Monday, April 22, 2024

Evarist Bartolo

“Perikoluż li xi pajjiż jiddomina d-dinja”

“Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jidher ċar li ħafna minn dak li qed jiġri u se jiġri madwar id-dinja qed ikun influwenzat mir-relazzjonijiet...

PONT JGĦAQQAD FLOK SUR JIFRED

Fejn ninsabu f’nofs il-Mediterran, aħna l-iżjed pajjiż Ewropew eqreb lejn l-Afrika. Aħna ninsabu fuq il-fruntiera bejn l-Ewropa u l-Afrika. Pajjiżi bħalna f’reġjuni ta’ kulturi...

MHU SE JASAL L-EBDA KONVOJ

Għada, 15 ta’ Awwissu 2022, infakkru t-80 sena mindu daħlu fil-Port il-Kbir ħames mill-14-il vapur li kienu ntbagħtu lejn Malta waqt it-Tieni Gwerra Dinjija...

PAJJIŻ LI NISTGĦU NGĦIXU FIH

Għandna sfidi kbar biex il-gżejjer tagħna jkunu u jibqgħu pajjiż ta’ min jgħix fih. Anki jekk nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet bil-għaqal, hija sfida kif se...

IT-TQALA U LIL HINN MINNHA…

Fl-aħħar ġimghat reġgħet xegħelet fostna d-diskussjoni dwar il-liġi li tirregola t-tqala f’pajjiżna u x’jiġri fejn ikollok min irid itemm tqala għal raġunijiet diversi fosthom...

KEMM TIFLAĦ NIES MALTA?

Fl-aħħar 18-il sena, l-aktar fl-aħħar disa’ snin żdiedu l-barranin li ġew jaħdmu Malta. Kull sena qed jinħolqu 12,000 impjieg li minnhom il-Maltin jimlew 4,000...

AKTAR NIES … INQAS TWELID

Sa 28 sena oħra, fis-sena 2050, il-popolazzjoni fil-gżejjer tagħna mistennija tilħaq 668,000. Jekk jiġri dan nkunu l-pajjiż bl-akbar tkabbir tal-popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Diġa’ aħna...

INĦADDMU RASNA GĦALL-ĠID TAGĦNA

F’dinja ta’ 193 stat, hawn 158 li huma newtrali jew non-allinejati jew it-tnejn f’salt. M’huma fl-ebda alleanza militari mdaħħla f’kunflitti bejn il-qawwiet il-kbar. 21...

BIEX MA NINSEWX L-ANZJANI

Is-Swieqi fejn ngħix huwa wieħed minn dawk l-inħawi f’pajjiżna li kiber b’mod ta’ blokok ta’ bini ħdejn xulxin bi ftit li xejn sens ta’...

NIBQGĦU NEWTRALI?

Aħna newtrali biex inkunu newtrali jew għax jaqblilna bin-newtralita` għax inħarsu aħjar lilna nfusna? Din mhix kwistjoni ta’ twemmin jew ta’ prinċipji iżda ta’...

 IL-PATRI L-IMQAREB

Sena ilu miet fi sptar il-Brażil il-Patri Dumnikan Patri Ġwann Xerri fl-età ta’ 74 sena. Sebgħa u erbgħin sena qabel kien mar hemm jingħaqad...

JEKK INDAĦĦLU RASNA FIR-RAMEL

Iltqajt ma’ żewġ persuni: wieħed ivvota dejjem PN, l-oħra vvutat dejjem PL.  Fl-aħħar elezzjoni ta’ Marzu 2022 ma vvutawx għax tilfu l-fiduċja fiż-żewġ partiti. Ma...

ĦAMMEĠ IDEJK BIX-XOGĦOL, MHUX BIT-TIXĦIM

“X’jiswa li jkollok idejk indaf jekk iżżommhom fil-but? Mela, użahom.”  Hekk kien jgħid Dun Lorenzo Milani li ddedika ħajtu għall-fqar u l-imwarrbin u ma beżax...

NIBŻGĦU GĦALL-MALTI GĦAX SE NITILFUH

Ħadt gost immur l-Iskola Primarja sabiħa u spazjuża tal-Qawra naqra storja lit- tfal fl-attivitajiet ta’ ġimgħa marbuta mal-kotba. Ferħan bl-iskola li tant ħabbtitna biex...

“IT-TREJDJUNJONIŻMU FADAL ŻMIENU?”

“Iva” jwieġeb Sammy Meilaq f’tislima li kiteb ftit ilu lill-Patri Dumnikan Ġwann Xerri li miet kważi sena ilu l-Brażil u tul ħajtu ħadem favur...

Latest news