Sunday, June 23, 2024

Raġel ieħor illiberat wara li martu ma riditx tixhed

Aqra wkoll

Mqabbi ta’ 40 sena ma nstabx ħati li refa jdejh fuq martu f’darhom wara li din għażlet li ma tixhidx u b’hekk il-maġistrat li quddiemha nstemgħet il-kawża ma kellhiex triq oħra ħlief li tilliberah.

Dan kien każ ieħor fejn wara li l-Aġenzija Appoġġ studjat il-każ u l-Pulizija ressqet lill-allegat aggressur ir-raġel ma nstabx ħati għax il-mara ma riditx tixhed kontrih kif għandha dritt li tagħmel.

Ir-raġel, li ismu mhux jixxandar biex ma tinkixifx l-identità ta’ martu, kien akkużat li fid-9 ta’ Marzu li għadda ikkaġunalha ġrieħi ħfief, beżżagħha, heddidha u taha fastidju.

Kien fl-istess jum li l-mara marret tagħmel rapport l-għassa taż-Żurrieq fejn sostniet li żewġha kien aggrediha u li din ma kinitx l-ewwel darba li kellhom argumenti bejniethom.

Wara li l-Aġġoġġ għamlet ir-‘risk assessment’ u sabet li dan kien għoli l-Pulizija arrestat lir-raġel u ressqitu fil-Qorti għalkemm fl-ewwel seduta meta kellhom jibda jinstemgħu l-provi martu qalet li ma riditx tixhed.

Il-mara stqarret li żewġha wegħdha li jieħu t-trattament neċessarju, inkluż li jibda programm ta’ rijabilitazzjoni mill-vizzju tad-droga, iex ir-relazzjoni tittranġa.

Għalkemm il-Maġistrat Marse-Ann Farrugia wissitha li jekk ma tixhidx ma kienx se jkun hemm provi biżżejjed biex ir-raġel jinstab ħati l-mara baqgħet tinsisti li ma riditx tixhed u kien għalhekk li ġie illiberat.

Ekonomija

Sport