Tuesday, April 16, 2024

Il-Partit Laburista japprova kandidat ġdid għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

Aqra wkoll

Il-Partit Laburista approva kandidat ġdid għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f’Ġunju li ġej, bil-kandidat approvat mill-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista huwa Thomas Bajada.

Thomas Bajada huwa professjonist żagħżugħ dedikat bi sfond varjat li jinkludi l-politika tas-sajd, il-governanza internazzjonali tal-oċeani, il-liġi tal-UE u dik internazzjonali, u l-promozzjoni tal-wirt kulturali Malti.

Imwieled fl-1994, fil-gżira Għawdxija, bħalissa jservi lill-Gvern Malti bħala Technical Attaché fil-qasam tas-Sajd fir-Rappreżentanza Permanenti ta’ Malta għall-Unjoni Ewropea fi Brussell. Matul dawn l-aħħar erba’ snin huwa rrappreżenta lil Malta fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, u impenja ruħu b’mod attiv f’negozjati biex jitħarsu l-interessi tas-sajjieda Maltin, l-agrikoltura l-industrija tal-akkwakultura.

Qabel ir-rwol attwali tiegħu, Thomas serva bħala koordinatur politiku fis-Segretarjat Parlamentari għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali f’Malta. F’din il-kapaċità, huwa kellu rwol kruċjali fil-koordinazzjoni tal-iżvilupp tal-politika nazzjonali fl-agrikoltura, is-sajd, l-akkwakultura, u d-drittijiet tal-annimali. 

Thomas għandu Master of Arts fil-Governanza tal-Oċean u Baċellerat tax-Xjenza (Honours) fil-Bijoloġija u l-Kimika, it-tnejn mill-Università ta’ Malta. Il-fondazzjoni xjentifika tiegħu, flimkien mal-approċċ multidixxiplinari tiegħu għall-governanza tal-oċeani, saħħew il-kapaċitajiet tiegħu biex jinnaviga l-kumplessitajiet tal-governanza internazzjonali li jikkonċernaw l-oċean.

Fejn tidħol l-esperjenza estensiva tiegħu fit-tfassil tal-politika u l-liġi, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak tal-UE, Thomas bħalissa qed iżid l-għarfien espert legali tiegħu billi jsegwi Master of Laws fid-Dritt Internazzjonali Pubbliku f’City, l-University of London.

Lil hinn mill-attivitajiet professjonali tiegħu, Thomas jinvolvi ruħu b’mod attiv fil-volontarjat, u jikkontribwixxi għall-attiviżmu ċiviku u l-iżvilupp tal-wirt kulturali. Għal diversi snin, huwa serva bħala Viċi President u Segretarju tas-Soċjetà Filarmonika Leone u t-Teatru tal-Opra Aurora.

Barra minn hekk, huwa kellu l-kariga ta’ Segretarju Ġenerali fil-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ ta’ Malta. Matul is-snin universitarji tiegħu, Thomas wera impenn għall-attiviżmu studentesk f’diversi rwoli bħal Rappreżentant tal-fakultà tal-istudent, Segretarju tas-soċjetà tal-istudenti fix-xjenza, Koordinatur tal-Pulse fl-Università, u pparteċipa bħala kandidat fl-elezzjonijiet tal-Kunsill Studenti Universitarji. 

Ekonomija

Sport