Tuesday, November 29, 2022

Alfred Sant

Membru Parlamentari Ewropew

BIEX TASAL SAŻ-ŻURRIEQ

Ftit ilu kelli bżonn nasal saż-Żurrieq. Fejn qabel kont inkun hemm ta’ spiss, dan l-aħħar għal numru ta’ raġunijiet kien ili ma nersaq. Xorta...

DEWMIEN FIL-QRATI

Iż-żmien twil li jieħdu każi jaħarqu u mhux daqstant jaħarqu biex jitilgħu quddiem il-qrati kriminali u oħrajn ta’ dawn il-gżejjer bir-raġun wassal biex ċittadini...

IL-BIEB LI JDUR

Kwistjoni li ta’ spiss issir “taħraq” hi dwar il-bieb li jdur -- il-prattika li biha min ikun qed imexxi kariga governattiva (jew privata) ewlenija...

DWAR IR-RUSSJA

Kummenti li għamel dan l-aħħar Henry Kissinger (għadu ħaj u luċidu!) dwar il-gwerra fl-Ukrajna dehruli tassew interessanti. Mingħajr ma bl-ebda mod appoġġja l-invażjoni tal-Ukrajna, Kissinger...

DRITTIJIET

Bid-deċiżjonijiet li l-imħallfin tal-Qorti Suprema Amerikana ħadu fl-aħħar ġimgħat se jkunu reġġgħu lura drittijiet ċivili li ilhom stabbiliti fil-pajjiż – tal-abort fuq quddiem nett,...

KIF TITMEXXA GWERRA

Hemm diversi modi kif titmexxa gwerra. L-idea li attakki militari ta’ kull xorta m’għandhomx isiru bil-ħsieb li jeqirdu lil nies innoċenti hi waħda moderna. Fit-Testment...

ĦARSIEN TAL-KLIMA

Hu meħtieġ li l-miżuri li jittieħdu biex it-tisħin tal-klima jiġi mrażżan ikunu ċari u effettivi, mhux taparsi. Jidher sew li ħafna minnhom se joħolqu...

PREZZIJIET TAL-IKEL

Iż-żidiet fil-prezzijiet tal-ikel (fost affarijiet oħra) qed iħarbtu t-tmexxija tal-politika fl-Ewropa. Qed ikunu qawwija wisq. Il-gvernijiet ma jistgħux jafdaw aktar fil-virtujiet tas-suq ħieles biex...

TIĊPISA BIL-GRIŻ

Fl-aħħar waslet l-aħbar li tneħħiet it-tiċpisa bil-griż li għabbewna biha xi sena ilu għax bħala ċentru finanzjarju internazzjonali ma konniex qed nuru, intqal, is-serjetà...

MA’ MIN TAGĦMILHA

Saret parti mil-logħba politika llum li kull min jieħu sehem fiha jista’ jiġi kkritikat mhux għal x’għamel jew ma għamilx, imma wkoll għal x’għamlu...

BLAT FID-DELL

Il-bini tant qed jitħalla jogħla u jitfa' dellijiet ma’ kullimkien li meta nara x'inhujiġri, niftakar fit-titlu ta’ dramm miktub ilu ħafna mill-ħabib tiegħi Lino...

FIGURA TAJBA

Stejjer dwar kif kienu proċessati każi fil-qorti u dwar investigazzjonijiet mill-pulizija bilfors iqajmu inkwiet, lil hinn mill-kontroversji politiċi li jinqalgħu. Aktar u aktar jekk...

GĦOLI TAL-ĦAJJA

L-għoli tal-ħajja mhux se jinħall mil-lum għal għada. Qed jinfirex ma’ oqsma ekonomiċi sħaħ, wara li beda jinħass l-aktar f’dawk tal-ikel u tal-enerġija.  Ingħatajna diversi...

DNUB DWAR BUĠIBBA

M’għandix problema nerġa’ ngħidha. Dnub li Buġibba baqgħet titħalla taqa’ lura fil-manteniment u l-kura tal-faċilitajiet li toffri. M’inix waħdi li ngħid dan, għalkemm ma...

KAP TAL-PN

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ġab vot tajjeb ta’ konferma bħala mexxej tal-partit tiegħu. Politikament għandu bażi li minnha jista’ jibni mill-qiegħ, kif meħtieġ, l-istrutturi...

Latest news