Friday, July 19, 2024

Il-Kumitat Ornis mitlub jiddiskuti u jagħti parir lill-Gvern dwar deroga għall-insib tal-għasafar tal-għana għal skop ta’ riċerka

Aqra wkoll

Il-Ministru għal Għawdex, Clint Camilleri qal li wara l-analiżi u l-pariri legali b’rabta mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea rigward l-insib tal-għasafar tal-għana, hu talab lill-Kumitat Ornis biex jiddiskuti u jagħti parir lill-Gvern biex din is-sena tiġi applikata deroga għall-insib tal-għasafar tal-għana għal skop ta’ riċerka. 

Qal li dan għandu jwassal biex fost l-oħrajn tiġi stabbilita reference population tal-għasafar tal-għana li possibbilment twassal għal applikazzjoni futura ta’ deroga għaż-żamma limitata tal-għasafar tal-għana u dan fuq l-istess pariri legali li ngħata l-Gvern minn esperti legali f’dan il-qasam. 

Ekonomija

Sport