagħtu impressjoni żbaljata ta’ għaliex din l-industrija għandha rwol mitqies...

RABTIET

Il-poter fi kwalunkwe soċjetà qatt ma ssibu kkonċentrat biss f’persuna jew fi grupp wieħed. Hemm diversi kanali li minnhom jiġi eżerċitat b’dawk l-aktar ovvji...

SELF JEW ISHMA?

Għadha għaddejja l-istorja ta’ kif l-Unjoni Ewropea se tiżviluppa aħjar is-settur tal-investiment privati. Fl-Istati Uniti, dan jiġri bil-kbir permezz ta’ kumpaniji li jiġbru fondi...

DRITTIJIET TAL-BNIEDEM

Jien wieħed minn dawk li trawmu fuq id-duttrina li għalija hi Gollista… għax mistqarra l-aktar mill-Ġeneral de Gaulle ta’ Franza (għandi żball dwar hekk?)...

L-IVVJAĠĠAR

Bil-pandemija tal-Covid, l-ivvjaġġar ikkollassa fl-Ewropa. Malli l-imxija battiet, l-ivvjaġġar sploda. In-nies bħal riedet tpatti għax-xhur li baqgħet magħluqa “ġewwa”. L-industrija tal-ivvjaġġar setgħet tpatti għaż-żmien...

DIBATTITI?

Fi kwaunkwe demokrazija parlamentari, id-dibattiti huma pern ewlieni ta’ kif jitmexxew l-affarijiet. Naħa tippreżenta l-pożizzjoni tagħha bħala gvern li jispjega lil fejn irid imur...

LEALTAJIET NAZZJONALI

Fil-kors tat-tmexxija Ewropea, nisimgħu ħafna stqarrijiet sbieħ dwar il-valuri Ewropej u l-importanza tal-viżjoni li żżomm l-għaqda Ewropea fiċ-ċentru ta’ kull ħidma. L-istqarrijiet isiru bil-ħerqa...

BŻONN TA’ SENAT?

Malta hu wieħed mill-ftit pajjiżi fejn il-Parlament jikkonsisti minn kamra waħda. M’għandux senat jew dak li jista’ jservi bħala wieħed. Mhux dejjem hekk kien. Fi...

KLIJENTELIŻMU

Il-pjaga tal-klijenteliżmu ilha tiġi prattikata u diskussa dwar il-politika Maltija kemm ili nsegwi lil din tal-aħħar, u bla dubju wkoll minn ħafna qabel. Fiż-żminijiet...

RIFORMI FINANZJARJI

Tħabbar li jinsabu għal-lest riformi fil-qafas tar-regoli u l-inċentivi li fih joperaw is-servizzi finanzjarji. Se jkun interessanti li wieħed jifli d-direzzjoni tal-bidliet proposti. Ilu...

STAĠUNI, PROTESTI U SANZJONIJIET

Jidher li hemm żewġ dati li fihom tibda r-rebbiegħa: il-21 ta’ Marzu kif dejjem għallmuni; u l-ewwel tal-istess xahar. Hemm raġunijiet tajba għaliex dan...

L-EWROPA FORTIZZA?

Matul is-snin u sal-lum, bqajna nisimgħu kif l-Ewropa għandha turi fiduċja fis-saħħa tagħha billi tkun “miftuħa” fir-relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiżi u potenzi barra minnha....

Latest news