Tuesday, April 16, 2024

“Naqbel ma’ dak li qal l-Ombudsman fuq Triq il-Merkanti dwar it-tined”

Aqra wkoll

“Dwar it tined naqbel miegħu għax aħna ilna snin nitkellmu dwarhom”. Dan kien il-kumment li ta’ Alfred Zammit ,is-Sindku tal-Belt Valletta b’reazzjoni għal dak li qal l-Ombudsman aktar kmieni din il-ġimgħa, fejn saħaq li Triq il-Merkani fil-Belt Valletta, saret tixbaħ sit-ta’ karavans. 

Ma’ dan is-sit, Zammit kompla jispjega kif bl- intervent tal-kunsill lokali, fi żmien il-Milied,irnexxielhom jevitaw tined fi pjazza san gwann. Żied jgħid; “Nemmen li kif jitneħħa l-iscaffolding kbir li hemm fi triq il-Merkanti mal-Kon katidral ta’ San Ġwann nieħdu nifs u nittama li kulħadd jimxi mar-regolamenti”. 

Ekonomija

Sport