Tuesday, January 18, 2022

Stefan Zrinzo Azzopardi

Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej

RISPETT LEJN KULĦADD F’SOĊJETÀ INKLUSSIVA

Malta għamlet passi kbar ‘il quddiem fil-mixja tagħna lejn aktar drittijiet ċivili. Drittijiet li inksibu tul is-snin lejn aktar ugwaljanza bejn is-sessi u anke...

LESTI GĦALL-ISFIDI TAS-SENA 2022

Fil-bidu ta’ Jannar tal-2020 l-Prim Ministru Robert Abela ħa tmun tat-tmexxija ta’ pajjiżna. Kienu żminijiet b’ċirkustanzi diffiċli. Waqt li kien qed jieħu l-ġurament tal-ħatra...

INSARRFU L-FIDUĊJA F’AKTAR ĦIDMA

Aktar ma toqrob l-elezzjoni ġenerali aktar nisimgħu b’surveys li jkunu qed isiru biex tingħata stampa ta’ kif ikun qed jaħsibha l-elettorat Malti f’dak il-mument...

NIBQGĦU NAĦDMU BLA WAQFIEN B’RISQ PAJJIŻNA

Il-ħidma tal-Gvern f’kull qasam għaddejja b’ritmu qawwi. Huwa ċar aktar minn qatt qabel li l-Oppożizzjoni ippruvat twaqqaf ir-ritmu qawwi li reġa qabad pajjiżna fl-irkupru...

BUDGET B’SOSTENN TA’ FONDI EWROPEJ

Il-budget li tressaq ġimgħa ilu fil-Parlament mill-Ministru tal-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana huwa wieħed li juri tassew il-kuxjenza soċjali tal-Gvern Laburista u faċilment nistgħu...

STENNIJA GĦALL-BUDGET

Il-Prim Ministru ħabbar li nhar it-Tnejn 11 ta’ Ottubru, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana se jkun qed jaqra l-ewwel budget tiegħu. Budget li qed jiġi...

IS-SAJD U L-FONDI EWROPEJ

Fil-jiem li għaddew komplejna nuru t-triq ‘il quddiem dwar kif se nkunu qed ninvestu il-flus allokalti għal Malta mill-Unjoni Ewropea għas-sebgħa snin 2021-2027. Ħabbarna l-proposta...

NAĦDMU BIEX INWETTQU L-PJAN TA’ RKUPRU U REŻILJENZA

L-aħbar li l-Kummissjoni Ewropea approvat il-pjan tagħna għall-Irkupru u r-Reżiljenza fil-jiem li għaddew ipoġġi quddiemna responsabbiltà kbira biex dak li fassalna f’dan il-pjan issa...

NAGĦMLU L-AQWA UŻU MILL-FONDI EWROPEJ

Pajjiżna għandu rekord tajjeb ħafna minn fost l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, dwar kif jonfoq il-fondi Ewropej allokati lilu mill-Baġit Ewropew. Qed naħdmu bis-sħiħ...

GĦAŻLIET LI SE JMEXXUNA ‘L QUDDIEM FIL-FUTUR

Il-politika tinvolvi it-teħid ta’ deċiżjonijiet li ħafna drabi jkunu jolqtu faxxex sħaħ tas-soċjetà jekk mhux ukoll lil pajjiż sħiħ. Dawn id-deċiżjonijiet jikbru fl-importanza meta...

GWERER LI MA WASSLU GĦAL XEJN

Jiena nemmen li id-djalogu u l-paċi bejn il-ġnus huma bil-wisq aktar superjuri għal kull akkwist li jista’ jsir minn gwerra. Id-dinja għandha biżżejjed eżempji...

Latest news