Sunday, March 3, 2024

Il-Kummissjoni Ewropea se twettaq il-proposta tal-MPE Alex Agius Saliba dwar ir-right to disconnect

Aqra wkoll

Fuq insistenza tal-MPE Alex Agius Saliba, l-Kummissjoni Ewropea impenjat ruħha li twettaq il-mozzjoni parlamentari mmexxija mill-istess MPE Laburista permezz ta’ abbozz leġislattiv li se jwassal sabiex il-proposta tiġi fis-seħħ fis-27 pajjiż membri tal-Unjoni Ewropea.

“Nemmen li huwa d-dmir tal-Kummissjoni li tkompli fuq ix-xogħol bieżel u ntensiv li ġie mwettaq fil-Parlament Ewropew.” Dan kien il-kliem tal-Kummissarju Ewropew għax- Xogħol u d-Drittijiet Soċjali Nicholas Schmit, waqt dibattitu f’sessjoni plenarja tal- Parlament dwar ir-Right to Disconnect fi Strasburgu.

Id-dibattitu intalab mill-MPE Alex Agius Saliba u mill-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi li fihom huwa msieħeb il-Partit Laburista Malti. L-għan tad-dibattitu kien li l-Parlament jiġi aġġornat dwar ix-xogħol imwettaq dwar din ir-riforma minn mindu ġie adottat ir-rapport imħejji mill-MPE Laburista fl-2021. Dan id-dibattitu ġie msejjaħ f’mument f’waqtu, speċjalment fid-dawl tar-reżistenza dejjem tiżdied tal-għaqdiet ta’ min iħaddem li dan l- aħħar żammew milli jintlaħaq ftehim bejn l-imsieħba Soċjali Ewropej.

Fi kliem L-MPE Agius Saliba, li kien in-negozjatur ewlieni ta’ din il-proposta “Ilkoll nħossu pressjoni kostanti sabiex naqraw l-emails tax-xogħol fuq il-mobile wara l-ħin, u ninkwietaw li l-imgħallem jippretendi li nagħtu attenzjoni immedjata. Fl-2021, il- Parlament approva b’maġġoranza assoluta ir-rapport li ħejjejt dwar ir-Right to disconnect, li jitlob li tiġi mwettqa Direttiva sabiex il-ħaddiema jiġu mħarsa mill-hekk imsejħa digital obesity, jingħataw id-dritt għal mistrieħ mingħajr indħil diġitali kif ukoll għal iżjed flessibilità permezz tat-telework.” Agius Saliba spjega wkoll li huwa neċessarju li l-liġi tiġi mdaħħla fuq livell Ewropew sabiex il-ħaddiema kollha jkunu jistgħu jirrifjutaw milli jieħdu telefonati u emails wara l-ħin jew waqt li jkunu fuq btala mingħajr il-biża’ li dan l-aġir ikun ta’ detriment għal karriera.

Ekonomija

Sport