Saturday, June 22, 2024

Ir-Realtà tal-Industrija tal-Catering f’Malta

- Il-President tal-ACE, Michelle Muscat

Aqra wkoll

Dawn huma tabilħaqq żminijiet ta’ sfida kbira għall-operaturi tal-catering , hekk kif hemm għadd ta’ kwistjonijiet urġenti x’jiffaċċjaw. Fost dawn hemm, in-nuqqas ta’ ħaddiema ċikliku, żidiet fl-ispejjeż tal-materja prima, iż-żieda fis-servizzi tal-kunsinna tal-ikel, il-WRO inġusta kontra r-ristoranti 1992 kif ukoll il-konformità mal-obbligi legali inklużi l-ġestjoni tal-iskart u l-Iskema ta’ Rifużjoni tal-Kontenituri tax-Xorb (BCRS).

Il-President Muscat qalet li dan huwa xenarju pjuttost inkwetanti meta wieħed iżomm f’moħħu l-irwol li għandha din l-industrija fl-ekonomija ta’ Malta b’aktar minn 20,000 persuna impjegati fis-settur jaħdmu f’madwar 3,000 stabbiliment. Sitwazzjoni pjuttost inkwetanti meta l-industrija ħafna drabi tiġi msejħa bħala waħda mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija lokali. Stat pjuttost inkwetanti meta wieħed iqis ukoll varjabbli ewlenin oħra li jaffettwaw l-industrija u l-ekonomija ta’ Malta b’mod ġenerali.

Tajjeb li ngħidu li l-industrija tkun fi stat ferm agħar kieku l-gvern ma kienx intervjena matul il-pandemija tal-COVID-19 permezz tas-Suppliment tal-Pagi tal-COVID u l-iskema tal-vawċers. Tajjeb ngħidu li l-industrija tkun f’sitwazzjoni ferm aktar katastrofika li kieku l-Gvern ma kienx jindaħal permezz ta’ skema ta’ sussidju għall-importaturi ta’ ċereali, dqiq u l-għalf tal-annimali li ġew affettwati minn żidiet fil-prezzijiet ikkawżati mir-Russi fl-invażjoni ta’ bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Is-sitwazzjoni tkun ferm agħar mingħajr sussidji tal-Gvern fuq il-prezzijiet tad-dawl u l-petrol.

Madankollu, l-impatt tal-inflazzjoni huwa evidenti bi prezzijiet li jogħlew b’mod irregolari inevitabbilment inaqqsu l-poter tal-akkwist tal-konsumaturi. Mhux xenarju ideali ħafna għall-industrija tal-catering wara dak kollu li għaddiet minnu matul l-aħħar snin. Xenarju li ra bidla gradwali fl-imġiba tal-konsumatur. Xenarju li ra bidla drastika fl-infiq tal-konsumatur. Xenarju li jkompli jiġi amplifikat fil-kuntest ta’ industrija fejn il-kompetizzjoni hija mifruxa.

L-inflazzjoni mhux biss affettwat ix-xejriet tal-infieq tal-konsumatur lokali iżda inevitabbilment affettwat ukoll l-infiq tat-turisti. Filwaqt li ċ-ċifri riċenti ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) fir-rigward tal-inbound travel u n-nefqa tal-inbound travel bejn Jannar u Ġunju huma pożittivi, għadhom mhux qed jirriżultaw f’żieda sinifikanti fit-turisti ta’ kwalità. Dan is-sentiment huwa ripetut minn diversi ekonomisti lokali li dan l-aħħar innutaw li filwaqt li n-numru ta’ turisti seta’ żdied, is-saħħa tal-infiq tagħhom naqset f’termini reali meta wieħed iqis l-impatt tal-inflazzjoni fuq il-valur tal-flus maż-żmien.

Dan huwa l-istat attwali tal-industrija tal-catering lokali. Xenarju li ħafna drabi ma jkunx magħruf mill-pubbliku ġenerali jew agħar minn hekk mifhum ħażin mill-konsumaturi. Xenarju li l-istħarriġ li sar minn Sagalytics f’isem l-Assoċjazzjoni tal-Catering Establishments u ppreżentat waqt seminar li sar fil-Kamra tal-Kummerċ ta’ Malta, ried jiċċara billi pprovda stampa ċara tal-ispejjeż ta’ kuljum tal-istabbilimenti tal-catering.  Tabilħaqq, jenfasizzaw b’mod ċar l-isfidi finanzjarji li l-industrija tiffaċċja u jeqirdu l-perċezzjonijiet u l-kunċetti żbaljati dwar id-dħul tal-industrija. Jiddubita wkoll is-sostenibbiltà tal-industrija speċjalment meta wieħed iqis l-ispejjeż addizzjonali li qed jiġu introdotti u spejjeż oħra operattivi u amministrattivi anċillari.

Madankollu l-istħarriġ ifittex ukoll li juri li minkejja l-isfidi, l-industrija hija ħajja u kisbet ħafna matul is-snin. Li jkun hemm ristoranti ta’ stilel Michelin fuq il-gżira kif ukoll l-inklużjoni ta’ ristoranti lokali fil-Forbes Travel Guide’s Rating u fil-lista tal-Gwida Michelin huma prova ċara tal-potenzjal tal-industrija tal-catering lokali. Madankollu, il-kisbiet tal-industrija tal-catering lokali mhumiex limitati biss għal dak. Il-kisbiet tagħha huma attribwiti wkoll għas-suċċess ta’ diversi operaturi f’Malta u anke barra.

Minkejja kollox, l-industrija uriet kontinwament il-kapaċità tagħha li tkun dinamika u l-kapaċità tagħha li tadatta għall-bidla. Fuq kollox, l-industrija uriet għal darb’oħra l-kapaċità tagħha li tkun reżiljenti. Tassew hekk għax m’hemm l-ebda playbook ta’ kif tittratta l-isfidi u l-inċertezzi. Iżda tema waħda li ħarġet permezz tal-inċertezza hija r-reżiljenza – u n-nies li ilhom joperaw fl-industrija lokali għandhom fil-pika. Iva, l-operaturi ta ‘reżiljenza bnew meta jiltaqgħu ma’ dak mhux mistenni, meta jittrattaw l-inċertezza. Reżiljenza li bnew billi ħasbu b’mod kreattiv u billi ta’ spiss iduru fuq dime.

Iż-żminijiet attwali jappellaw lill-operaturi kollha biex jerġgħu jkunu reżiljenti, biex ikunu perseveranti, biex ikunu innovattivi, biex jaħsbu barra mill-kaxxa u jekk ikun hemm bżonn, mingħajr il-kaxxa. Fuq kollox, biex jaqilbu l-mod kif jagħmlu l-affarijiet minflok ma jippruvaw japplikaw mudell antik għal dinja ġdida. U l-industrija se tagħmel dan għaliex mhix barranija li taġġusta għal paradigmi ġodda. Madankollu tħaddan il-bidla hija parti kbira mir-reżiljenza, iżda hija biss parti waħda. Il-bqija jaqa’ għall-prinċipji fundamentali: ippjanar tajjeb tan-negozju u relazzjonijiet tajbin. Fatturi ewlenin, l-operaturi jeħtieġ li jifhmu aktar ir-rwol vitali tagħhom biex jiżguraw is-sostenibbiltà.

Pero’ dan kollu ma jistax jinkiseb waħdu. Jeħtieġ sforz kollettiv mill-industrija flimkien mal-gvern, l-oppożizzjoni u l-partijiet interessati kollha. Jeħtieġ li l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Katering tmexxi t-triq għal diskussjoni serja dwar triq ‘il quddiem li għandha tiżgura b’mod tanġibbli s-sostenibbiltà fit-tul ta’ komponent integrali bħal dan tal-ekonomija Maltija.

Ekonomija

Sport