Thursday, January 27, 2022

KATEGORIJA

Qorti

Żagħżugħ ta’ 14-il sena jammetti li saq mutur u prova jisraq minn vettura

Żagħżugħ ta’ 14-il sena mill-Mosta u tfajla ta’ 16-il sena minn Marsaskala ammettew li fl-20 ta’ Awwissu li għaddha ppruvaw jisirqu minn karozza ta’...

Mixli li ħebb għas-sieħba tiegħu wara li allegatament sabilha chats ma’ rġiel oħra fuq il-mobile tagħha

Raġel ta’ 37 sena minn Ħal Balzan nżamm taħt arrest preventiv wara li ġie mixli li ħebb għas-sieħba tiegħu u kkaġunalha ġrieħi ta’ natura...

“Messaġġi juru li Fenech kien qed jippjana biex jaħrab” – Is-Supretendent Arnaud

Il-każ kostituzzjonali miftuħ minn Yorgen Fenech dwar iċ-ċaħda għat-talba tiegħu għall-ħelsien mill-arrest kompliet llum bix-xhieda tas-Supretendent Keith Arnaud. Is-Supretendent Keith Arnaud, meta kien qiegħed jixhed...

Sentenza sospiża wara li ammettew li serqu minn dar f’Birżebbuġa

Żewġt irġiel tressqu l-Qorti quddiem il-Maġistrat Yana Micallef Stafrace akkużati b’serq minn residenza f’Birżebbuġa. Darren Bonnici ta’ 39 sena li jgħix l-Isla u Clint Gouder...

Diskussa t-talba għall-ħelsien mill-arrest ta’ Yorgen Fenech

L-Avukat Ġenerali ressaq l-atti ta’ akkuża l-Qorti, u fihom qed jitlob li Fenech jeħel il-ħabs għal għomru għall-involviment tiegħu f’dan id-delitt. Intant l-avukat tad-difiża Charles...

Yorgen Fenech se jgħaddi ġuri b’rabta mal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

Yorgen Fenech li jinsab mixli b’kompliċità fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia tqiegħed formalment taħt att ta’ akkuża u b’hekk mistenni jgħaddi ġuri b’rabta ma’...

30 xahar ħabs għal Libjan fuq serq

Libjan ta' 52 sena kien ikkundannat 30 xahar ħabs wara li nstab ħati fuq akkużi ta' serq. Mahmud Suleiman Ben Ramadan kien mixli li fis-6...

Mixli li ħebb għal żewġ uffiċjali tal-pulizija… jingħata l-ħelsien mill-arrest

Kurt Amato ta’ 24 sena minn San Ġwann ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ġie mixli li ħebb għal żewġ uffiċjali tal-pulizija u ma obdiex...

Yorgen Fenech ħallas eluf kbar ta’ ewro fi spejjeż legali għall-allegati qattiela – Melvin Theuma

Melvin Theuma, deskritt bħala l-middle-man fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, xehed fil-Qorti li Yorgen Fenech kien ħallas għexieren ta’ eluf ta’ ewro biex ikopri...

Jingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ġie mixli b’serq aggravat u li fera raġel ieħor

Sirjan ta’ 24 sena, residenti ż-Żebbuġ Għawdex, ingħata l-libertà proviżorja taħt diversi kudizzjonijiet.  Huwa tressaq fil-Qorti t’Għawdex quddiem il-Maġistrat Simone Grech fejn kien akkużat b’serq...

Sentenza ta’ ħabs mibdula għal waħda sospiża fil-każ tal-ommijiet Torok

Il-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-Imħallef Aaron Bugeja laqgħet l-appell taż-żewġ ommijiet Torok li l-ġimgħa l-oħra ġew ikkundannati sitt xhur ħabs wara li nstabu ħatja li...

Il-Qorti tagħti raġun lill-GWU… ma tilqax mandat mill-Bank Ċentrali kontra l-Union

Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili tat raġun lill-GWU meta ma laqgħetx it-talba għal ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni kontra l-Union mill-Bank Ċentrali ta' Malta.  Il-Bank Ċentrali...

Mixli li ħebb għall-Pulizija wara li kisser il-ħġieġ ta’ xi vetturi f’San Pawl il-Baħar

Il-Qorti semgħet kif raġel armat allegatament ħebb għall-pulizija li marru biex jarrestawh talli kien qed ikisser il-ħġieġ ta’ xi vetturi. Il-każ seħħ tard it-Tnejn...

Tliet snin ħabs talli seraq karozza

Raġel ta’ 43 sena kien ikkundannat tliet snin ħabs wara li ammetta li fl-istess jum prova jisraq vettura minn Ħal Qormi u wara li...

Għamilha ta’ qassis u ffroda anzjan €3,000

Raġel li għamilha ta’ qassis biex jiġbor il-flus għall-karità ammetta li ffroda anzjan ta’ 90 sena s-somma ta’ madwar €3,000. Dillon Kenneth Junior Bartolo ta’...