Tuesday, February 20, 2024

Niċċelebraw l-isport f’Malta 2024

Aqra wkoll

L-2024 se tkun sena notevoli għal SportMalta peress li se tkun qed tiċċelebra l-għaxar snin tagħha wara t-tranżizzjoni mill-Kunsill Malti għall-Isport ta’ dak iż-żmien. Fl-aħħar konferenza stampa tas-sena SportMalta tat dettalji dwar l-ewwel attivitajiet fl-2024 u rrikonoxxiet diversi skejjel li ħadu sehem fil-Jum Sportiv tal-Iskejjel SportMalta. Lejla ta’ rikonoxximent biex jiġu ċċelebrati individwi li appoġġjaw is-soċjetà permezz tal-isport u l-attività fiżika

Rose Marie Mercieca, Koordinatriċi tal-Ġimgħa Ewropea tal-Isport qalet li SportMalta tixtieq tirrikonoxxi l-ħidma li saret fl-iskejjel ta’ Malta u Għawdex bħala parti mill-inizjattiva tal-Ġimgħa Ewropea tal-Isport. Qalet li sa mill-bidu tagħha għaxar snin ilu, il-parteċipazzjoni fi ħdan din l-inizjattiva kompliet tikber sena wara sena biex laħqet parteċipazzjoni rekord fl-2023. Ferħet lill-iskejjel kollha u saħqet fuq l-importanza tat-tixrid fl-iskejjel u lil hinn.

Mark Cutajar Il-Kap Eżekuttiv ta’ SportMalta qal li f’dawn l-aħħar għaxar snin, SportMalta se tibqa’ taqdi lis-soċjetà inġenerali billi tipprovdi opportunitajiet lill-assoċjazzjonijiet, klabbs, individwi biex jipprattikaw l-isport u l-attività fiżika. Hija ħabbret li bejn it-12 u t-13 ta’ Jannar 2024 se ssir Konferenza ‘Niċċelebraw l-Isport f’Malta’.

It-temi ewlenin tal-konferenza se jkunu l-benessri mentali, l-involviment tal-ġenituri, is-sostenibbiltà fl-avvenimenti u l-promozzjoni tal-isport fl-iskola. It-tliet sessjonijiet se jkollhom udjenza differenti jiġifieri l-għalliema u l-kowċis il-Ġimgħa filgħodu, il-ġenituri l-Ġimgħa wara nofsinhar u l-Għaqdiet Sportivi u l-klabbs is-Sibt Filgħodu. Għal dan linja internazzjonali ta’ livell għoli se tagħti preżentazzjonijiet ewlenin. Fost il-kelliema se jkun hemm Barbara Brennan Avukat Irlandiż għas-Saħħa Mentali, il-Perit Kanadiż James Thoem, Olivier Goudet mill-UEFA u mid-World Rugby Greg Woods u Jason Lewis.

Iċ-Chairman ta’ SportMalta Omar tkellem dwar is-suċċessi li SportMalta kellha f’dawn l-aħħar għaxar snin u qal li l-entità hija kommessa li tkompli twassal. L-isport mhux biss jitkejjel bil-midalji iżda jitkejjel ukoll b’valuri inkulkati fil-parteċipanti kollha.

Il-Ministru Clifton Grima id-dokument ta’ konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija għall-Edukazzjoni bl-istrateġija għall-isport. Huwa feraħ lill-iskola kollha li ħadu sehem fil-Jum Sportiv tal-Iskejjel SportMalta u enfasizza l-benefiċċji ta’ inizjattivi bħal dawn. Irrimarka dwar il-kisba li ntlaħaq minn SportMalta u dwar is-suċċess tal-atleti lokali fil-Logħob tal-Istati Żgħar tal-Ewropa 2023.

Il-Ministru Grima flimkien maċ-Chairman ta’ SportMalta Omar Farrugia ppreżentaw tagħmir sportiv lill-iskejjel parteċipanti.

Ekonomija

Sport