Saturday, May 25, 2024

€10 miljun għal aktar proġetti fl-ibliet u l-irħula

… programm ieħor ta’ għajnuna għall-Kunsilli Lokali

Aqra wkoll

Aktar proġetti għall-komunità, b’programm ieħor ta’ għajnuna għall-Kunsilli Lokali bi ftehim ta’ kollaborazzjoni bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Kunsilli Lokali kollha ta’ Malta li b’allokazzjoni ta’ €10 miljun. Ftehim bl-għan li jiffaċilita l-proċess biex il-Kunsilli Lokali jwettqu xogħlijiet infrastrutturali fil-lokalitajiet tagħhom, inkluż xogħlijiet ta’ manutenzjoni u dawk ta’ emerġenza, li minnhom igawdu r-residenti kif ukoll il-pubbliku ġenerali. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-prinċipju ewlieni ta’ dan il-qafas hu li jindirizza l-ħtiġijiet taċ-ċittadini.

Qabel l-iffirmar tal-ftehim, li sar ukoll fil-preżenza tal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonett, tas-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia u tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li fix-xogħlijiet infrastrutturali mbagħad irid ikun hemm enfasi fuq prattiċi favur mobbiltà faċli li tgħin fost oħrajn lill-anzjani fil-komunità u lill-persuni b’diżabilità.

Filwaqt li semma għadd ta’ proġetti sbieħ għall-komunitajiet imwettqa anki b’sinerġija mal-Kunsilli Lokali, bħat-twettiq ta’ spazji miftuħa u riġenerazzjoni tal-wirt storiku, irrimarka li għaddejja ħidma favur aktar indafa u se jittieħdu aktar inizjattivi biex f’dan ir-rigward ikollna riżultati aqwa. Fisser dan il-ftehim bħala wieħed li jgħin lill-Kunsilli Lokali fi proġetti infrastrutturali bħala ħolqa minn sensiela ta’ deċiżjonijiet favur ambjent isbaħ, lokalitajiet iktar indaf u aċċessibbli.

Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonett saħaq li matul dawn l-aħħar snin dan il-Gvern kien dejjem minn ta’ quddiem sabiex jisma’ u jkun ta’ spalla għall-Kunsilli Lokali kollha madwar pajjiżna. Kliem ekwivalenti jista’ jintqal għad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li bla waqfien iwettaq xogħol ma’ kull rokna ta’ pajjiżna f’ħafna livelli b’mod speċjali dawk komunitarji bħal xogħlijiet ta’ manutenzjoni, restawr, spazji miftuħa u binjiet pubbliċi.  

Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia saħaq dwar il-viżjoni li biha jkollna bidla fil-mentalità ta’ kif inħarsu lejn l-ippjanar fil-lokalitajiet tagħna. “Dawn l-€10 miljuni huma opportunità sabiex id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi jiffaċċilita l-proċess għall-Kunsilli Lokali li se jkollhom l-għodda kollha sabiex iwettqu bidliet pożittivi fil-lokalitajiet tagħna. Bidliet tanġibbli, għaliex nemmnu li l-futur tal-lokalitajiet tagħna irridu nibnuh aħna,” saħaq is-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia.

Min-naħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli qalet li l-ħidma ta’ dan il-Gvern qed tissarraf fi tkabbir ekonomiku li ġġib realtajiet oħra li qed jiġu indirizzati. Fuq dan il-punt hija rrimarkat li għal darb’oħra l-Gvern ħa jkun ta’ spalla għall-Kunsilli Lokali sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi u jitwettqu bidliet imressqa mill-Kunsilli Lokali u r-residenti rispettivi tagħhom.
 

Sport