Tuesday, April 16, 2024

Noel Aquilina b’ħidma sfiqa għall-Inklussività fl-Isport

Aqra wkoll

Minn Cristian Muscat

Jekk hawn persuna f’Malta li huwa tassew xempju tal-inklussivitá fl-isport, m’hemmx dubju li dan mhu ħadd ħlief Noel Aquilina. Dan is-sit tkellem ma’ Noel innifsu fejn tana iktar dettalji dwaru nnifsu u dwar il-ħidma nobbli tiegħu fl-isport:

“Sa minn età żgħira, il-passjoni tiegħi għall-attività fiżika u l-isport kienet diġá tidher sew fija. Madankollu, bħala persuna b’diżabilità, sibt ruħi mrażżan minn limitazzjonijiet tas-soċjetà. Id-dinja tal-parasport dehret imbiegħda, bi ftit opportunitajiet disponibbli għal individwi bħali biex jieħdu sehem bis-sħiħ fl-attivitajiet li nħobbu.”

“Frustrat b’din id-disparità, iddeċidejt li nieħu azzjoni. Biex nipprova negħleb in-normi tas-soċjetà, waqqaft il-Malta Wheelchair Basketball Association. Din l-inizjattiva kellha l-għan li tkisser l-ostakli u tipprovdi pjattaforma għall-individwi b’diżabbiltà u anki persuni li m`għandhomx dizabilita, biex jipparteċipaw fid-dinja tal-isports u b`hekk tkun qed isseħħ dik li bl-ingliz tissejjaħħ “reversed inclusion”.

“Il-vjaġġ ma kienx facli jew mingħajr l-isfidi tiegħu. Minkejja li ffaċċjat xettiċiżmu u reżistenza, l-assoċjazzjoni twaqqfet u għada għaddejja grazzi għal hafna nies. Immexxija minn determinazzjoni kondiviża biex tippromwovi l-inklussività u l-emanċipazzjoni permezz tal-isports. Permezz ta` l-involviment tal-komunità, bdejna nassistu għall-bidla fil-perċezzjonijiet, hekk kif aktar individwi qed iħaddnu l-idea tal-isport inklussiv bħala mezz ta’ espressjoni u sodisfazzjon personali.  Illum, jien kburi mhux biss bħala pijunier fil-qasam tal-parasport, iżda wkoll bħala xhieda tal-qawwa trasformattiva tal-perseveranza u l-passjoni.”

“Il-vjaġġ tiegħi ħadni lil hinn mill-konfini tal-padiljun tal-basketball, u wassalni biex insegwi Master of Science fl-Edukazzjoni Fiżika u l-Isport. Imsaħħaħ b’għarfien u esperjenza, jien motivat biex inkompli naħdem għall-kawża tal-inklussività fl-isport, dan biex naħdem għall-aċċess ugwali għall-benefiċċji tarrikkiment tal-attività fiżika.”

“Waqt li nirrifletti fuq il-vjaġġ personali tiegħi, dejjem infakkar lili nnifsi fl-importanza li nkompli “inkisser” n-normi tas-soċjetà u naħdem bis-sħħh favur il-bidla.”

Fuq livell ta` soċjetá permezz tal-isforzi kollettivi tagħna, nistgħu nibnu dinja fejn l-ostakli jiġu żarmati u megħluba, u nzidu l-opportunitajiet  għall-individwi kollha, irrispettivament mill-kapaċità ta` kull persuna.

“Flimkien, ejja nkomplu nippromwovu l-inklussività fl-isports u nagħtu opportunita` lil kull individwu biex joħroġ il-potenzjal sħiħ tiegħu ġewwa u barra ż-żoni sportivi (grawnd tal-futbol, padiljun tal-basketball u oħrajn).”

“Dan jista’ jseħħ għaliex xejn mhu impossibbli. Dan jista’ jseħħ biss jekk naħdmu lkoll flimkien għax flimkien nistgħu tabilħaqq nagħmlu d-differenza.”

Ekonomija

Sport