Sunday, March 3, 2024

Jammetti li wettaq sitt serqiet minn ħanut tal-merċa

Aqra wkoll

Clint Mercieca ta’ 34 sena tressaq il-Qorti fejn ammetta li wettaq sitt serqiet mill-istess ħanut tal-merċa.  

L-akkużat allegatament wettaq dawn ir-reati waqt il-perjodu tal-ħelsien mill-arrest fuq akkuża separata.  

Id-Difiża spjegat li l-imputat għandu l-vizzju tad-droga u allegatament wettaq dawn is-serqiet biex jiekol. 

Mercieca wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u d-Difiża ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest.  

Is-sentenza se tingħata nhar il-Ħamis li ġej. 

Ekonomija

Sport