Thursday, May 30, 2024

ARA: Disneyland tiskuża ruħha wara li impjegat tagħha rrovina l-mument ta’ proponiment taż-żwieġ

Mandy Cilia
Mandy Cilia
Ġurnalista

Aqra wkoll

Koppja li kienu waqt vaganza f’Disneyland kellhom togħma qarsa wara li impjegat ħassrilhom il-mument tagħhom waqt il-proponiment taż-żwieġ.

Kif wasal il-mument tant mistenni, ir-raġel niżel għarkupptejh u ħareġ il-kaxxa taċ-ċurkett mill-but, bit-tfajla eċitata quddiemu għal dan il-proponiment. 

Iżda hekk kif ir-raġel qed jistenna l-‘iva’ mingħand it-tfajla tiegħu, impjegat li jaħdem f’Disneyland daħal jiġri bejniethom u ħataflu l-kaxxa taċ-ċurkett minn idejh u deher nieżel it-taraġ. F’filmat li ttella’ online, huwa beda jagħmlilhom is-sinjal biex jinżlu ħdejh sabiex ikomplu bil-proponiment għax skontu minn hemm kien jidher isbaħ. 

Uħud mill-ħbieb tal-koppja kkummentaw li dan l-impjegat ħassar mument uniku bejn il-koppja. Huma komplew jispjegaw li seħibhom qabel m’għamel il-proponiment kien talab permess lil waħda mill-ħaddiema u din ma sabitx oġġezzjoni.

In-nies li kienu preżenti waqt li seħħet din ix-xena kienu tal-istess fehma: li l-impjegat ħassar dan il-mument tant sabiħ għall-koppja. 

Disneyland talbet skuża għall-mod kif ġew trattati l-koppja u offrewlhom li jerġgħu jagħmlu l-proponiment bl-għajnuna tagħhom. 

Sport