Tuesday, April 16, 2024

Il-BOV iħabbar qligħ qabel it-taxxa ta’ €251.6 miljun għall-2023

Aqra wkoll

Il-Bank of Valletta llum ħabbar il-prestazzjoni tiegħu għas-Sena Finanzjarja li għalqet fil-31 ta’ Diċembru 2023, fejn irreġistra profitt qabel it-taxxa ta’ €251.6 miljun. Dawn ir-riżultati pożittivi huma sostnuti minn tkabbir qawwi tad-dħul u livelli għoljin ta’ profittabilità miksuba fil-linji tan-negozju ewlenin kollha. Dan kompla jsaħħaħ il-pożizzjoni tal-karta tal-bilanċ tal-Bank, bil-likwidità u l-pożizzjonijiet kapitali jibqgħu ferm ogħla mir-rekwiżiti regolatorji.

Il-Grupp BOV esperjenza żieda sinifikanti fid-dħul operattiv primarjament minħabba t-titjib fid-dħul nett mill-imgħax għas-sena 2023. Dħul operattiv totali ammonta għal €441.0 miljun (żieda ta’ €147.6m fuq is-sena ta’ qabel). Id-Dħul Nett mill-Imgħax baqa’ l-mutur ewlieni tad-dħul operattiv, b’total ta’ €352.0 miljun (żieda b’€150.1m), bid-Dħul Nett mit-Tariffi u l-Kummissjonijiet żdied b’€1.4 miljun. L-ispejjeż totali ammontaw għal €210.9 miljun (żieda ta’ 10% fuq is-sena ta’ qabel), filwaqt li s-sehem tal-profitt tal-Grupp minn assoċjati tal-assigurazzjoni rriżulta fi profitt ta’ €11-il miljun.

L-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni kienu sodisfaċenti b’redditu qabel it-taxxa fuq l-ekwità f’livell ta’ 21.1% u l-proporzjon tal-ispiża għad-dħul f’47.8%. Il-qligħ sehem b’sehem kien jammonta għal €28.8 ċenteżmu (€5.4 ċenteżmi ddikjarati mill-ġdid fis-sena komparattiva).

L-Assi Totali tal-Grupp baqgħu fuq l-istess livelli tas-sena ta’ qabel għal €14.5 biljun. Is-self gross u l-avvanzi laħqu €6.3 biljun, żieda ta’ kważi 9% meta mqabbel mal-€5.8 biljun ta’ Diċembru 2022. Il-proporzjon gross ta’ self għal depożiti tal-grupp żdied minn 46.0% f’Diċembru 2022 għal 51.7% sal-aħħar tal-2023. Il-proporzjonijiet tal-kapital baqgħu b’saħħithom bis-CET 1 u l-proporzjonijiet tal-kapital totali fil-31 ta’ Diċembru 2023 jkunu ta’ 22.7% u 25.9% rispettivament.

Minbarra d-dividend interim gross ta’ €0.0462 għal kull sehem imħallas fis-6 ta’ Diċembru 2023 li jammonta għal €27.0 miljun (dividend ordinarju nett ta’ €0.0300 għal kull sehem li jammonta għal €17.5 miljun), il-Bord tad-Diretturi fil-Laqgħa Ġenerali Annwali li jmiss, se jkun qed jirrakkomanda dividend gross finali ta’ €0.0700 għal kull sehem, li jammonta għal €40.9 miljun (dividend nett ta’ €0.0455 għal kull sehem li jammonta għal €26.6 miljun). Dan iwassal għal dividend gross totali għas-sena ta’ €0.1162 għal kull sehem, li jammonta għal total ta’ dividend gross pagabbli ta’ €67.9 miljun. Il-ħlas tad-dividend finali għadu suġġett għall-approvazzjoni regolatorja.

“L-ogħla dividend imħallas f’dawn l-aħħar għaxar snin, bl-aktar bażi kapitali b’saħħitha” – Chairman tal-BOV Dr Gordon Cordina

Meta tkellem waqt it-tħabbira tar-riżultati finanzjarji, iċ-Chairman tal-BOV, Dr Gordon Cordina kkummenta li “l-2023 kienet sena pożittiva ħafna għall-Grupp Bank of Valletta, li rreġistra profitti b’saħħithom f’sitwazzjoni ta’ rati ta’ imgħax pożittivi, filwaqt li m’għadux imrażżan minn impedimenti u riskji legati. Il-konservazzjoni u l-ġenerazzjoni tal-kapital jibqgħu fuq quddiem fl-aġenda tal-Bank. Tali approċċ jiżgura li l-Bank ikollu biżżejjed kapital biex isostni l-ambizzjonijiet ta’ tkabbir strateġiku futur tiegħu filwaqt li dejjem jaġixxi b’mod prudenti biex jibqa’ josserva l-limiti regolatorji.

Bis-saħħa tal-prestazzjoni finanzjarja li qed tiġi rreġistrata, il-Bord tad-Diretturi bi pjaċir iħabbar waħda mill-ogħla distribuzzjoni ta’ dividendi mħallsa f’dawn l-aħħar snin, li tippremja kif suppost lill-azzjonisti leali tagħna. Dan qed jiġi rrakkomandat wara li jitqiesu r-rekwiżiti kapitali futuri tal-Bank, sostnuti minn politika ta’ dividend artikolata bis-sħiħ li tfittex li tibbilanċja l-ħlas tad-dividendi mat-tkabbir futur tal-bażi ta’ ekwità tal-Bank. Il-Bank jikkunsidra wkoll is-sostenibbiltà ta’ aktar ħlasijiet ta’ dividend fil-futur.

Matul l-2023, il-Bord approva l-istrateġija aġġornata tal-BOV għall-perjodu 2024-2026. Fost il-prijoritajiet ewlenin tagħha, l-istrateġija tenfasizza kunsiderazzjonijiet Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza (ESG). Il-Bank jaspira li jmexxi t-trasformazzjoni ta’ Malta f’dan il-qasam, mhux biss sinkronizzat ma’ rekwiżiti regolatorji futuri aktar onerużi, iżda saħansitra b’mod aktar ambizzjuż, biex ikun ta’ xprun fl-imġiba għal triq sostenibbli. Fl-2024, il-BOV qed jiċċelebra l-50 anniversarju tiegħu u hekk kif naslu għal dan it-tragward, l-ambizzjoni tagħna hija li bħala istituzzjoni nibqgħu vibranti, rilevanti, kompetittivi u dinamiċi. L-istil tagħna għandu jkun wieħed mexxej u ta’ innovazzjoni fis-settur finanzjarju u katalist għal bidla pożittiva.”

“Prestazzjoni notevoli fl-anniversarju tal-50 sena tal-BOV” – Il-Kap Eżekuttiv Kenneth Farrugia

Meta tkellem dwar dawn ir-riżultati, il-Kap Eżekuttiv tal-BOV, Kenneth Farrugia stqarr li “l-prestazzjoni finanzjarja tal-Bank of Valletta matul l-2023 kienet bla dubju waħda mill-aqwa miksuba matul l-istorja tiegħu ta’ 50 sena, bi tkabbir qawwi fid-dħul miksub fil-linji tan-negozju ewlenin kollha. Dawn ir-riżultati pożittivi nkisbu fi sfond ta’ ambjent ta’ rata ta’ imgħax għolja influwenzat minn tensjonijiet ġeopolitiċi, inflazzjoni għolja, u politika monetarja aktar stretta fiż-żona tal-ewro. Iż-żieda fir-rati tal-imgħax, is-saħħa tal-karta tal-bilanċ tagħna, il-qafas robust tal-ġestjoni tar-riskju tagħna, u t-tkabbir organiku fil-linji ewlenin tan-negozju kienu kollha faċilitaturi ewlenin tar-riżultati finanzjarji rreġistrati matul is-sena.

“Matul l-aħħar 12-il xahar komplejna nintensifikaw l-impenn tagħna biex intejbu l-mod kif inwasslu esperjenza ta’ servizz ta’ kwalità għolja lill-klijenti tagħna. Il-Bank beda jfassal mill-ġdid proċessi biex iwassal titjib fis-servizz filwaqt li jipprovdi lill-klijenti b’mezzi alternattivi aktar effiċjenti. Aħna kuntenti li naraw li dan jirriżulta f’migrazzjoni kontinwa minn mezzi alternattivi tradizzjonali għal aktar moderni. Mexxejna ‘l quddiem ukoll għadd ta’ bidliet fundamentali biex insaħħu l-eżekuzzjoni operattiva biex nappoġġjaw l-ispinti strateġiċi ewlenin tagħna matul it-tliet snin li ġejjin.

“Mil-lat tan-negozju, il-Bank irreġistra tkabbir qawwi kemm fil-finanzi kummerċjali kif ukoll f’tal-konsumatur. Huwa partikolarment ta’ pjaċir li wieħed jinnota t-tkabbir fis-self kummerċjali u personali ekoloġiku u bl-istess mod il-kwalità qawwija tal-ktieb tas-self tagħna li nżamm. Barra minn hekk, minkejja l-isfidi maħluqa mis-suq minħabba l-kwistjonijiet ġeopolitiċi u kwistjonijiet oħra relatati, il-Bank irnexxielu wkoll iżid marġinalment id-dħul nett totali tiegħu mit-tariffi u l-kummissjonijiet minn servizzi bankarji oħra pprovduti lill-klijenti tiegħu meta mqabbel mas-sena ta’ qabel.

“Id-diġitalizzazzjoni tal-mudell operattiv tagħna tibqa’ prijorità u fil-preżent għaddejjin diversi inizjattivi biex jiġi żgurat li fuq il-mezzi fiżiċi u diġitali tagħna, nwasslu l-esperjenza tas-servizz mistennija mill-klijenti tagħna. Matul is-sena, mexxejna ‘l quddiem diversi proġetti biex inkomplu nsaħħu l-infrastruttura tar-riskju u l-kontroll tagħna. Permezz ta’ dan, qed niżguraw li kontinwament nissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ konformità regolatorji tagħna kif ukoll l-istandards mistennija taċ-ċibersigurtà biex niżguraw li n-negozju tagħna jkun jista’ jinżamm u fl-istess ħin il-klijenti tagħna jħossuhom siguri.

“L-impjegata tagħna jinsabu fiċ-ċentru tal-istrateġija tagħna. Matul l-2023, nedejna diversi inizjattivi biex insaħħu l-impenn tal-impjegati tagħna u ntejbu l-effiċjenza u l-produttività operattiva ġenerali tagħna. Fil-proċess, l-akkademja tat-taħriġ tal-Bank ospitat mijiet ta’ impjegati biex tappoġġja l-iżvilupp personali, il-ħiliet u l-esperjenza tagħhom sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw u jirnexxu fi ħdan il-Bank.

“Il-Komunità li noperaw fiha tibqa’ parti importanti tal-Bank. Il-programm tagħna ta’ Responsabilità Soċjali Korporattiva kien attiv ħafna matul is-sena fejn organizzajna diversi inizjattivi biex nappoġġaw lil dawn il-partijiet interessati.

“Nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja lill-impjegati tagħna li qed jaħdmu qatiegħ ta’ kuljum bid-dedikazzjoni meħtieġa biex imexxu ‘l quddiem il-programm ta’ trasformazzjoni tagħna “minn tajjeb għal aħjar”. Jiena napprezza ħafna l-kontribut kollu tagħhom kif ukoll dak tat-Tim Eżekuttiv u tal-Bord tad-Diretturi hekk kif nersqu lejn snin aktar eċċitanti quddiemna. L-għan tagħna huwa li nwasslu valur lill-azzjonisti u lill-klijenti tagħna bl-istess mod fejn il-Bank jibqa’ sod, sigur, konformi u sostenibbli fil-proċess.”

Punti ewlenin għas-Sena Finanzjarja 2023

• Qligħ irrappurtat qabel it-taxxa (‘PBT’) ta’ €251.6 miljun (2022 iddikjarat mill-ġdid: €49.1 miljun aġġustat għal €152.0 miljun meta jiġi eskluż l-effett tal-każ Deiulemar).

• Il-qligħ sehem b’sehem għas-sena 2023 kien jammonta għal €28.8 ċenteżmu meta mqabbel ma’ €5.4 ċenteżmi ddikjarati mill-ġdid fis-sena komparattiva.

• Il-Grupp wassal tkabbir sod fid-dħul b’attivitajiet immexxija mill-klijenti u dinamiċi pożittivi tar-rati tal-imgħax, appoġġjati minn rilaxx nett ta’ Telf ta’ Kreditu Mistenni (‘ECLs’).

• Il-Grupp BOV esperjenza żieda sinifikanti fid-dħul operattiv primarjament minħabba t-titjib fid-dħul nett mill-imgħax għas-sena 2023. B’mod ġenerali, id-dħul operattiv totali ammonta għal €441.0 miljun, żieda ta’ €147.6 miljun jew 50% fuq is-sena ta’ qabel (2022: €293.4 miljun).

• Dħul Nett mill-Imgħax baqa’ l-mutur ewlieni tad-dħul operattiv, li jammonta għal €352.0 miljun, żieda ta’ €150.1 miljun jew 74% meta mqabbel ma’ €201.9 miljun fis-sena ta’ qabel, li jirrifletti tkabbir konsistenti fil-portafolli ta’ self lill-klijenti u investiment proprjetarju.

• Id-Dħul Nett mill-Kummissjonijiet żdied b’€1.4 miljun matul is-sena għal ammont totali annwali ta’ €78 miljun (2022: €76.6 miljun).

• L-ispejjeż totali ammontaw għal €210.9 miljun li hija ekwivalenti għal żieda ta’ 10% jew €18.3 miljun meta mqabbla mas-sena ta’ qabel ta’ €192.6 miljun. Iż-żieda kienet immexxija mit-tfittxija kontinwa tal-Grupp għal talent ġdid, kumpens u benefiċċji msaħħa, investiment kontinwu fit-teknoloġija, it-twassil ta’ mezzi diġitali u investimenti fi pjattaformi biex tissaħħaħ il-konformità regolatorja. Il-kumpens u l-benefiċċji tal-impjegati żdiedu bi €11.0-il miljun jew 11% l-aktar bħala riżultat ta’ reklutaġġ f’oqsma speċjalizzati tal-Bank u rata ta’ tkabbir assoċjata fil-kumpens medju. L-eżekuzzjoni tal-inizjattivi strateġiċi tagħna baqgħet pożittiva, u l-Bank alloka €11.0-il miljun addizzjonali f’investimenti fl-2023 (2022: €7.8m).

• Ġie reġistrat rilaxx ta’ €10.5 miljun f’termini ta’ Telf ta’ Kreditu Mistenni nett (‘ECL’) (2022: rilaxx ta’ €49.1 miljun). Il-kobor ta’ dan ir-rilaxx jirrifletti fil-biċċa l-kbira l-effetti tal-bejgħ ta’ Self li Ma Jrendix (‘NPL’) eżegwit mill-Bank fir-Raba’ Kwart, li huwa meqjus bħala l-ewwel fis-settur bankarju lokali u li rriżulta fi treġġigħ lura ta’ €17.5 miljun ta’ kwoti, li qabel kienu rreġistrati kontra tali skoperturi.

• Il-Grupp BOV żamm sorveljanza viġilanti fuq il-metriċi kollha tal-kwalità tal-assi b’attenzjoni partikolari tingħata lill-portafoll ta’ Skoperturi Mhux Produttivi (‘NPE’). Fil-31 ta’ Diċembru 2023, il-proporzjon tal-NPE kien ta’ 3.1%, tnaqqis b’aktar minn 40bps meta mqabbel mat-3.5% pendenti sena qabel, bit-tnaqqis jammonta għal €11.9 miljun f’termini ta’ ammonti assoluti.

• Is-sehem tal-Grupp tal-profitt mill-assoċjati tal-assigurazzjoni għas-sena rriżulta fi profitt ta’ €11.0-il miljun (2022 iddikjarat mill-ġdid: €2.2 miljun profitt). Il-profitti tal-Grupp għas-sena komparattiva ġew aġġustati b’€357 elf f’sehem tar-riżultati minn assoċjati tal-assigurazzjoni, li żied is-sehem tal-profitti kif kien irrappurtat fis-sena ta’ qabel. Dan ir-riżultat huwa dovut għall-kumpaniji assoċjati tal-Grupp li jimplimentaw l-IFRS 17, standard tal-kontabilità li introduċa approċċ ġdid għall-valutazzjoni tal-kuntratti tal-assigurazzjoni.

Pożizzjoni Finanzjarja tal-Grupp

• L-assi Totali tal-Grupp baqgħu prattikament fuq l-istess livelli tas-sena preċedenti għal €14.5 biljun fil-31 ta’ Diċembru 2023 (2022 dikjarat mill-ġdid: €14.5 biljun). Ġie nnutat ċaqliq materjali speċjalment bejn il-bilanċi miżmuma mal-Bank Ċentrali li jiċċaqlaq għall-investimenti u s-self, peress li l-Bank ifittex li jottimizza d-dħul fit-tul.

• Inżammet ġestjoni sostenibbli tal-likwidità żejda matul l-2023, bi flus kontanti u assi għal żmien qasir jonqsu b’madwar €1.0 biljun, tnaqqis ta’ madwar 31% fuq il-pożizzjoni tal-għeluq tal-2022. Dawn il-fondi ġew utilizzati biex ikattru aktar tkabbir nett fil-ktieb tas-self, €511.7 miljun, segwit minn aktar investimenti f’titoli tat-teżor.

• Id-depożiti tal-klijenti kienu ta’ €12.2 biljun fl-aħħar tas-sena, marġinalment inqas mit-€12.5 biljun tas-sena ta’ qabel u li kkonfermaw il-bażi soda tad-depożiti.

• Is-self gross u l-avvanzi lill-klijenti sal-31 ta’ Diċembru 2023 laħaq €6.3 biljun, żieda ta’ kważi 9% meta mqabbel mal-€5.8 biljun ta’ Diċembru 2022. Kemm il-linji kummerċjali kif ukoll dawk bl-imnut irreġistraw sena pożittiva ħafna f’termini ta’ tkabbir kif ukoll f’termini ta’ dħul relatat.

• Il-proporzjon ta’ self gross għal depożiti tal-Grupp tela’ minn 46.0% f’Diċembru 2022 għal 51.7% sal-aħħar tal-2023, f’konformità mal-miri finanzjarji għal żmien medju.

• Il-proporzjon ta’ likwidità kien ta’ 362%, tnaqqis mill-426% fil-31 ta’ Diċembru 2022, u baqa’ b’mod sinifikanti ogħla mir-rekwiżit regolatorju minimu. 

• Il-proporzjonijiet tal-kapital baqgħu b’saħħithom u ogħla mir-rekwiżiti regolatorji, bis-CET 1 u l-proporzjonijiet tal-kapital totali fil-31 ta’ Diċembru 2023 ta’ 22.7% (2022: 21.8%) u 25.9% (2022: 25.4%), rispettivament.

Aġġornament tal-istrateġija

Is-sena 2023 immarkat il-perjodu tal-għeluq tal-istrateġija ta’ tliet snin li l-Bank kien imbarka fuqha fl-2020, meta l-Bord kien approva strateġija ta’ tliet snin li ppjanat li tieħu lill-BOV fuq vjaġġ ta’ trasformazzjoni li jħares ‘il quddiem. Minkejja għadd ta’ fatturi esterni, bħall-pandemija, il-litigazzjoni u l-kriżi fl-Ukrajna, li ħolqu diversi sfidi, il-Bank kompla miexi ’l quddiem bl-ambizzjonijiet strateġiċi tiegħu relatati mad-diġitalizzazzjoni, is-simplifikazzjoni tal-proċess, iċ-ċentriċità tal-klijent u d-diversifikazzjoni tal-prodotti.

Il-Bord tad-Diretturi approva strateġija ġdida għat-tliet snin li ġejjin sal-2026. Il-linji strateġiċi ewlenin iduru madwar il-klijenti personali u kummerċjali, id-diġitalizzazzjoni tal-mudell operattiv, it-tisħiħ ulterjuri tal-qafas tal-kontroll tal-ġestjoni tar-riskju tal-Bank u t-tisħiħ tal-Bank, flimkien mal-kapital uman. B’mod parallel, il-Bank se jkun qed jappoġġa inizjattivi f’dawn l-oqsma billi jinvesti fil-ġestjoni tad-Data u l-kapaċitajiet analitiċi tiegħu, id-diġitalizzazzjoni u l-inkorporazzjoni tal-ESG fil-mudell tan-negozju u operattiv tiegħu. Permezz ta’ dawn l-isforzi l-Bank jimmira li b’mod konsistenti li jilħaq, u fejn possibbli, jaqbeż l-aspettattivi tal-klijenti tiegħu.

Ekonomija

ĦALLI RISPOSTA

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok iktebismek hawn

Sport