Friday, July 19, 2024

Kap Eżekuttiv ġdid għall-aġenzija li tiffaċilita l-għoti tas-servizzi governattivi liċ-ċittadin

Brian Gatt
Brian Gatt
Ġurnalist

Aqra wkoll

B’effett minn dan ix-xahar, l-aġenzija governattiva servizz.gov għandha Kap Eżekuttiv ġdid fit-tmexxija tagħha.

Is-Sur Massimo Vella assuma din il-kariga l-ġdida aktar kmieni dan ix-xahar fi żmien li l-istess aġenzija ngħatat responsabiltajiet ġodda, ewlenin fosthom id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi.

Is-Sur Vella twieled fl-1968. Huwa gradwat b’Baċċellerat u Master fl-istudji tat-teknoloġija tal-informatika. Beda l-karriera tiegħu fis-Servizz Pubbliku fl-1989, fejn ħadem f’diversi ministeri u dipartimenti. Okkupa l-kariga ta’ Chief Information Officer għal tmien snin fejn ikkontribwixxa fi proġetti kbar bħas-simplifikazzjoni u d-diġitalizzazzjoni ta’ numru ta’ inizjattivi fis-Servizz Pubbliku. Kien involut fit-tfassil ta’ numru ta’ strateġiji, fosthom Mapping Tomorrow, National Cyber Security Strategy u Tallinn Declaration.

Ekonomija

Sport