Saturday, March 2, 2024

Blackball: Isiru l-poloz taċ-Champion ta’ Malta 2023

Aqra wkoll

Illejla jingħata bidu għat-tournament imsejjaħ iċ-Champion ta’ Malta fejn numru ta’ plejers tal-Blackball se jkunu qed jippruvaw jaslu sal-fażi finali ta’ din il-kompetizzjoni ferm prestiġġjuża.

Hekk kif il-ġimgħa l-oħra telgħu l-poloz fil-Juventus Club Vero Amore f’Birkirkara, fil-fażi preliminari 32 plejer se jippruvaw jgħaddu għall-fażi tal-gruppi .

Il-poloz tar-round preliminari telgħu hekk:

Nick Muscat vs Clydon Attard

Hadyn Magro vs Chris Galea

Liam Mifsud vs Conrad Catania

Jake Castaldi vs Matthias Debono

Rudger Xerri vs Christopher Demicoli

Andrew Ciantar vs Nordai Desira

Antoine Aquilina vs Antoine Schembri

Marco Bonello vs Lee Grima

Dylan Zammit vs Dennis Zammit

Neil Caruana vs Steven Muscat

Deacon Formosa vs Roberta Cutajar

Caroline Grech vs Ana Thomas

Lorna Micallef vs Jeffrey Farrugia

Donna Bugeja vs Ivan Rizzo

Neil Chetcuti vs Raymond Caruana

Chaylon Castaldi vs Alexia Cassano.

Eventwalment 16-il plejer jgħaddu għall-fażi tal-gruppi fejn jaffaċċjaw uħud mill-plejers li kienu seeded.

Sadanittant fil-fażi tal-gruppi, iċ-champion preżenti Clayton Castaldi tela’ biex jilgħab fi grupp C flimkien ma’ Stephen Mangion u Kevin Schembri.

Il-poloz tal-gruppi l-oħra telgħu hekk:

Grupp A – Leon Azzopardi, Chris Tabone, Warren Falzon

Grupp B – Johan Attard, Gilmour Scicluna, Joseph Tabone.

Grupp Ċ – Clayton Castaldi, Stephen Mangion, Kevin Schembri

Grupp D – Wayne Pace, Philip Coleiro, Clint Grima

Grupp E – Mevrick Zammit, Clint Azzopardi, Claudio Cassar

Grupp F – Miguel Mizzi, Gary Carr, Jesmond Schembri.

Grupp G – Ryan Pisani, Lee Ryan, Darren Schembri.

Grupp H – Dejan Grech, Dylan Caruana, Dylan Cassar.

Sadanittant il-finali taċ-champion ta’ Malta tintlagħab nhar l-Erbgħa 18 t’Ottubru.

Ekonomija

Sport