Thursday, February 22, 2024

L-imsieħba soċjali jiddiskutu l-isfidi relatati mas-Suq Waħdieni tal-UE mal-eks PM Taljan Enrico Letta

Aqra wkoll

Fl-ewwel laqgħa tal-MCESD għal din is-sena, l-imsieħba soċjali ddiskutew kwistjonijiet kritiċi relatati mas-Suq Waħdieni. L-eks Prim Ministru Taljan Enrico Letta, li riċentament inħatar mill-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea (UE) biex iħejji rapport dwar il-futur tas-Suq Waħdieni fl-UE, kien involut f’diskussjonijiet mal-membri tal-MCESD.

Immexxija mill-Perit David Xuereb, il-laqgħa tal-MCESD inkludiet rappreżentanza minn figuri ewlenin bħall-Viċi Prim Ministru u Ministru għall-Fondi Ewropej, Djalogu Soċjali, u Ħarsien tal-Konsumatur, Chris Fearne, is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, Andy Ellul, u l-Konsulent tal-Prim Ministru ta’ Malta, Louis Grech.

Enrico Letta, wara diskussjonijiet mal-Prim Ministru ta’ Malta u membri tal-kabinett, talab il-feedback u rakkomandazzjonijiet tal-MCESD. Ir-responsabbiltà tiegħu tinkludi li jiġbor opinjonijiet minn korpi Ewropej u nazzjonali, min iħaddem, trejdjunjins, u assoċjazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, irrikonoxxa l-irwol tas-Sur Louis Grech fit-tiswir tal-qafas tas-Suq Waħdieni ta’ Malta fi ħdan il-Gvern Malti. L-Onor. Ellul enfasizza wkoll l-esplorazzjoni komprensiva tal-MCESD li jiddiskuti suġġetti relatati mas-Suq Waħdieni, li huwa suġġett kruċjali għal Malta.

Enrico Letta esprima l-apprezzament tiegħu għal din il-laqgħa filwaqt li enfasizza fuq eżempji tanġibbli biex jiġu msaħħa l-ideat li qed jiġu maqsuma. Huwa saħaq li l-eżami tas-Suq Waħdieni huwa sforz kollettiv immirat biex jiddiskuti modi kif tissaħħaħ l-istruttura tas-Suq. Letta stieden lill-Imsieħba Soċjali tal-MCESD biex jaqsmu l-perspettivi tagħhom, filwaqt li enfasizzaw l-irwol tagħhom fid-diskussjonijiet li għaddejjin kemm fil-livell tal-Mediterran kif ukoll dak Ewropew.

Biex tiffaċilita d-diskussjonijiet, il-Kunsill tal-MCESD ippreżenta dokument li jiddeskrivi l-parteċipazzjoni riċenti ta’ Malta fis-Suq Waħdieni, li jindirizza sfidi, ostakli, u opportunitajiet speċifiċi għall-Gżejjer Maltin. L-MCESD ħejja u ppreżenta dan id-dokument li kien fih kontribuzzjonijiet mill-Imsieħba Soċjali kollha, li jkopri suġġetti kruċjali bħal oġġetti u servizzi, trasport, u temi importanti oħra fosthom l-enerġija, l-unjoni diġitali, u l-għajnuna mill-istat.

Enrico Letta esprima antiċipazzjoni għal kollaborazzjoni kontinwa mal-Imsieħba Soċjali Maltin, filwaqt li l-MCESD impenjat li jkompli jappoġġja dan il-proċess ta’ trasformazzjoni tas-Suq Waħdieni tal-UE permezz ta’ suġġerimenti u proposti tanġibbli u sinifikanti.

Ekonomija

Sport