Thursday, January 27, 2022

KATEGORIJA

Lokali

L-Air Malta bi sħab kummerċjali ma’ Discover the World

Hekk kif l-Ewropa qegħda tiftaħ għall-ivvjaġġar reġjonali, l-Air Malta ġeddet l-enfasi tagħha fuq is-sħab kummerċjali bil-ħatra ta’ ‘Discover the World’ għas-swieq tal-Olanda, tal-Belġju, tal-Ġermanja...

“Ma jriduhomx jersqu lejn it-Turkija… bżonn ta’ armata Ewropea”

Meta llum se jiltaqgħu l-Ministri tal-Ġustizzja u tal-Intern tal-Unjoni Ewropea, id-diskussjoni primarjament fuq l-aġenda hi dik ta-sitwazzjoni fl-Afganistan, kemm it-taqlib politiku li seħħ u...

L-imwiet ta’ immigranti fil-Mediterran din is-sena irduppjaw fuq is-sena 2020

Hekk kif fl-aħħar jiem erġajna smajna b’diversi traġedji ta’ immigranti, qed jirriżulta bl-aktar mod ċar li għall-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena, l-imwiet tal-immigrant...

Investiment ġdid ta’ nofs miljun ewro minn start-up lokali li anke waqt pandemija ma qatgħetx qalbha

Il-Ministru Silvio Schembri jgħid li t-twaqqif ta’ iżjed negozji ġodda juri l-fiduċja tal-investituri fl-ekonomija Maltija Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Schembri inawgura l-ftuħ ta’ azjenda ġdida li toffri s-servizz...

WE MAKE: proġett ġdid għall-implimentazzjoni ta’ investiment sostenibbli mill-privat

F’kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma (EWA), il-Malta Business Bureau u l-Kamra tal-Kummerċ, se tingħata gwida akbar lill-intrapriżi biex ikunu effiċjenti aktar fl-użu tal-enerġija...

Ma jirriżultax li kien hemm tibdil fil-marki ta’ studenti

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana qed tippubblika b’mod sħiħ ir-Rapport tal-Inkjesta dwar ir-riżultati tal-eżamijiet annwali ta’ Year 11. Ir-rapport jgħid ċar li ma jirriżultax li...

“Agħtuna l-festi lura”… l-għajta tad-dilettanti

Proprju fl-aħħar jiem, wara kważi sena u nofs bla festi esterni, seħħew żewġ żviluppi, li ħolqu kontroversja u qed jitqiesu bħala li  jistgħu jwasslu...

Avviz ta’ azzjonijiet industrijali mill-GWU lill-Bank Ċentrali

It-Taqsima Professjonisti Finanzi u Servizzi  tal-GWU tat avviz ta’ azzjonijiet industrijali lill-Bank Ċentrali dwar il-haddiema membri tagħha fis-settur tas-sigurta tal-Bank. Dan sehh wara li...

Tislima lil Joe Camilleri – kollega u ħabib maħbub minn kulħadd

Fil-Bażilika tal-Mosta sar il-funeral ta’ eks impjegat tal-Union Press, Joe Camilleri. It-telfa ta’ Camilleri, li kien daħal mal-Union Print bħala apprentista fuq il-linotype u...

Il-PM vittma ta’ attakk ċibernetiku

Il-Prim Ministru Dr Robert Abela nnifsu ġimgħatejn ilu safa vittma ta’ attakk ċibernetiku billi ntbagħtu f’ismu emails fake lil xi ġurnalisti. Għaldaqstant huwa talab...

Disa’ proġetti ffinanzjati minn fondi Ewropej biex imexxu l-aġenda l-ħadra fl-iskejjel

Disa’ ftehim li ġew iffirmati bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Majjistral Local Action Group Foundation se jaraw il-bidu ta’ disa’ proġetti li se jsiru f’diversi...

Stimi proviżorji jindikaw tkabbir tal-Prodott Domestiku Gross

Fil-perijodu bejn April u Ġunju ta’ din is-sena, il-Prodott Domestiku Gross (PDG) ta’ pajjiżna żdied b’€448.6 miljun u ammonta għal ftit inqas minn €3.5...

Titjira li ttardjat… passiġġieri jingħataw €400 kull wieħed

Normalment skont ir-regoli Ewropej, titjira li tittardja ma tingħataw kumpens finanzjarju imma assistenza skont il-ħin tad-dewmien. Biss, ftit jafu li kienet ingħatat deċiżjoni mill-Qorti...

L-Unjoni Ewropea spiċċat ‘spettatur’ fil-kriżi Afgana

Proprju nhar it-Tlieta li ġejjin l-Unjoni Ewropea se tkun qed tlaqqa’ lill-Ministri għall-Ġustizzja u l-Intern, biex tiddiskuti l-kriżi fl-Afganistan. Kriżi li qed tiżviluppa bis-sigħat...

Effett tas-sħana fuq pajjiżna… il-bdiewa affettwati ħażin ħafna

Matul dan is-sajf, kemm f’Ġunju, Lulju u anke f’Awwissu pajjiżna ukoll intlaqat minn mewġiet ta’ sħana. It-temperaturi għoljin u n-nixfa fl-aħħar jiem deher l-effett...