Sunday, February 25, 2024

ARA: 45 sena mit-traġedja f’Ħaż-Żabbar

Brian Gatt
Brian Gatt
Ġurnalist

Aqra wkoll

Ritratti miġburin minn ALAN SALIBA

YouTube video

Għaż-Żabbarin illum huwa jum partikolari hekk kif qed jiġi mfakkar il-45 anniversarju mit-traġedja tal-Vulcan, li seħħ fl-14 ta’ Ottubru 1975. Dakinhar l-ajruplan Vulcan kien sploda fl-ajru u ġġarraf f’żona residenzjali f’Ħaż-Żabbar. F’din it-traġedja nqatlu ħames membri tal-ekwipaġġ u Vincenza Zammit, mara li kellha 48 sena li kienet mixja fit-triq u ntlaqtet minn biċċiet tal-ajruplan. Minbarra dawn il-vittmi, kienu weġġgħu 20 Żabbari, uħud minnhom serjament, u l-inċident ikkawża ħsarat estensivi f’ħafna binjiet f’Ħaż-Żabbar.

Fl-14 ta’ Ottubru 1975, l-ajruplan militari Ingliż kien qed itir minn l-Ingilterra għal Malta. Il-pilota kien il-Logutenent tat-Titjira G. R. Alcock, u l-kopilota kien l-Uffiċjal tat-Titjir E. G. Alexander, li t-tnejn li huwa salvaw mill-inċident peress li laħqu ħarġu mill-ajruplan u qabżu bil-paraxut. Fuq l-ajruplan kien hemm ħames membri oħra tal-ekwipaġġ li sfortunatament ma salvawx. Alcock ippermetta lil Alexander iwettaq l-aħħar avviċinament, iżda dan tal-aħħar ma ġiex mgħarraf b’mod adegwat bil-problemi li qamu. 

L-inkjesta li saret wara kkonkludiet li kien “inċident li seta’ jiġi evitat”. Ir-rapport ikkritika lill-pilota Alcock talli ppermetta lill-kopilota Alexander iwettaq l-avviċinament finali mingħajr ma jagħtih informazzjoni adegwata, u sab li l-immaniġġjar tiegħu tal-ajruplan kien negliġenti. 

Waħda mid-djar li ġarrbet ħsara serja nbniet mill-ġdid għad-detriment tal-RAF, u aktar tard ingħatat l-isem ġdid ta’ Vulcan. Peress li l-ajruplan ġġarraf f’żona residenzjali u kkawża ħsara kbira, id-diżgrazzji umani fuq l-art setgħu kienu ferm agħar tant li xi wħud interpretaw dan bħala miraklu.

Ekonomija

Sport