Monday, July 15, 2024

Jammetti li ta fastidju lil ġuvni

Aqra wkoll

Spanjol ta’ 41 sena residenti n-Nadur, Għawdex, ġie mixli li nhar il-Ħadd li għadda fi Triq ir-Rokon, San Lawrenz, Għawdex, ta fastidju sesswali lil ġuvni mingħajr il-kunsens tiegħu. 

L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba fil-konfront tiegħu u ġie kkundannat sentenza ta’ sentejn ħabs sospiżi għal tliet snin. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Bernard Charles Spiteri u Roxanne Tabone.

Ekonomija

Sport