Wednesday, June 29, 2022

Evarist Bartolo

AKTAR NIES … INQAS TWELID

Sa 28 sena oħra, fis-sena 2050, il-popolazzjoni fil-gżejjer tagħna mistennija tilħaq 668,000. Jekk jiġri dan nkunu l-pajjiż bl-akbar tkabbir tal-popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Diġa’ aħna...

INĦADDMU RASNA GĦALL-ĠID TAGĦNA

F’dinja ta’ 193 stat, hawn 158 li huma newtrali jew non-allinejati jew it-tnejn f’salt. M’huma fl-ebda alleanza militari mdaħħla f’kunflitti bejn il-qawwiet il-kbar. 21...

BIEX MA NINSEWX L-ANZJANI

Is-Swieqi fejn ngħix huwa wieħed minn dawk l-inħawi f’pajjiżna li kiber b’mod ta’ blokok ta’ bini ħdejn xulxin bi ftit li xejn sens ta’...

NIBQGĦU NEWTRALI?

Aħna newtrali biex inkunu newtrali jew għax jaqblilna bin-newtralita` għax inħarsu aħjar lilna nfusna? Din mhix kwistjoni ta’ twemmin jew ta’ prinċipji iżda ta’...

 IL-PATRI L-IMQAREB

Sena ilu miet fi sptar il-Brażil il-Patri Dumnikan Patri Ġwann Xerri fl-età ta’ 74 sena. Sebgħa u erbgħin sena qabel kien mar hemm jingħaqad...

JEKK INDAĦĦLU RASNA FIR-RAMEL

Iltqajt ma’ żewġ persuni: wieħed ivvota dejjem PN, l-oħra vvutat dejjem PL.  Fl-aħħar elezzjoni ta’ Marzu 2022 ma vvutawx għax tilfu l-fiduċja fiż-żewġ partiti. Ma...

ĦAMMEĠ IDEJK BIX-XOGĦOL, MHUX BIT-TIXĦIM

“X’jiswa li jkollok idejk indaf jekk iżżommhom fil-but? Mela, użahom.”  Hekk kien jgħid Dun Lorenzo Milani li ddedika ħajtu għall-fqar u l-imwarrbin u ma beżax...

NIBŻGĦU GĦALL-MALTI GĦAX SE NITILFUH

Ħadt gost immur l-Iskola Primarja sabiħa u spazjuża tal-Qawra naqra storja lit- tfal fl-attivitajiet ta’ ġimgħa marbuta mal-kotba. Ferħan bl-iskola li tant ħabbtitna biex...

“IT-TREJDJUNJONIŻMU FADAL ŻMIENU?”

“Iva” jwieġeb Sammy Meilaq f’tislima li kiteb ftit ilu lill-Patri Dumnikan Ġwann Xerri li miet kważi sena ilu l-Brażil u tul ħajtu ħadem favur...

NOĦORĠU MILL-GREYLISTING MHUX BIŻŻEJJED

Aħna l-iċken pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Iżda fil-baħar Mediterran fejn ninsabu u li fih iżjed minn 3,000 gżira, il-gżejjer tagħna huma l-iżjed avvanzati. Fid-dinja wkoll...

PINZELLATA BLU GĦALL-ĠENNA

Il-poeta DH Lawrence għandu versi fejn jitkellem dwar xi ħadd: “… li jibni kamra għalih U jiżbogħ il-ħitan blu has-sema U jsakkar il-bieb U jgħid li qiegħed fil-ġenna.” Nies...

DIĠÀ NSEJNA KLIEM IL-PAPA FRANĠISKU?

Ġimgħa ilu kellna fostna lill-Papa Franġisku. Smajnieh sew kull meta kellimna, mhux b’widnejna biss iżda bil-kuxjenza tagħna, b’qalbna, b’moħħna? Fhimnieh? Tajjeb li lqajnieh bid-daqq...

BŻONN TA’ MAPPA ĠDIDA GĦAD-DINJA

Ahna u nippruvaw nifhmu d-dinja ġdida li qed tissawwar bil-pandemija, bil-kriżi tal-klima u fir-relazzjonijiet internazzjonali bil-gwerra tal-Ukrajna, insibu ruħna bħal Ptolemy 19-il seklu ilu...

M’GĦANDHIEX TKUN GWERRA BEJN GĦEDEWWA

Tajjeb li meta tasal l-elezz­joni, aktar milli jisħnu l-irjus, għandhom jiċċaraw l-imħuħ biex issir għażla tajba għat-tmexxija ta’ pajjiżna. F’sistema demokratika u parlamentari bħal...

Latest news