Tuesday, April 23, 2024

Mixli b’seba’ serqiet minn karozzi

Aqra wkoll

Stefan Cutajar ta’ 36 sena minn Ħal Safi baqa’ jinżamm taħt arrest preventiv wara li ġie mixli b’diversi serqiet minn karozzi.

Huwa tressaq quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimech mixli b’seba’ akkużi ta’ serq aggravat u ħsara kif ukoll akkuża oħra dwar attentat ta’ serq.

L-allegati reati seħħew bejn Ġunju u Ottubru minn diversi lokalitajiet fosthom Ħal Qormi, iż-żona industrijali tal-Marsa, Ħal Luqa, Ħal Tarxien u Wied il-Għajn.

Cutajar kien mixli wkoll li kellu fil-pussess tiegħu oġġetti ta’ valur għoli mingħajr spjegazzjoni wara li kien diġa’ kkundannat dwar serq fil-passat u li kiser l-ordni ta’ probation. 

L-Ispettur Roderick Agius spjega kif l-imputat ħareġ mill-ħabs f’Marzu li għadda, ingħata ċans ieħor b’ordni ta’ probation iżda xorta wettaq reati oħra. 

Il-Maġistrat Frendo Dimech filwaqt li ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest tal-imputat minħabba nuqqas ta’ affidabbiltà, ordnat li huwa jirċievi kwalunkwe trattament neċessarju waqt li jkun qed jinżamm arrestat.

Il-Prosekuzzjoni tmexxiet ukoll mill-Ispettur Sarah Zerafa. L-Avukat Yanika Bugeja dehret għar-raġel. 

Sport