Friday, March 1, 2024

Atlas Insurance b’sensiela ta’ webinars matul ix-Xahar għall-Għarfien dwar is-Saħħa Mentali

Aqra wkoll

Għall-ħames sena konsekuttiva, Atlas Insurance qed terġa’ torganizza serje ta’ webinars informattivi u prattiċi biex timmarka x-Xahar Dinji għall-Għarfien dwar is-Saħħa Mentali, bħala parti mill-isforz globali għall-promozzjoni tal-għarfien dwar is-saħħa mentali, kontra l-istigma dwar kwistjonijiet ta’ saħħa mentali, u sabiex l-individwi jieħdu kontroll tal-benessri mentali tagħhom. Il-webinars li se jsiru matul ix-xahar ta’ Ottubru se jkunu indirizzati lill-impjegati, lill-klijenti u lid-distributuri ta’ Atlas Insurance.

Catherine Calleja, Direttur Eżekuttiv u Segretarju tal-Kumpanija fi ħdan Atlas Insurance, ikkummentat: “Il-benessri mentali ta’ Team Atlas mhuwiex biss prijorità fl-organizzazzjoni tagħna, iżda huwa wkoll aspett integrali tal-kultura korporattiva tagħna. Il-benessri mentali huwa xi ħaġa li aħna napprezzaw u nagħtuha prijorità kuljum. Bħala soċjetà mxejna triq twila biex nagħrfu l-importanza tas-saħħa mentali. Madankollu, aħna nirrikonoxxu li hemm ħafna aktar xi jsir u li l-kuxjenza dwar is-saħħa mentali trid tkun sostnuta kontinwament. Ix-Xahar għall-Għarfien dwar is-Saħħa Mentali jservi bħala opportunità biex nikkonċentraw u nkattru l-isforzi tagħna f’dan il-qasam.”

L-ewwel minn dawn il-webinars huwa mmirat biex jgħin lit-tim tat-tmexxija ta’ Atlas biex jiżviluppa l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex jidentifika u jindirizza b’mod xieraq is-sitwazzjonijiet ta’ impjegati li jsibu ruħhom fi kriżi jew fi stat vulnerabbli. Dan il-webinar se jitwassal bl-għajnuna tar-riżorsi disponibbli permezz tal-Employee Assistance Programme (EAP) ta’ ICAS International, li tiegħu Atlas Healthcare ilha introduttriċi mill-2019.

Is-serje ta’ webinars tipproċedi b’sessjoni ta’ informazzjoni għall-impjegati ta’ Atlas Insurance dwar l-impatt tan-nutrizzjoni fuq is-saħħa mentali u l-benessri ġenerali. Is-sessjoni, imwaqqfa wkoll mill-ICAS, tinkludi pariri prattiċi dwar in-nutrizzjoni tal-ġisem u l-moħħ, u se tiġi mwassla minn esperti fix-xjenza tal-imġieba li fasslu l-webinar flimkien ma’ esperti oħra dwar in-nutrizzjoni.

Ir-rwol tal-intelliġenza emozzjonali fis-saħħa mentali se jiġi indirizzat f’webinar ieħor. Il-webinar se jesplora l-kunċetti tal-intelliġenza emozzjonali u l-għarfien personali sabiex wieħed jifhem l-emozzjonijiet tiegħu stess u dawk tal-oħrajn, kif ukoll ħiliet effettivi fil-ġestjoni tal-emozzjonijiet.

L-aħħar webinar bit-tema “Nibnu relazzjonijiet aħjar mal-imsieħba tagħna” huwa maħsub biex jgħin lill-parteċipanti jtejbu l-kapaċitajiet ta’ komunikazzjoni tagħhom billi jipprovdi għarfien aktar profond tal-iżvilupp tar-relazzjoni. Il-webinar jidħol fid-diversi stadji u komponenti li jikkostitwixxu relazzjoni romantika b’saħħitha, u joffri għarfien u strateġiji siewja għal komunikazzjoni effettiva f’dawn il-kuntesti.

ICAS huwa programm internazzjonali ta’ assistenza għall-impjegati (Employee Assistance Programme – EAP) 24/7, ipprovdut minn Atlas Healthcare, li jipprovdi lill-impjegati u l-familji tagħhom aċċess dirett għall-psikologi, kif ukoll konsulenza lokali wiċċ imb wiċċ, linji ta’ għajnuna legali u finanzjarja, u appoġġ għall-HR u l-line managers.

Atlas Healthcare Insurance Agency Limited (C32603) hija awtorizzata taħt l-Att dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni biex taġixxi bħala Aġent tal-Assigurazzjoni Irreġistrat għal Atlas Insurance PCC Limited. Iż-żewġ entitajiet huma regolati mill-MFSA.

Ekonomija

Sport