Thursday, June 13, 2024

“Il-Bord għandu jerfa’ r-responsabbilità wara li ddeċieda li jestendi t-terminu tal-inkjesta”

Brian Gatt
Brian Gatt
Ġurnalist

Aqra wkoll

Fi stqarrija maħruġa l-Gvern għamel referenza għad-digriet tal-Bord li qed imexxi l-inkjesta pubblika, datat 14 ta’ Diċembru 2020.

Il-gvern qal li l-Bord arroga għalih innifsu s-setgħa li jestendi t-terminu tal-inkjesta indefinittivament. Żied jgħid ukoll li l-Bord iddeċieda wkoll li hu biss għandu l-jedd li jiddetermina l-limiti tat-termini ta’ referenza lilu mogħtija.

L-istqarrija temmet tgħid li l-Bord għandu jerfa’ r-responsabilità dwar dak deċiż minnu, u l-import tal-istess.

Ekonomija

Sport