Monday, May 13, 2024

Il-MITA tvara dehra ġdida

Aqra wkoll

Il-MITA varat dehra ġdida li se tkun qed tirrappreżenta l-passat, il-futur u kif ukoll it-triq ‘il quddiem għall-aġenzija.

Il-bidla li fid-disinn tirrappreżenta aġenzija li dejjem trid timxi ‘l quddiem kemm fit-teknoloġija tagħha, kemm fis-sigurtà tagħha u kif ukoll fl-implimentazzjoni diġitali. Eżercizzju li jġib miegħu mhux biss bidla fid-dehra, iżda wkoll fil-messaġġ.

Aktar minn qatt qabel deher bl-aktar mod car li s-support u l-protezjoni digitali li naghtu hu krucjali ghal-pajjiz.  Fhimna u urejna li l-Agenzija taghna hija essenzjali ghall-futur digitali ta’ pajjizna. Id-dehra l-ġdida se tkun qed tirrikonoxxi l-identità aktar moderna tal-aġenzija. 

Bidla li ser timarka kapitlu gdid fl-istorja tal-evoluzzjoni tagħha, bidla li se tiddefenexxiha, u li se twasslha għal opportunitajiet ġodda.

Sport