Friday, July 19, 2024

Fil-Qorti b’rabta ma’ serqa minn residenza ta’ anzjana

Aqra wkoll

Tiziana Attard ta’ 33 sena minn Ħal Tarxien inżammet taħt arrest preventiv wara li ġiet mixlija b’serq minn residenza privata f’Raħal Ġdid li fiha toqgħod anzjana ta’ 77 sena.

Il-mara, li fil-Qorti qalet li taħdem f’ħanut tal-ikel, kienet akkużata li fl-14 ta’ Lulju li għadda serqet diversi affarijiet elettroniċi u basket u kif ukoll ikkawżata ħsara fuq vettura fost oħrajn.

Hija wieġbet mhux ħatja tal-akkużi li nġiebu kontriha mill-Ispettur Paul Camilleri, u saret talba għall-ħelsien mill-arrest tagħha bil-Prosekuzzjoni toġġezzjona minħabba li għad baqa’ diversi xhieda li għad iridu jixhdu fosthom l-anzjana ta’ 77 sena.

Il-Qorti, preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, ċaħdet it-talba minħabba n-natura serja tar-reati u l-fatt li kien hemm xhieda li għad iridu jixhdu. 

Għaldaqstant, l-imputata baqgħet tinżamm taħt arrest preventiv. Għaliha deher l-Avukat Victor Scerri.

Ekonomija

Sport