Friday, February 23, 2024

Franċiż mixli li xtara ġojjelli li jiswew €270,000 bl-użu ta’ flus foloz

Aqra wkoll

Franċiż tressaq il-Qorti mixli li xtara b’kemm jiswew €270,000 f’deheb u ġojjelli b’karti tal-flus foloz.

Brindo Jovanovic ta’ 24 sena kien arrestat fil-Finlandja u ġie estradit lejn Malta fit-13 ta’ Jannar. Huwa ġie mixli b’konspirazzjoni kriminali, falsifikazzjoni ta’ karti tal-flus u akkużi dwar frodi.

Fil-Qorti ngħatat informazzjoni dwar kif inħareġ il-mandat għall-arrest fil-konfront ta’ Jovanovic wara investigazzjoni twila u elaborata mill-Pulizija, li kienet mifruxa fuq sena sħiħa.

L-Ispetturi Shaun Friggieri u Colin Sheldon spjegaw kif il-Pulizija kienu raw filmati tas-CCTV minn ajruporti, prenotazzjonijiet ta’ lukandi u rekords ta’ lokalizzazzjoni ta’ telefowns ċelluri. Huma kienu wkoll megħjuna mill-Pulizija tar-Renju Unit, Franza u l-Iżvizzera.

L-imputat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u saret talba għall-ħelsien mill-arrest tiegħu bil-Prosekuzzjoni topponi minħabba li l-imputat m’għandux residenza fissa f’pajjiżna u l-fatt li kien inġieb Malta taħt arrest. 

Il-Qorti ċaħdet it-talba għal-libertà proviżorja peress li ma kellux indirizz fiss f’pajjiżna u ordnat li jinżamm taħt arrest preventiv. Il-Qorti ordnat ukoll l-iffriżar tal-assi kollha tiegħu. 

L-Avukati Robert Dingli u Nicole Sultana dehru għall-imputat filwaqt li l-Avukat Franco Debono deher parte civile għal Azzopardi Jewellers. 

Ekonomija

Sport