Friday, May 24, 2024

Regoli ġodda tal-UE għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

Aqra wkoll

Il-Parlament Ewropew adotta pakkett ta’ liġijiet li jsaħħu l-għodod tal-UE għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-liġijiet il-ġodda għandhom l-għan li jiżguraw li l-persuni b’nteress leġittimu se jkollhom aċċess immedjat, dirett u liberu għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja miżmuma fir-reġistri nazzjonali u interkonnessi fil-livell tal-UE. Minbarra l-informazzjoni attwali, ir-reġistri se jinkludu wkoll data li tmur lura mill-inqas ħames snin.

Il-liġijiet jagħtu wkoll aktar setgħat lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIUs) biex janalizzaw u jidentifikaw każijiet ta’ ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu kif ukoll biex jissospendu tranżazzjonijiet suspettużi.

Il-liġijiet il-ġodda jinkludu miżġenza dovuta msaħħħa entitajiet marbutin b弛bbligu bħall-banek, il-maniġers tal-assi u l-kriptoassi jew l-aġżi lill-FIU u lil awtoritajiet kompetenti oħra.

Mill-2029, il-klabbs tal-futbol professjonali tal-ogħla livell involuti fi tranżħżi dawk li jirreklamaw u t-trasferiment tal-plejers, se jkollhom jivverifikaw ukoll l-identitajiet tal-klijenti tagħhom, jimmonitorjaw it-tranżazzjonijiet, u jirrapportaw kwalunkwe tranżazzjoni suspettuża lill-FIU.

Il-leġiżlazzjoni fiha wkoll dispożizzjonijiet ta’ viġilanza msaħħa fir-rigward ta’ individwi sinjuri ħafna (ġid totali b’valur ta’ mill-inqas EUR 50,000,000, minbarra r-residenza ewlenija tagħhom), limitu madwar l-UE ta’ EUR 10,000 fuq pagamenti fi flus kontanti, ħlief bejn individwi privati f’kuntest mhux professjonali, u miżuri biex tiġi żgurata l-konformità ma’ sanzjonijiet finanzjarji speċifiċi u titneħħa li s-sanzjonijiet jiġu evitati.

Il-liġijiet għad iridu jiġu adottati formalment mill-Kunsill ukoll, qabel il-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE.

Bl-adozzjoni tal-liġi, il-Parlament qed iwieġeb għat-talbiet taċ-ċittadini mressqa fil-konklużżjonijiet tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, b知od partikolari l-proposta dwar il-prevenzjoni tal-evażjoni fiskali u l-kooperazzjoni dwar it-tassazzjoni korporattiva.

Sport