Thursday, December 7, 2023

Bjorn Vassallo se “jikkontesta” l-elezzjoni mill-ġdid waqt l-Assemblea Ġenerali ta’ Marzu li ġej

Aqra wkoll

Il-president tal-Malta FA Bjorn Vassallo ħabbar li se “jikkontesta” l-elezzjoni mill-ġdid waqt l-Assemblea Ġenerali ta’ Marzu li ġej … jekk dejjem jekk ikun hemm nomina oħra li tagħlaq f’Diċembru li ġej.

Vassallo rebaħ l-ewwel mandat tiegħu fit-tmun tal-korp governattiv lokali tal-futbol fl-2019 meta għeleb lil Dr Chris Bonett fil-kariga. Bl-ewwel mandat tiegħu ta’ erba’ snin issa wasal fi tmiemu, Vassallo qal li jinsab ħerqan li jkompli bil-ħidma mibdija jekk id-delegati jkunu lesti li jagħtuh it-tieni mandat fil-kariga.

“Bħala president tal-Malta FA, ninsab qrib it-tmiem tal-leġiżlatura tiegħi fit-tmun tal-Malta FA,” qal Vassallo.

“F’Marzu li ġej qed nippjana nerġa’ noqgħod quddiemkom bit-tama li nirbaħ il-fiduċja u l-appoġġ tagħkom għal darb’oħra biex inkunu nistgħu nkomplu dak li bdejna fl-2019 sal-2028.

“Għalhekk nixtieq inħabbar li se nkun qed “nikkontesta” għall-mandat ieħor ta’ erba’ snin bħala president fl-Assemblea Ġenerali fil-15 ta’ Marzu.”

Vassallo qal li jinsab determinat li x-xhur li ġejjin fit-tħejjija għall-votazzjoni tas-sena d-dieħla, li se tkun waħda storika bl-elezzjoni ta’ mara bħala viċi-president, jaraw lill-federazzjoni tkompli topera b’mod normali bħala l-fokus ewlieni se jibqa’ x-xogħol amministrattiv u l-ħtiġijiet tal-kompetizzjonijiet domestiċi kollha.

“Qed nippjana li niltaqa’ mad-delegati kollha fil-bidu tas-sena l-ġdida, fejn inkun qed nispjegalkom il-programm li qed nippjana li naħdem fuqu fis-snin li ġejjin,” qal Vassallo.

Il-president tal-MFA qal li l-aħħar erba’ snin kienu inizjalment maħsuba biex jiġu implimentati ideat li kellhom jirriġeneraw il-futbol Malti iżda dawn inevitabbilment kienu mxekkla minn ġrajjiet mhux mistennija, l-aktar il-pandemija tal-COVID-19, li biddlet għal dejjem l-istil ta’ ħajja ta’ kulħadd kif ukoll dik li ddeskriba bħala the ‘Beautiful Game’ b’mod ġenerali.

“Minkejja dawn iż-żminijiet diffiċli, li għadhom jippersistu b’inflazzjoni għolja li affettwat lil kulħadd, il-Malta FA u l-membri tagħha ħadmu flimkien u ppreservaw is-sistema organizzattiva tagħna bil-għan li nilħqu l-oġġetti strateġiċi biex naraw il-logħba domestika tkompli tiżviluppa,” qal Vassallo.

“Matul l-aħħar erba’ snin, nedejna ħidma intensiva fuq numru ta’ aspetti. Din it-triq stajna nieħdu hekk kif konna waqqafna programm strateġiku u kellna numru ta’ proġetti x’jitlesti u għalhekk konna nafu fejn kellna ninvestu l-ħin, ir-riżorsi, u l-flus tagħna.

“Dan ma sarx mill-MFA waħedha imma permezz ta’ kollaborazzjoni bilaterali permezz ta’ djalogu u diskussjoni, fejn il-klabbs u l-assoċjazzjonijiet membri kienu parti minn dan il-proċess mill-bidu sal-aħħar, u jekk aħna kiberna bħala organizzazzjoni sar flimkien.

“Dak kollu li nkiseb u sar minn din l-amministrazzjoni kien għaliex ġie approvat mill-klabbs kollha permezz tal-istrutturi interni tagħna.”

Proġetti infrastrutturali

Vassallo qal li taħt it-tmexxija tiegħu l-MFA qed tippjana li tkompli ssaħħaħ il-proġett tekniku tal-korp governattiv.

“Ħadna numru ta’ inizjattivi biex insaħħu l-programm tal-grassroots tagħna bl-introduzzjoni ta’ riforma fis-settur tan-nurseries,” qal Vassallo.

“L-assoċjazzjoni qed tfittex ukoll li tintroduċi inċentivi għall-Kampjonat Premier fuq livell kummerċjali permezz ta’ semi-privatizzazzjoni li tarana nintroduċu aktar assistenza teknoloġika li tagħti spinta lill-logħba li tintlagħab u tipprovdi esperjenza ġdida lill-partitarji tagħna.

“Qed inħarsu wkoll lejn il-vijabbiltà finanzjarja u s-sostenibbiltà permezz tal-bini ta’ ground ġdid flok l-Istadium Nazzjonali li minkejja li jinżamm fi stat tajjeb, ma jaqbilx mal-bżonnijiet tal-logħba tal-lum.

“Madankollu, l-akbar mira tagħna hija li mhux biss nipparteċipaw iżda wkoll nibdew niksbu riżultati pożittivi f’kompetizzjonijiet internazzjonali kemm permezz tat-timijiet nazzjonali tagħna kif ukoll tal-klabbs tagħna.”

Waqt l-Assemblea Ġenerali tat-Tlieta, tħabbar li l-Malta FA qed tippjana li twettaq numru ta’ proġetti infrastrutturali.

Fil-fatt, l-assoċjazzjoni irrinnovat il-pitches tat-taħriġ tagħha kif ukoll ħarġet mill-ġdid numru ta’ grawnds tal-klabbs fosthom dawk ta’ Mosta FC, Fgura United, u Birkirkara fost oħrajn. Dawn tlestew permezz ta’ fondi pubbliċi b’kollaborazzjoni mal-Gvern ċentrali.

Il-Kap tal-MFA ħabbar li hemm pjani biex titkabbar il-kapaċità taċ-Ċentinarju Stadium.

“Għamilna wkoll taħditiet mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex niddiskutu l-Liġi tal-Kummerċjalizzazzjoni tal-Faċilitajiet Sportivi bit-tama li nippruvaw naċċelleraw il-proċess,” qal.

“Għaddew għaxar snin minn meta tnediet din il-liġi imma s’issa għad iridu naraw proġett wieħed lest.

“Bħalissa għandna lil Santa Lucia FC li ngħataw permess mill-Awtorità tal-Ippjanar filwaqt li l-ġimgħa li għaddiet Ħamrun Spartans ressqu l-applikazzjoni tagħhom.

“Hemm erba’ jew ħames klabbs li jinsabu viċin li jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom. Fir-rigward ta’ Għawdex hemm pjanijiet li s-Sannat Ground jiġi żviluppat mill-ġdid bit-tama li jistabilixxi ruħu bħala t-tieni grawnd ewlieni ta’ Għawdex.”

Sport