Wednesday, June 29, 2022

Ruben Briffa

Analista dwar Avvenimenti Internazzjonali

Ir-reati tal-gwerra fl-Ukrajna

Meta issa għaddew ftit aktar minn mitt ġurnata minn meta r-Russja invadiet lill-Ukrajna, l-attenzjoni tal-midja internazzjonali qiegħda ddur fuq l-aspett legali ta’ din il-gwerra....

Il-Finlandja u l-Iżvezja, in-NATO u Putin

Nhar l-Erbgħa li għadda, il-Finlandja u l-Iżvezja applikaw formalment sabiex jingħaqdu man-NATO. Mingħajr dubju ta’ xejn, din id-deċiżjoni ta’ dawn iż-żewġ pajjizi Nordiċi, li...

Il-familja Marcos lura fil-poter ġewwa l-Fillipini

Fid-9 ta’ Mejju li għadda saret l-Elezzjoni Presidenzjali ġewwa l-Filippini. Din l-elezzjoni ġiet segwita b’attenzjoni kbira mill-media internazzjonali għaliex wieħed mill-kontestanti ewlenin kien iben...

Miżuri drastiċi ġodda mill-Unjoni Ewropea fil-konfront tar-Russja

Wara li kif rajna fl-artiklu tal-ġimgħa l-oħra, Putin daħħal diversi kundizzjonijiet ġodda għall-bejgħ tal-gass Russu lill-pajjiżi li għażlu li ma jappoġġjawhx fil-gwerra kontra l-Ukrajna,...

L-opinjoni fuq Putin madwar id-dinja

F’ħafna mill-pajjiżi tal-punent, teżisti l-perċezzjoni li l-maġġoranza tan-nies madwar id-dinja, b’xi mod jew ieħor, huma kontra l-invażjoni tal-Ukrajna mill-armata Russa ta’ Vladimir Putin. Din...

Ir-rebħa elettorali ta’ Orban fl-Ungerija u l-gwerra fl-Ukrajna

Ġewwa l-Ungerija, il-Prim Ministru kontroversjali Victor Orban għadu kemm rebaħ bil-kbir ir-raba’ term tiegħu sabiex ikompli jservi ta’ Prim Ministru ta’ pajjiżu. Din kienet...

Ir-refuġjati mill-Ukrajna

Nhar il-Ġimgħa li għaddiet, il-Kummisarju għar-Refuġjati fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti qal li n-numru ta’ nies li ħallew l-Ukrajna sabiex isibu refuġju ġewwa pajjiżi oħra...

L-Ukrajna, ir-Russja u l-Lemin Estrem

Fid-diversi dikjarazzjonijiet li għamel Vladimir Putin rigward ir-raġunijiet għalfejn huwa ddeċieda li jinvadi lill-Ukrajna, minbarra dik li r-Russja ma tista’ qatt taċċetta li jkun...

Iċ-Ċina u l-Gwerra ġewwa l-Ukrajna

Fl-isfond tal-bumbardamenti mill-armata Russa fuq bliet ewlenin Ukreni, diversi analisti tal-politika internazzjonali qegħdin isegwu b’attenzjoni kbira dak li qiegħda tagħmel iċ-Ċina vis-a-vis ta’ din...

Il-Moldova: Il-mira li jmiss ta’ Putin?

Kif jiġri dejjem meta tkun għaddejja gwerra, l-attenzjoni tal-midja internazzjonali tibda bil-mod il-mod iddur minn fuq il-manuvri militari għall-kwistjonijiet umanitarji li ġġib magħha kull...

Is-sanzjonijiet imposti fuq ir-Russja

Kif inhu mistenni, il-media internazzjonali bħalissa qiegħda tikkonċentra fuq il-ġlieda li qiegħed isir fl-Ukrajna. Però,flimkien ma’ din il-gwerra tradizzjonali, għaddejja gwerra oħra bejn ir-Russja...

Armata Russa bi ftit distinzjoni bejn objettivi militari u ċivili

Nhar il-Ħamis li għadda, fil-ħamsa neqsin għoxrin minuta ta’ filgħodu (ħin ta’ Moska), ġara dak li ħafna kienu ilhom jistennew. Il-Russja invadiet lill-Ukrajna. Mill-mod...

L-ELEZZJONI PRESIDENZJALI ĠEWWA FRANZA

X’inhuma l-prospetti ta’ Macron li jiġi kkonfermat bħala l-President Franċiż? F’April li ġej, l-attenzjoni tal-media internazzjonali bla dubju ta’ xejn sejra tkun iffukata fuq l-elezzjoni...

Zelensky u l-Gwerra mar-Russja

Bħalma qiegħda tagħmel il-maġġoranza tal-midja internazzjonali, f’dawn il-paġni, mhux l-ewwel darba li ttrattajna l-kriżi li hemm bħalissa bejn ir-Russja u l-Ukrajna. F’dawn l-artikli konna...

Putin, l-Ukrajna u l-Unjoni Sovjetika

Bħalissa, għajnejn il-media internazzjonali qegħdin fuq dak li qiegħed jiġri fil-fruntiera ta’ bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Dan wara li Vladimir Putin kompla jżid il-preżenza...

Latest news