Wednesday, July 24, 2024

Imħabbra l-membri l-ġodda tal-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ+

Aqra wkoll

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rosianne Cutajar ħabbret il-membri l-ġodda tal-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ+.

Il-Kunsill Konsultattiv LGBTIQ+ hu responsabbli li jagħti pariri, jressaq proposti u anke jassisti lid-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem fi tfassil għall abbozzi ta’ liġijiet dwar il-komunità LGBTIQ+.

Lista kompleta tal-membri l-ġodda hawn taħt:

Chairperson: Clifford Galea Vella

Koordinatur: Gabriella Calleja

Segretarju:     Redeemer Fenech

Membri:         Ruth Baldacchino

                        Christopher Vella

                        Joseanne Peregin

                        Colette Farrugia Bennett

                        Claire Azzopardi Lane

                        Neil Falzon

                        Kendrick Bondin

                        Eman Borg

                        Shaun Azzopardi

                        Clayton Cutajar

                        Nicholas Bugeja

                        Alex Mangion

                        Mark Grech

Il-Kunsill Konsultattiv ġie mwaqqaf għall-ewwel darba mil-eks-Ministru u Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli fl-2013.

Is-Segretarju Parlamentari Rosianne Cutajar tirringrazzja lill-membri li servew fi ħdan il-Kunsill Konsultattiv matul dawn l-aħħar snin u tawgura l-ħidma t-tajba il-Kunsill Konsultattiv il-ġdid li se jkun strumentali f’aktar kisbiet u fl-implimentazzjoni sħiħa tal-iStrategija u Pjan ta’ Azzjoni għall-Ugwaljanza ta’ persuni LGBTIQ+ flimkien mad-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem.

Is-Segretarju Parlamentari Cutajar ittenni l-impenn tal-Gvern favur ugwaljanza sħiħa għall kulhadd.

Ekonomija

Sport