Saturday, July 20, 2024

Jingħata l-ħelsien mill-arrest b’rabta ma’ tliet serqiet

Brian Gatt
Brian Gatt
Ġurnalist

Aqra wkoll

Ġuvni ta’ 26 sena minn Ta’ Xbiex li kien qed jinżamm arrestat b’rabta ma’ tliet serqiet li seħħew f’Diċembru li għadda, ingħata l-ħelsien mill-arrest.

Daniele Aquilina kien tressaq il-Qorti fejn ġie mixli li fis-17 ta’ Diċembru 2019 seraq minn ġewwa l-CKC Cafè li jinsab fi Tirq Abate Rigord, Ta’ Xbiex, li żamm persuna kontra l-volontà tagħha u kellu fil-pussess tiegħu sikkina. 

Huwa kien mixli wkoll li pprova jisraq minn fuq mara u li kkaġunalha ġrieħi ħfief, u li kkommetta serq ta’ handbag minn Triq Manoel De Vilhena l-Gżira. 

Akkużi oħra miġjuba kontrih jgħidu li għamel użu ħażin minn vettura li ġiet fdata lilu, li kiser il-provvedimenti ta’ sentenza sospiża mogħtija lilu b’sentenza f’Jannar 2016 u li kiser ordni ta’ probation.

F’seduta li nżammet ix-xahar li għadda, l-Ispettur Colin Sheldon spjega kif mobile li sabu taħt karozza wassal lill-Pulizija biex jarrestaw liż-żagħżugħ u li aktar tard xlewh li kien wettaq tliet serqiet.

X’ħin il-Pulizija kienu marru fi Triq Manoel de Vilhena, l-Gżira, wara li daħlilhom rapport li mara sfat aggredita minn persuna li ħatiflha l-handbag bil-għerra u ħarab, sabu li l-allegat ħalliel kien waqagħlu l-mobile u li ġie taħt karozza. 

Minn eżamijiet li saru fuqu, rriżulta li l-mobile kien tal-imputat Daniele Aquilina. Wara li seħħ dan l-inċident, il-Pulizija kienu nfumati b’żewġ każi oħra ta’ serq li kienu seħħew f’Ta’ Xbiex. 

It-Tnejn, il-Maġistrat Nadine Lia tat liż-żagħżugħ il-benefiċċju tal-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta’ €2,000 u garanzija personali ta’ €10,000.

Il-Prosekuzzjoni f’dan il-każ qed titmexxa mill-Ispetturi Fabian Fleri, Lydon Zammit u Colin Sheldon. L-Avukat David Gatt deher għal Daniele Aquilina.

Ekonomija

Sport